Urząd statystyczny informuje o badaniach pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badaniu pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2018 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzone będą badania ankietowe przez pracowników tej jednostki dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem(ze wspomaganiem komputerowym).

Dzień Górnika w Przedszkolu w Grzegorzowicach

Dnia 4 grudnia 2018 r. Przedszkole w Grzegorzowicach odwiedzili Górnicy – dziadkowie przedszkolaków. Górnicy opowiadali o ich ciężkiej pracy w kopalni, potrzebnych narzędziach i sposobach poruszania się pod ziemią. Przy tej okazji dzieci dowiedziały się skąd węgiel znalazł się pod ziemią i co z niego można zrobić. W trakcie uroczystości przedszkolaki umili czas piosenkami i wierszami, a później wspólnie usiedli do stołu i zajadali się ciastem.