Z końcem maja ubiegłego roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Korzystając z wydłużonego terminu trwania naboru wniosków, w dniu 03.04.2018 r. Gmina Rudnik zawarła umowę partnerską z Gminą Krzanowice w sprawie wspólnej realizacji niniejszego projektu. Zawarcie porozumienia gwarantuje dodatkową liczbę punktów przy ocenie wnioskui, a zatem i większe szanse na pozyskanie środków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (wielokrotnie wydłużany), zgodnie z aktualną informacją na stronie Instytucji Organizującej ustalony został na styczeń 2019 r., w związku z czym oczekujemy na jego wyniki. Na dzień dzisiejszy posiadamy informację, iż wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty- za pomocą tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej urzędu.

Ponadto zwracamy się z prośbą, by mieszkańcy, którzy brali udział w naborze wniosków, a nie odebrali jeszcze swojego egzemplarza „Karty oceny technicznej” przeprowadzonej przez firmę Home Instal zgłosili się po jej odbiór w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).