Zapisy na III turnus do Pleśnej

W wyniku wzajemnej współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Rudnik a Prezydentem Miasta Raciborza, dzieci i młodzież naszej Gminy będzie miała możliwość wyjazdu na III turnus do Pleśnej. Gmina Rudnik otrzymała 20 miejsc. W obozie uczestniczyć mogą dzieci w wieku 7 – 17 lat. Koszt turnusu wynosi 980 zł brutto od uczestnika.

Rekrutacja prowadzona będzie w  Urzędzie Gminy Rudnik od 12.03.2019 roku do 15.03.2019 roku w godzinach:

  • 08.00-14.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek,
  • 10.00-17.00 – środa,
  • 08.00-14.00 – piątek.

Zapisów dokonuje się osobiście przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie przez opiekunów prawnych – rodziców.


Lekarz na zastępstwo – dla naszego SPZLA

Drodzy Mieszkańcy,

Pragniemy poinformować, iż dzięki staraniom Wójta Gminy Rudnik oraz Radnej Pani Barbary Winkler, na czas absencji chorobowej Pana Doktora Marka Dudy w zastępstwie dyżurować będzie Pani Doktor Jolanta Marcinków, a mianowicie:

  • w Szonowicach w każdy wtorek od godz. 13:30 do 15:30
  • w Rudniku w każdy czwartek od godz. 14:00 do 16:00.

Zapraszamy

fot.:freefoto.pl

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji dzisiejszego Święta Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Życzymy aby każdy dzień w roku przynosił same szczęśliwe chwile, a uśmiech gościł na Waszych twarzach zawsze, nie tylko w tym szczególnym dniu.a


fot.: shutterstock.com

Z A P R O S Z E N I E

Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Raciborzu zapraszają na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 14 marca 2019 r. o godzinie 1000 na sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu ul. Zamkowa 2.

W programie przewidziano m.in. następujące tematy:

– modernizacja gospodarstw rolnych;

– program azotanowy;

– dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych Kampania 2019;

– restrukturyzacja małych gospodarstw;

– bieżące informacje na temat ubezpieczenia społecznego rolników;

– zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w powiecie raciborskim;

– bioasekuracja w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF;

– nowości w przepisach prawa w zakresie ochrony roślin;

– ograniczanie niskiej emisji – możliwości walki ze smogiem w powiecie raciborskim;

Zaproszeni goście: przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii,

ZAPRASZAMY

Rolnicy i pszczelarze

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane tematem prosimy o zgłaszanie swoich uwag bądź opinii elektronicznie na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl, wpisując w tytule: „rolnik-pszczelarz” lub w wersji papierowej do tut. Urzędu (pokój nr 7) w terminie do 18 marca 2019 r.