Co z OZE ?

Z końcem maja ubiegłego roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Korzystając z wydłużonego terminu trwania naboru wniosków, w dniu 03.04.2018 r. Gmina Rudnik zawarła umowę partnerską z Gminą Krzanowice w sprawie wspólnej […]

Przypomnienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej.

Na prośbę Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Urząd Gminy w Rudniku przypomina pełnomocnikom wyborczym i pełnomocnikom finansowym komitetów wyborczych o obowiązku przedłożenia organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdania finansowego komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w następujących terminach: – do dnia 21 stycznia 2019 r. […]

Harmonogram warsztatów tworzenia masek karnawałowych

Zapraszamy na udział w warsztatach tworzenia masek karnawałowych, które prowadzić będzie Pani Barbara Gonska. Harmonogram spotkań : 14.01.2019- Rudnik i Czerwięcice godz. 16:00 w GCI 15.01.2019 – Jastrzębie godz. 16:00 w świetlicy 16.01.2019- Gamów godz. 16:00 w szkole 17.01.2019 – Szonowice i Ponięcice godz. 16:00 w szkole w Szonowicach 22.01.2019 – Sławików i Lasaki godz. […]

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik. Tematy posiedzenia: Analiza działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku. Sprawy bieżące.

Akcja Zima

Na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik zimowe utrzymanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 187/2017 Wójta Gminy Rudnik z dnia 16 listopada 2017r. W ramach akcji nie prowadzi się stałych całodobowych dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy i ZWiUK w Rudniku. Kontakt z koordynatorami Akcji Zima możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem telefonów mobilnych. Osobami koordynującymi […]

Warsztaty tworzenia bombek choinkowych cz. 2

Kolejne warsztaty tworzenia bombek choinkowych za nami. W ramach zajęć świetlicowych dzieci z poszczególnych sołectw spotykają się w wiejskich świetlicach, gdzie wspólnie z Panią instruktorką tworzą ozdoby Bożonarodzeniowe.  W ostatnim  tygodniu przed świętami  warsztaty odbyły się w w świetlicy w Brzeźnicy, Gamowie, Modzurowie, Strzybniku. W Rudniku dzieci tworzyły 28 grudnia Na zajęciach dzieci poznają technikę […]