Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik

Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik – chodnik i kanalizacja deszczowa na długości 50,4 mb. Zakres robót obejmował: rozebranie nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem dodatkowych studzienek ściekowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika.

Wartość robót 65 436,00 zł.

Spotkanie Wójta z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 grudnia bieżącego roku Wójt Piotr Rybka spotkał się z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Adamem Wawocznym. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego stowarzysza  28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są m.in.: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza  i turystyczna. Wójt Gminy Rudnik jest przedstawicielem naszego samorządu w Zgromadzeniu Ogólnym Związku.

Spotkanie miało na celu nie tylko wzajemne poznanie i deklarację dalszej współpracy pomiędzy gminą a Subregionem Zachodnim, a przede wszystkim rozpoznanie możliwości pozyskania dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych koniecznych do zrealizowania  w najbliższych dwóch latach. Gmina z pewnością będzie ubiegać się o dotacje z takich programów jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy gospodarka odpadami. Do pozyskania jest ponad 1.500.000zł o które Gmina Rudnik będzie występować.

Dyrektor Biura Subregionu pogratulował wyboru na stanowisko Wójta Gminy Rudnik zapewniając również o wsparciu Biura Subregionu we wszystkich obszarach współpracy i działalności stowarzyszenia. Dotychczas Subregion realizował i rozliczył kilkanaście projektów finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Inicjatywy Obywatelskich  oraz Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL oraz Interreg III A. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych przez Biuro Związku na realizacje projektów do roku 2018 to ponad 10 mln zł.  W dotychczasowych projektach pozwalających na pozyskanie pieniędzy unijnych nie uczestniczyła Gmina Rudnik, poza projektem promującym turystykę pn: „Punkt Informacji Turystycznej”.

Pierwsze spotkanie pozwoliło na ustalenie harmonogramu kolejnych działań na najbliższe miesiące. Pan Adam Wawoczny, życzył Wójtowi sukcesów i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym na rzecz całego Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

 

Spotkanie w sprawie budowy mostu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018 roku ( piątek) o godzinie 16.00 w sali Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach odbędzie się spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wójta Gminy Rudnik z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budowy mostu wraz z infrastrukturą pomiędzy Gminą Rudnik i Gminą Nędzą.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Konkurs ekologiczny firmy De Dietrich Technika Grzewcza

Konkurs organizowany przez firmę De Dietrich Technika Grzewcza.

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami rządowymi w zakresie proekologicznego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, chcielibyśmy zainteresować Państwa konkursem „Źródło domowego ciepła”, jaki w ramach obchodów 20-lecia firmy De Dietrich Technika Grzewcza zorganizowaliśmy dla osób zainteresowanych wymianą starych, nieekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Jako odpowiedzialny producent kotłów gazowych, pomp ciepła, systemów solarnych i fotowoltaicznych dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty zapewniały komfort życia ich użytkownikom, a także były przyjazne dla środowiska naturalnego. Nasze starania docenia między innymi KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII, która objęła patronat na tym konkursem. W ramach konkursu przewidzieliśmy 5 nagród o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych, a jego idea jest prosta i polega na napisaniu przez uczestnika krótkiego eseju na temat konkursowy związany z ekologią. Na koniec chciałbym dodać, iż termin zbierania zgłoszeń mija 11.11.2018 r., a wszystkie informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na specjalnej stronie https://dedietrich.pl/konkurs/ 

Wyniki wyborów w Gminie Rudnik

Wyniki wyborów na podstawie protokołów Gminnej Komisji Wyborczej:

Wójt Gminy Rudnik:

Rybka Piotr Józef – 1461 głosów

Fiołek Robert Paweł- 406 głosów

Radni Gminy Rudnik:

Okręg nr 1:

Kosel Eugeniusz – brak głosowania, 1 kandydat

Okręg nr 2:

Kowacz Michał Jan – 99 głosów

Sukiennik Karina Katarzyna- 38 głosów

Okręg nr 3:

Absalon Stefan Józef – 91 głosów

Plura Marian Krystian – 44 głosy

Okręg nr 4:

Goliasz Mirosław Jacek – 85 głosów

Zawojski Grzegorz Kazimierz – 9 głosów

Okręg nr 5

Szreder Maria Elżbieta – 85 głosów

Pendziałek Grzegorz Sebastian – 77 głosów

Affa Stefan Jacek – 40 głosów

Okręg nr 6:

Osak Artur Grzegorz – 73 głosy

Passia Marcin Jerzy -50 głosów

Okręg nr 7:

Winkler Barbara Łucja – 121 głosów

Fojcik Natalia Mirela – 43 głosy

Okręg nr 8:

Kremzer Aleksandra Gabriela -86 głosów

Czekała Marek Grzegorz – 19 głosów

Okręg nr 9:

Jaśkowski Ireneusz Janusz – 73 głosy

Wiertelorz Aleksandra Anna – 51 głosów

Okręg nr10:

Panek Gerard- 63 głosy

Pawlak Rafał Krzysztof – 36 głosów

Schink Monika Anna – 3 głosy

Okręg nr 11:

Badurczyk Krzysztof Marian – 79 głosów

Kobza Paweł Wojciech – 41 głosów

Okręg nr 12

Kowalczuk Sonia – 62 głosy

Szołtysik Aleksandra Wiktoria  – 21 głosów

Okręg nr 13:

Reichel Edyta Elżbieta – 64 głosy

Kroker Mirosława Magdalena – 30 głosów

Kornas – Zuber Agnieszka Anna- 14 głosów

Okręg nr 14:

Pilch  Grzegorz Jan – 65 głosów

Jasny Adrian Henryk – 42 głosów

Okręg nr 15:

Sekuła Helga Maria – 37 głosów

Walach Karina Barbara 32 głosy

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

18.10.2018 r.

(czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 232%, Wodzisławiu Śląskim o 172%, Zabrzu o 120%, Dąbrowie Górniczej o 94%, Lublińcu o 76%, Sosnowcu o 70%, Żywcu o 70%, Tychach o 68%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 64%, Gliwicach o 62%, Bielsku-Białej o 54%, Katowicach o 44%, Częstochowie o 36%, Cieszynie o 30%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.10.2018 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

19.10.2018 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

20.10.2018 r.

(sobota)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze północnym, w Częstochowie, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej umiarkowana, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich – dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci,

21.10.2018 r.

(niedziela)

jakość powietrza będzie umiarkowana

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Agata Bucko-Serafin

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Biuletyn Gminy Rudnik – październik 2018

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Gminy Rudnik.

W tym numerze :

  • podsumowanie 12-sto letniej kadencji Wójta
  • informacje o wyborach samorządowych
  • ekologiczne aktualności
  • aktualności z oświaty
  • podsumowanie dożynek parafialnych i powiatowych
  • bieżące aktualności z wszystkich sołectw
  • oraz wiele innych ciekawych wiadomości

Zapraszamy do lektury.

Biuletyn Gminy Rudnik Październik 2018

Przypominamy o konieczności przeprowadzenia jesiennej deratyzacji

Urząd Gminy Rudnik przypomina o konieczności przeprowadzenia jesiennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie do 10 października.

Urząd Gminy Rudnik przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości, że w myśl par. 24 ust. 3 uchwały Rady Gminy Rudnik VIII/43/2015 z dnia 6.08.2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, są oni zobowiązani do przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji. Jak co roku trwa ona w terminie od 1 października do 10 października każdego roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Ankieta – uczestnictwo w podróżach Krajowych/Zagranicznych

Informujemy, że w dniach od 1 do 20 października na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzona ankieta  dotycząca uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Celem ankiety jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2018 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystyki publicznej – pracownika urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz  upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Ogólny plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach domowych – badania ankietowe w gospodarstwach domowych_PKZ

Program Czyste Powietrze – spotkania informacyjne we wszystkich gminach w Polsce

Program Priorytetowy Czyste Powietrze NFOŚiGW , który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dla przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną. Spotkania informacyjne, które rozpoczęły się 4 września br. i będą trwały do 15 października br, organizowane są we wszystkich 2453 gminach w Polsce.

W trakcie spotkań prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli wojewódzkich funduszu ochrony środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW. oraz Inspekcji Ochrony Środowiska . Będą one okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

 Dla naszego powiatu spotkanie odbędzie się dnia 13.09.2018 o godz. 17:00 (czwartek) w Domu Kultury w Rzuchowie, ul Karola Miarki 8b (budynek OSP)

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –> http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,5,program-czyste-powietrze-spotkania-informacyjne-we-wszystkich-gminach-w-polsce.html
Ulotka informacyjna dotycząca programu: