Program „Aktywny samorząd” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Rok 2018

Program pilotażowy „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie raciborskim. Podmiot realizujący – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowani do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o terminie naboru wniosków będzie informowało na bieżąco. Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

(32) 415 20 28, 415 94 62 (wew. 23) lub 885 390 570

500 plus. Mijają dwa lata od wprowadzenia Rządowego Programu.

Ponad 43 miliardy złotych – tyle kosztował przez dwa lata program 500+ w skali kraju. Pomocą objętych zostało prawie 2,5 miliona rodzin w Polsce. Przeciętne wsparcie dla rodziny to kwota około 8846zł rocznie.

W naszym rejonie, w budżecie każdej z gmin na rok 2018, pojawiła się kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli inaczej mówiąc na program rządowy 500+.

Kwoty w zaokrągleniu (w zł):
Gmina Racibórz – 22.750.000,00
Gmina Kuźnia Raciborska – 5.300.000,00
Gmina Krzyżanowice – 5.000.000,00
Gmina Lubomia – 4.300.000,00
Gmina Nędza – 3.300.000,00
Gmina Pietrowice Wielkie – 2.800.000,00
Gmina Cisek – 2.600.000,00
Gmina Rudnik – 2.600.000,00
Gmina Krzanowice – 2.500.000,00
Gmina Polska Cerekiew – 1.400.000,00

Jest wiele sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju. Z jakiego systemu wsparcia korzysta wówczas taka rodzina? Opieka rodzicielska może być wspierana z dwóch systemów na zasadzie wypłaty różnicy świadczeń. Np. kwota wypłacanego zasiłku w Niemczech, Austrii czy Holandii pomniejszana jest o kwotę świadczeń pobieranych w Polsce.

Jak wygląda wsparcie opieki rodzicielskiej w krajach sąsiednich?

Litwa
Polski program 500+ okazał się inspiracją dla Litwy, która postanowiła wprowadzić własny program 500+. Od tego roku każde litewskie dziecko, niezależnie od dochodu rodziców, otrzyma 30 euro (126 zł) w ramach tego świadczenia.

Niemcy
W Niemczech świadczenia rodzinne otrzymują rodzice wszystkich dzieci do 18. roku życia. Na pierwszych dwoje dzieci w rodzinie państwo wypłaca po 192 euro miesięcznie (czyli po 810 zł). Na trzecie dziecko świadczenie wynosi 190 euro (czyli 801 zł), na każde następne po 215 euro (czyli po 907 zł). Nie jest to jedyna forma wsparcia rodzin w tym kraju. Państwo niemieckie daje rodzicom także szereg ulg podatkowych nawet do 1956 euro rocznie.

Austria
Zasiłek w Austrii nie zależy ani od dochodów ani od czasu zatrudnienia. Świadczenie otrzymują rodzice dzieci do 18. roku życia; w przypadku kontynuacji nauki – do 26 lat. Podstawowa wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 105,40 euro miesięcznie na dziecko (444 zł). Dla dzieci powyżej 3. roku życia wzrasta do 112,70 euro, dla dzieci powyżej 10 lat – do 138,80 euro, a powyżej 19 lat – do 162 euro. Zasiłek rodzinny na drugie dziecko jest wyższy o 6,90 euro miesięcznie, na trzecie dziecko – o 17 euro, na czwarte dziecko – o 26 euro. Na każde następne dziecko zasiłek wzrasta o 50 euro miesięcznie. Zasiłek jest wypłacany nie 12 razy, ale 13 razy w roku. Dwukrotnie świadczenie wypłacane jest w miesiącu wrześniu.

Holandia
Rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5. roku życia, otrzymują na to dziecko 201,05 euro (czyli 848 zł). Rodziny z dziećmi w przedziale od 6 do 11 lat dostają 244,13 euro na każde z nich, a od 12 do 17 lat – 287,21 euro (1211 zł). Świadczenia w Holandii wypłacane są raz na kwartał.

Francja
Francja ma rozbudowany system wsparcia dla rodziców. Tzw. becikowe, czyli jednorazowa wypłata po narodzeniu dziecka wynosi w tym kraju aż 927,71 euro (3911 zł). Bezpośrednie wsparcie wypłacane jest rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci. Podstawowa wartość zasiłku to 130,51 euro na dziecko (czyli 550 zł). Rośnie przy każdym następnym dziecku. Na osobne dodatki mogą liczyć rodzice pracujący wówczas rząd dopłaca rodzinom do wynajęcia niani.

https://raciborz.com.pl/2018/04/03/500-plus-mijaja-dwa-lata-od-wprowadzenia-rzadowego-programu.html

Pierwsze zawirowania w okręgach wyborczych

Zmiana okręgów wyborczych w Gminie Rudnik może pokrzyżować plany kandydatom na radnych w Modzurowie, Ponięcicach i Jastrzębiu i nieco „namieszać” na lokalnej scenie politycznej. Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy ma zostać podjęta uchwała dotycząca podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z wytycznymi PKW, w sytuacji, gdy nie narusza się zapisów art. 417 Kodeksu Wyborczego podział gmin na okręgi wyborcze miał pozostać zachowany w kształcie jaki obowiązywał w poprzednich wyborach. Zdaniem władz gminy Rudnik taka sytuacja miała właśnie miejsce. Co za tym idzie projekt uchwały jaki trafił na komisje rady oraz pod obrady dzisiejszej sesji nie zakładał jakichkolwiek zmian w tej kwestii. Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Bielsku Białej dopatrzył się jednak naruszeń art. 417 Kodeksu Wyborczego w proponowanym projekcie uchwały, a dotyczy to miejscowości Jastrzębie i Ponięcice. Więcej: https://raciborz.com.pl/2018/03/28/gmina-rudnik-pierwsze-zawirowania-w-okregach-wyborczych.html

Centrum Usług Wspólnych – sposobem na usprawnienie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych.

Już od dłuższego czasu kierownictwo urzędu gminy w Rudniku planuje usprawnienie obsługi księgowej gminy i jej jednostek. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednostki samorządu terytorialnego uzyskały możliwość fakultatywnej organizacji wspólnej obsługi. Obsługa ta może w szczególności obejmować sprawy administracyjne, finansowe i organizacyjne. Urząd gminy może zostać wskazany przez radę gminy jako jednostka obsługująca, zapewniająca wspólną obsługę w określonym zakresie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych. W Rudniku Centrum Usług Wspólnych swoim działaniem miałoby się zająć całokształtem obsługi księgowo-kadrowej gminy, jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na stronie: https://raciborz.com.pl/2018/03/28/centrum-uslug-wspolnych-w-rudniku.html

Ludowe przysłowia mądrzejsze niż prognozy pogodowe renomowanych stacji.

Jeszcze kilkadziesiąt  godzin temu były prognozy, że w Wielkanocne Święta w Polsce temperatury dochodzić będą do 25 st. C. Szczególnie dobra prognoza była dla naszego, południowego regionu. Mądrzejsze okazały się ludowe porzekadła. Czyli będzie: „w marcu jak w garncu”, a „kwiecień plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata”.  Zatem niewykluczone, że w Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek możemy mieć lokalnie biało i mroźnie.

Archeolodzy znów pojawią się na starym grodzisku w Łubowicach

KOMUNIKAT

W miesiącu kwietniu i maju 2018 roku będą prowadzone na terenie wsi Łubowice i Ligota Książęca, w obrębie wałów starożytnego grodziska i w ich sąsiedztwie, nieinwazyjne badania geofizyczne, mające na celu wykrycie ukrytych w ziemi archeologicznych obiektów zabytkowych. Polegają one na kilkukrotnym przejściu z aparaturą elektroniczną służącą do pomiarów elektrooporowych i elektromagnetycznych, terenu pól, poza zasięgiem zabudowań. Nie będą się one wiązały z jakimkolwiek naruszeniem upraw, czy ingerencją w istniejące instalacje, np. ogrodzenia. Kierownictwo badań i władze gminy Rudnik gorąco proszą mieszkańców Łubowic i Ligoty Książęcej o życzliwość i bezkonfliktowe umożliwienie realizacji badań, które związane są z planowaną na rok bieżący przebudową drogi Racibórz – Koźle, nr 3500S, na działkach ewidencyjnych nr 410/63, 96 i 397/15 (odcinek od 0+310 do 0+870 m.b. wg projektu inwestycyjnego).

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane
nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi
np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w  Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa
o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.

Materiał foto ze strony: https://kobieta.onet.pl/trzytygodniowy-lisek-znalazl-nowa-mame-przekonaj-sie-kto-nia-zostal/wmqwc9