Wigilia w szkole w Szonowicach

Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Klasami Gimnazjalnymi w Szonowicach to również jedna wielka rodzina. Dlatego co roku spotykają się przy wspólnej wigilii. 21 grudnia w placówce panowało wielkie poruszenie. Od rana wyczuwało się świąteczną atmosferę, którą nasilał wystrój szkoły i dekoracje. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i odczytania fragmentu Pisma Świętego. Tym miłym akcentem cała wielka rodzina szkolna została wprowadzona w niepowtarzalny nastrój Świat Bożego Narodzenia. Wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, a Pani Dyrektor przygrywała na organach. Tradycyjnie po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń uczniowie i nauczyciele zasiedli do wspólnej wieczerzy i delektowali się potrawami, przygotowanymi przez wspaniałe panie kucharki. Po wyśmienitym posiłku i spędzonych radosnych chwilach uczniowie rozeszli się w doskonałych nastrojach, udając się na przerwę świąteczną. Do szkoły wrócą w nowym roku 2019  w pełni sił i z nową energią do pracy i do nauki.

Akcja charytatywna uczniów z szkoły w Szonowicach

Uczniowie szkoły w Szonowicach po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej, polegającej na zbiórce słodyczy i na przekazaniu ich placówce opiekuńczo – terapeutycznej w Cyprzanowie. Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. Artykuły przyniesione przez uczniów, oraz te zakupione przez nauczycieli zostały spakowane, a następnie przewiezione do ośrodka. Wizyta w placówce była miłą niespodzianką dla opiekunów, a także dzieci przebywających w placówce.

Odbyły się konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji mostu na Odrze

W ubiegły piątek, 21 grudnia br. w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach odbyło się spotkanie spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, Biura Projektowego  A-PROPOL  s.c. oraz Wójta Gminy Rudnik z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budowy mostu wraz z infrastrukturą pomiędzy Gminą Rudnik i Gminą Nędza. Odzew mieszkańców był dość spory, przybyło około 80 osób.

Wójt Gminy Rudnik Pan Piotr Rybka po krótkim przywitaniu prelegentów i licznie zgromadzonych mieszkańców, oddał głos Naczelnikowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Panu Jarosławowi Kalinik. Pan Naczelnik przedstawił krótką charakterystykę planu budowy mostu, infrastruktury oraz sposobu finansowania całego projektu. Ważną z punktu widzenia Gminy Rudnik i Gminy Nędza – jest informacja, że całość inwestycji będzie finansowana z programu rządowego „Mosty dla Regionu”.

Dalszy etap spotkania poprowadził Pan Adam Biegański z biura projektowego A-PROPOL s.c. z Gliwic.  Przedstawił  zaprojektowane przez jego Biuro Projektowe trzy  warianty lokalizacji mostu i przyległej mu infrastruktury drogowej.  Przy każdym z omawianych wariantów w sposób wyczerpujący zapoznał mieszkańców z zaletami i wadami danego rozwiązania, przybliżył problematykę lokalnej społeczności dotyczącą  komunikacji drogowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym  przyległych miejscowości obu gmin. Omówił także  wytyczne prawa i norm  projektowania, które warunkują wyniki przedstawionych przez siebie wariantów planowanej inwestycji.

Zwieńczeniem konsultacji społecznych w sprawie budowy mostu, była otwarta dyskusja i możliwość zadawania przez mieszkańców pytań. Zainteresowani  bardzo aktywnie i otwarcie przedstawiali swoje uwagi, niepokoje oraz oczekiwania lokalnej społeczności wobec planowanej inwestycji.  Spotkanie wywarło na wielu mieszkańcach ogromne wrażenie, rozgorzała dyskusja, nie brakowało  przychylnych opinii.

Prowadzący spotkanie z ramienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przygotował druk w formie  formularza konsultacji  społecznej dla mieszkańców. Osoby, którzy wyrażają wolę pisemnego zgłaszania uwag, własnych opinii, propozycji lub też aprobaty dla przedstawianych wariantów inwestycji, mogą po nowym roku zgłaszać się do swoich Sołtysów, u których będzie możliwość pobrania formularza lub pobrać wzór na stronie internetowej gminy (link). Wypełnione wnioski należy składać u Sołtysa, który przekaże je Gminie Rudnik.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Gminy Rudnik zostaną zamieszczone skany map/wizualizacje wariantów lokalizacji  planowanej inwestycji.

Pragniemy podziękować  mieszkańcom i zainteresowanym za liczny udział w spotkaniu.

Na bieżąco będziemy informować państwa o poszczególnych etapach planowanej inwestycji.

Tomasz Kruppa

Wniosek Uczestnika Spotkania Konsultacyjnego – Budowa mostu

Warianty budowy mostu:

wariant 1

wariant 2

wariant 3

Przekazanie 1% podatku na ZSO Rudnik

Drodzy mieszkańcy

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra.

Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz naszej Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku. Podczas wypełniania formularza PIT wpisując KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: ZSO RUDNIK 5254. W tej akcji naszą szkołę wspiera Studencka Fundacja „Młodzi-Młodym”, która aktywnie działa na rzecz rozwoju szkół i klubów sportowych, pomaga niepełnosprawnym i realizuje marzenia indywidualnych osób.

Więcej informacji na stronie: fsmm.pl

Bezpośredni link informacyjny na temat przekazywania 1% na rzecz SP w Rudniku znajdziemy klikając poniższy link:

1% na rzecz SP w Rudniku

 

 

Tomasz Kruppa

Bajkowe Jasełka w Grzegorzowicach

Dnia 14 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wystąpiły dla swoich rodziców – przedstawiły Bajkowe Jasełka. Dzieci w rolach postaci z bajek ofiarowały Jezusowi swoje najcenniejsze dary. Mali aktorzy zaprezentowali się wyśmienicie – recytowali swoje role i śpiewali kolędy wspaniale. Po przedstawieniu przedszkolaki odwiedził Święty Mikołaj i obdarował prezentami. Po prezentach był czas na słodki poczęstunek.

Życzenia Bożonarodzeniowe dla Wszystkich Mieszkańców

 

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom
Gminy Rudnik składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby nadchodzące dni
upłynęły Państwu w pełnej miłości
i nadziei rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok
przyniósł spokój, stabilizację
i wiele okazji do realizacji zamierzeń,
tak zawodowych, jak i osobistych

     Wójt Gminy  Piotr Rybka
z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy

wraz z Radnymi

Spotkanie w sprawie lokalizacji mostu na Odrze

Jak informowaliśmy już wcześniej, w dniu 21 grudnia 2018 roku ( piątek) o godzinie 16.00 w sali Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach odbędzie się spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wójta Gminy Rudnik z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budowy mostu wraz z infrastrukturą pomiędzy Gminą Rudnik i Gminą Nędzą.