Urząd statystyczny informuje o badaniach pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badaniu pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2018 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzone będą badania ankietowe przez pracowników tej jednostki dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem(ze wspomaganiem komputerowym).

Dzień Górnika w Przedszkolu w Grzegorzowicach

Dnia 4 grudnia 2018 r. Przedszkole w Grzegorzowicach odwiedzili Górnicy – dziadkowie przedszkolaków. Górnicy opowiadali o ich ciężkiej pracy w kopalni, potrzebnych narzędziach i sposobach poruszania się pod ziemią. Przy tej okazji dzieci dowiedziały się skąd węgiel znalazł się pod ziemią i co z niego można zrobić. W trakcie uroczystości przedszkolaki umili czas piosenkami i wierszami, a później wspólnie usiedli do stołu i zajadali się ciastem.

Spotkanie Wójta z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 grudnia bieżącego roku Wójt Piotr Rybka spotkał się z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Adamem Wawocznym. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego stowarzysza  28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są m.in.: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza  i turystyczna. Wójt Gminy Rudnik jest przedstawicielem naszego samorządu w Zgromadzeniu Ogólnym Związku.

Spotkanie miało na celu nie tylko wzajemne poznanie i deklarację dalszej współpracy pomiędzy gminą a Subregionem Zachodnim, a przede wszystkim rozpoznanie możliwości pozyskania dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych koniecznych do zrealizowania  w najbliższych dwóch latach. Gmina z pewnością będzie ubiegać się o dotacje z takich programów jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy gospodarka odpadami. Do pozyskania jest ponad 1.500.000zł o które Gmina Rudnik będzie występować.

Dyrektor Biura Subregionu pogratulował wyboru na stanowisko Wójta Gminy Rudnik zapewniając również o wsparciu Biura Subregionu we wszystkich obszarach współpracy i działalności stowarzyszenia. Dotychczas Subregion realizował i rozliczył kilkanaście projektów finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Inicjatywy Obywatelskich  oraz Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL oraz Interreg III A. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych przez Biuro Związku na realizacje projektów do roku 2018 to ponad 10 mln zł.  W dotychczasowych projektach pozwalających na pozyskanie pieniędzy unijnych nie uczestniczyła Gmina Rudnik, poza projektem promującym turystykę pn: „Punkt Informacji Turystycznej”.

Pierwsze spotkanie pozwoliło na ustalenie harmonogramu kolejnych działań na najbliższe miesiące. Pan Adam Wawoczny, życzył Wójtowi sukcesów i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym na rzecz całego Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

 

Spotkanie w sprawie budowy mostu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018 roku ( piątek) o godzinie 16.00 w sali Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach odbędzie się spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wójta Gminy Rudnik z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budowy mostu wraz z infrastrukturą pomiędzy Gminą Rudnik i Gminą Nędzą.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Barbórka czyli święto wszystkich Górników

Barbórka na stałe zakorzeniła się w śląskiej tradycji. Obchody święta górników rozpoczynają się najczęściej poranną mszą. Na taką właśnie mszę udali się dziś także górnicy z parafii w Rudniku. 4 grudnia na Śląsku organizowane są także różnego rodzaju koncerty, akademie i spotkania. Dzień Górnika to nie tylko święto pracowników zakładów górniczych, ale także ich rodzin, które dziękują świętej Barbarze za opiekę podczas niebezpiecznej i trudnej pracy w kopalni. W tym roku Barbórka została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Barbórka to przede wszystkim święto górników, ale nie tylko. Tego dnia świętują także geolodzy i inne osoby związane zawodowo z poszukiwaniem paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.

Spotkanie integracyjno – andrzejkowe kół DFK Grzegorzowice i Łany

W sobotę 1 grudnia 2018 koła DFK z Grzegorzowic i Łan zorganizowały spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie zaprzyjaźnionych kół. To ich kolejna impreza integracyjna. Tym razem spotkanie miało charakter integracyjno – andrzejkowy. Udział w atrakcyjnej imprezie jest jednym ze sposobów na oderwanie się od codziennych obowiązków. Oprócz dobrej atmosfery organizatorki zadbały o oprawę muzyczną , artystyczną i kulinarną. Zabawę prowadził profesjonalny DJ . O artystyczną stronę spotkania postarali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Grzegorzowicach, którzy zaprezentowali zebranym swoje talenty wokalne, taneczne i akrobatyczne. Popisy taneczne pokazała też młodzież z formacji tanecznych z Raciborza.
Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, tańce i rozmowy do późnych godzin .
(więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

Ewa P.

Tak się bawi, tak się bawi Przedszkole….

Dnia 27 listopada 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic bawiły się podczas zabawy andrzejkowej. Wszystko zaczęło się tańcami przy rytmicznej muzyce dla dzieci. Później były wróżby – lanie wosku oraz jaki zawód będą wykonywać w przyszłości. W przerwie dzieci posiliły się łakociami. Zabawa zakończyła się konkursami. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu.