Spotkanie integracyjno – andrzejkowe kół DFK Grzegorzowice i Łany

W sobotę 1 grudnia 2018 koła DFK z Grzegorzowic i Łan zorganizowały spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie zaprzyjaźnionych kół. To ich kolejna impreza integracyjna. Tym razem spotkanie miało charakter integracyjno – andrzejkowy. Udział w atrakcyjnej imprezie jest jednym ze sposobów na oderwanie się od codziennych obowiązków. Oprócz dobrej atmosfery organizatorki zadbały o oprawę muzyczną , artystyczną i kulinarną. Zabawę prowadził profesjonalny DJ . O artystyczną stronę spotkania postarali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Grzegorzowicach, którzy zaprezentowali zebranym swoje talenty wokalne, taneczne i akrobatyczne. Popisy taneczne pokazała też młodzież z formacji tanecznych z Raciborza.
Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, tańce i rozmowy do późnych godzin .
(więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

Ewa P.

Tak się bawi, tak się bawi Przedszkole….

Dnia 27 listopada 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic bawiły się podczas zabawy andrzejkowej. Wszystko zaczęło się tańcami przy rytmicznej muzyce dla dzieci. Później były wróżby – lanie wosku oraz jaki zawód będą wykonywać w przyszłości. W przerwie dzieci posiliły się łakociami. Zabawa zakończyła się konkursami. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu.

Spotkanie emerytów

Nadchodzące chłody i krótkie jesienne dni sprawiają, że chętniej przebywamy w domu, ale nie znaczy to, że mamy się w nim zamknąć na kilka miesięcy, aż do wiosny. Z tego założenia wychodzą nasi emeryci, dlatego chętnie uczestniczą w spotkaniach, które organizuje dla nich Zarząd Koła Emerytów z przewodniczącą Krystyną Gawlik na czele. A jesień obfituje w święta dla seniorów: 20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora. Pamiętając o tym, 27 listopada 2018 członkowie Koła Emerytów spotkali się w Ligocie Książęcej. Przewodnicząca koła podziękowała zarządowi i gościom za całoroczną współpracę i złożyła życzenia zdrowia, przychylności losu i magicznych świąt. Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na występy artystyczne uczniów ze szkoły w Grzegorzowicach, które podtrzymywały pogodny klimat spotkania. Uczniowie recytowali i pięknie śpiewali, za co otrzymali od seniorów gromkie brawa. Rozbrzmiewające takty muzyki porywały emerytów do zabawy. W sympatycznej atmosferze emeryci mieli okazję do wspomnień, rozmów i żartów. Wszystkie spotkania naszych emerytów są wesołe i dobrze zorganizowane, za co podziękowania należą się całemu zarządowi. Uczestnicy spotkania dziękują za pięknie przystrojone i nakryte stoły oraz smaczny poczęstunek. (więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

Ewa P.

 

Ryzyko przekroczenia wartości progowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA
Zagrożenie Ryzyko przekroczenia wartości progowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza)  

POZIOM II

 

 

Rodzaj: Ostrzeżenie

Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne
Data wystąpienia 30.11-01.12.2018 r.
Obszar rybnicko-pszczyński – aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory), powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat rybnicki, powiat raciborski, powiat wodzisławski,

doliny beskidzkie – część powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice), część powiatu cieszyńskiego (gminy: Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła), powiat żywiecki.

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniach 30.11-01.12.2018 r. (piątek, sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów (co najmniej w minimalnej ilości wskazanej w PDK) oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

·      kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      zalecenie  ograniczenia stosowania kominków,

·      zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 30.11.2018 r.
Podstawa prawna ·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

·       Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

·      Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB z siedzibą w  Katowicach – prognoza jakości powietrza

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

Rybnik –> Ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu w Grzegorzowicach!

Dnia 26 listopada 2018 r. przedszkolaki świętowały Dzień Pluszowego Misia! Składały życzenia z okazji 116 rocznicy urodzin. Na początku dzieci zobaczyły prezentację multimedialną – poznały historię Pluszowego Misia oraz poznały różne misie z bajek na przestrzeni lat. Następnie chętne przedszkolaki spróbowały miodku taka jak prawdziwe misie – zlizywały go z talerzyków bez użycia rąk. Kolejnymi atrakcjami urodzin Misia było wspólne śpiewanie piosenki oraz wykonanie pracy plastycznej – mordki misia.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 1600 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności GKRPA.

  2. Przygotowanie do „Akcji Zima”.

  3. Sprawy bieżące.

Spotkanie Seniorów w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. J. von Eichendorffa w Łubowicach

Stało się już tradycją, że Towarzystwo Miłośników Eichendorffa organizuje spotkania dla seniorów (ale nie tylko dla seniorów, bo każdy chętny mógł przyjść). I nie tylko dla mieszkańców gminy. Spotkanie odbyło się 22 listopada w Centrum Eichendorffa w Łubowicach. Wszyscy zaproszeni Goście zostali serdecznie powitani przez organizatorów, a później zasiedli do poczęstunku. Nie zabrakło również akcentów artystycznych. Zawsze można liczyć na uczniów ze szkoły w Grzegorzowicach, którzy spotkanie uświetnili swoimi występami. Atmosfera była bardzo serdeczna, był czas na rozmowy, wspomnienia, uśmiechy i wesołą zabawę, którą prowadził zaproszony zespół . W niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia i szczęścia. Uczestniczyło w nim sporo osób z całej naszej gminy. (więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

EwaP.

Święty Marcin w Łubowicach

18 listopada 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Świętego Marcina. W Kościele w Łubowicach śpiewały piosenkę i recytowały wiersz o świętym Marcinie. Następnie z lampionami przeszły w pochodzie na podwórze parafii, gdzie święty Marcin zaprezentował się na koniu i podzielił z biedakami połową płaszcza. Na koniec dzieci posiliły się pysznymi rogalikami i herbatką.