Wczorajsze burze nad gminą Rudnik przeszły bez większych szkód.

Długo oczekiwany przez rolników i ogrodników deszcz w końcu spadł. Pola zostały sowicie nawodnione co z pewnością przyspieszy wegetację. Na deszcz szczególnie czekali rolnicy, którzy w tym roku obsadzili duże areały ziemniakami. Mimo wczesnej pory sadzenia, ziemniaki nie skiełkowały z powodu suszy.
Teraz wszystko ruszy ze zdwojoną siłą. Wczoraj w godzinach popołudniowych zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spadł w końcu obfity deszcz, w okolicach Grzegorzowic opadom deszczu
towarzyszył także niewielki grad. Ku niezadowoleniu Raciborzan, tam opady były symboliczne, spadło zaledwie kilka kropel deszczu. Zgoła inaczej sytuacja przedstawiała się w okolicach pobliskich Witosławic i Dzielaw gdzie strażacy zostali wezwani do usuwania błota i zanieczyszczeń z dróg i ulic. W rejonach Góry Św. Anny w powiecie strzeleckim efektem burzy i nawałnicy są zniszczone pola i drogi transportu rolniczego. Po burzach piaskowych, które przeszły niedawno w tym rejonie, wczoraj, w
okolicach Ligoty Górnej zniszczone zostały hektary upraw rzepaku. Rośliny zostały całkowicie połamane, rolnicy liczą straty bowiem grad zruinował tegoroczne plony.

Warsztaty kulinarne

Dwie gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szonowicach „Wioskowe Trio” starają się o udział w ogólnopolskich warsztatach kulinarnych organizowanych przez Fundację: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Warsztaty organizowane są w ramach operacji: „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”. Operacja skierowana jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw. Na województwo śląskie przewidziano
12 miejsc. Dla uczestniczek przewidziany jest dwudniowy, bezpłatny pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie koło Międzyzdrojów. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji. Uczestnicy poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni. W przypadku dofinansowania operacji ze środków KSOW projekt będzie zakładał dodatkowo promocję produktów z danego regionu wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy przeprowadzą warsztaty kulinarne w szkołach oraz będą uczestniczyli w lokalnych dożynkach. Koszty związane z zakupem produktów oraz z dojazdami zostaną pokryte przez Fundację.

W trosce o zdrowie uczniów.

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadza zasady współpracy między samorządem, a
pielęgniarką szkolną w zakresie tworzenia i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów. Jeden akt prawny w miejsce wielu rozproszonych obecnie przepisów ma wzmocnić znaczenie profilaktyki w szkołach. Dostęp do takiej opieki ma być jednakowy bez względu na miejsce zamieszkania ucznia. Zgodnie z projektem profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 19 roku życia. W przypadku uczniów szkół specjalnych aż do skończenia szkoły. Opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie do ukończenia 19 roku życia. Profilaktyczną opiekę nad uczniami będzie sprawować „pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania” albo higienistka, a także zespół POZ oraz lekarz dentysta. Na jednostkach prowadzących szkoły spocznie obowiązek tworzenia i wyposażania gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Będzie również możliwość tworzenia gabinetów stomatologicznych. W przypadku braku gabinetu stomatologicznego w szkole organ prowadzący będzie zawierać porozumienie z gabinetem ogólnodostępnym. W tym roku w budżecie państwa zostały przewidziane środki na doposażenie gabinetów stomatologicznych, które będą powstawały na terenie szkoły. Samorządy terytorialne, które prowadzą szkoły, będą mogły występować o te środki.

Kartograficzna uczta w raciborskim muzeum

„Ziemia raciborska. Dawne mapy- źródła historii”; to tytuł otwartej dziś w Raciborzu tematycznej wystawy prezentującej kunszt dawnej sztuki kartograficznej związanej z ziemią raciborską. Dawne mapy urzekają tajemniczą nutką niespełnionych przygód, zachwycają kunsztem i precyzją wykonania. Są łącznikiem pomiędzy teraźniejszością, a historią sprzed wieków. Tworzone ręcznie, czasem latami, te małe dzieła kartograficznej sztuki wymagały od autorów dużej wiedzy i solidnego warsztatu. Prezentowana dziś w raciborskim muzeum kolekcja to ponad 40 map powstałych na przestrzeni XVI – XX w, wykonanych w warsztatach kartograficznych niemalże całej Europy. Jedne o małej przydatności merytorycznej nadrabiają piękną grafiką i artystyczną wręcz oprawą, inne imponują ilością detali i szczegółowych informacji. Na wszystkich jednak znajdziemy Racibórz i okoliczne miejscowości.  Jedną z najstarszych prezentowanych map jest OBRAZ ŚLĄSKA, 1581 r. wykonany na podstawie mapy Martina Helwiga z 1561 r.
Martin Helwig (1516-1574) pochodził z Nysy. Studiował w Wittenberdze, a później na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie przyjechał do Wrocławia. Na zlecenie wrocławskiego rajcy miejskiego i mecenasa Nicolausa Rehdigera sporządził w 1561 pierwszą nowoczesną, jak na tamte czasy, mapę Śląska;Tabula geographica sive mappa Silesiae;. Mimo, że opracowana została na potrzeby szkoły i oparta na własnych pomiarach Helwiga, mapa jest dość dokładna. Dziś znanych jej 14 wydań. Aż do XVIII wieku stanowiła podstawowe źródło informacji kartograficznej o Śląsku i była wzorem dla kolejnych wydawnictw, stąd też często nazywana jest matką wszystkich map Śląska. Mapa Helwiga była znana także poza granicami Śląska. Przez ponad dwieście lat europejscy kartografowie wykorzystywali ją jako podkład dla swoich opracowań. Wszystkie zaprezentowane na dzisiejszej wystawie mapy pochodzą z zasobów Działu Historii oraz Biblioteki Muzeum w Raciborzu.

Poniżej wykaz prezentowanych map wg. informacji Muzeum w Raciborzu:

MAPA PRZEMYSŁOWA GÓRNOŚLĄSKIEGO, ROSYJSKIEGO I MORAWSKO-OSTRAWSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO, 1911 r. Skala 1 : 100 000; Opracowanie: W. Mueller (geodeta górniczy, Berlin).
Wydawca: Phönix, Fritz u. Carl Siwinna, Berlin, Wrocław, Katowice.

MAPA ŚLĄSKA I HRABSTWA KŁODZKIEGO, 1861 r. Skala 1 : 300 000; Opracowanie i rysunek: F. J. Schneider.
Uzupełnienia: M. Sadebeck. Wydawca: Wilhelm Gottlieb Korn, Wrocław. Druk: C. Jung, Wrocław.

KRÓLEWSKA PRUSKA PROWINCJA ŚLĄSKA, 1864 r. Skala 1 : 400 000;
Opracowanie: Wilhelm Liebenow. Litografia: Leopold Kraatz, Berlin. Wydawca: Eduard Trewendt.

PROWINCJA ŚLĄSKA, ok. 1908 r. Skala 1 : 300 000
Autor: Carl Flemming, Głogów, Berlin. Wydawca: Wilhelm Gottlieb Korn, Wrocław.

POLSKA ZACHODNIA, 1945 r.
Skala 1 : 1 000 000; Opracowanie: A. Kiełczewska. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań.

MAPA KODÓW POCZTOWYCH 3. WROCŁAW, OPOLE (LEGNICA), 1925 r.
Skala 1 : 450 000; Litografia i druk: Berliner Lithographisches Institut. Wydawca: Gea Verlag G.m.b.H. Berlin.

MAPA POGLĄDOWA OKRĘGU KATOWICKIEGO DYREKCJI KOLEI KRÓLEWSKICH, 1907 r.
Skala 1 : 600 000; Litografia i druk: Gebrüder Böhm, Katowice.

MAPA ZABYTKÓW REJENCJI OPOLSKIEJ, 1902 r.
Skala 1 : 500 000, Opracowanie: Hans Lutsch. Wykonanie: Berliner Lithographisches Institut.

PREHISTORYCZNA MAPA ŚLĄSKA (fragment), 1878 r.
Skala 1 : 300 000; Opracował: Zimmermann. Wydawca: Wilhelm Gottlieb Korn, Wrocław.

KOPALNIE I HUTY NA GÓRNYM ŚLĄSKU, 1874 r.
Skala 1 : 120 000; Autor: G. Hörold (Królewski Wyższy Geometra Górniczy). Wydawca: Max Mälzer’s Hofbuchhandlung, Wrocław.

MAPA POGLĄDOWA STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU GÓRNICZEGO I REJONÓW SĄSIEDNICH, 1913 r. Załącznik do wydawnictwa Handbuch der Oberschlesischen Industriebezirks.
Skala 1 : 200 000; Autor: R. Michael. Druk: Lith. Anstalt v. Bogdan Gisevius, Berlin.

MAPA NARODOWOŚCIOWA PROWINCJI ŚLĄSKIEJ, 1906 r.
Załącznik do czasopisma Deutsche Erde, nr 1/1906. Skala 1 : 500 000
Autor: Paul Langhans. Wydawca: Justus Perthes, Gotha.

ATLAS ARCYBISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO (CZĘŚĆ PRUSKA), 1937 r.
Wydawca: Ordynariat Arcybiskupi we Wrocławiu.

KSIĘSTWA GÓRNEGO I DOLNEGO ŚLĄSKA Z ICH MNIEJSZYMI 17 KSIĘSTWAMI I DOMINIAMI, 1741 r.
Skala ok. 1 : 800 000; Rytownik: Anton Treisz. Wydawca: Johannes Covens, Cornelis Mortier, Amsterdam.

KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, ok. 1681 r.
Skala ok. 1 : 1 000 000; Rytownik: Jonas Scultetus ze Szprotawy. Wydawcy: Johannes Janssonius, Moses Pitt, Steve Swart, Oxford.

KSIĘSTWO ŚLĄSKIE I MARCHIA MORAWSKA, 1692 r.
Skala ok. 1 : 570 000; Autor: Giacomo Cantelii da Viagnola. Rytownik: Antonio Barbey. Wydawca: Domenico de Rossi.

KSIĘSTWO RACIBORSKIE I PRUSKIE CZĘŚCI KSIĘSTW
OPAWSKIEGO I KARNIOWSKIEGO; 1789 r. Skala ok. 1 : 450 000
Rytownik: I. Albrecht. Wydawca: Franz Johann Joseph von Reilly, Wiedeń.

KSIĘSTWO RACIBORSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU, 1741 r.
Skala ok. 1 : 225 000; Autor: Friedrich Bernhard Werner.

ŚLĄSK I MORAWY, 1799 r.
Skala ok. 1 : 800 000; Rysunek: Franz Ludwig Güssefeld. Wydawca: Industrie Comptoirs, Weimar.

ŚLĄSK, 1544 r.
Skala ok. 1 : 1 000 000; Autor: Sebastian Münster.

ŚLĄSK, ok. 1760 r.
Skala ok. 1 : 700 000; Autor: Petrus Schenk, Amsterdam.

KRÓLESTWO CZECH, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, MARCHIE MORAW I ŁUŻYC, 1740 r.
Mapa z Atlasu Novissmo. Skala ok. 1 : 1 800 000; Autor: Giovanni Albrizzi, Wenecja.

PROWINCJE ZJEDNOCZONE I WŁĄCZONE DO KORONY CZESKIEJ:
KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, MARCHIE MORAW I ŁUŻYC, 1654 r.
Skala ok. 1 : 900 000; Autor: Nicolas Sanson, Paryż.

KSIĘSTWO ŚLĄSKIE TAK GÓRNE JAK I DOLNE…, ok. 1735 r.
Miedzioryt odbity na jedwabiu atłasowym.
Skala ok. 1 : 800 000; Autor i wydawca: Matthaeus Seutter.

ŚLĄSK, SAKSONIA I PÓŁNOCNE CZECHY, ok. 1866 r.
Skala 1 : 600 000; Opracowanie: Friedrich Bernhard Engelhardt.
Rytownik: Paulus Schmidt. Wydawca: Simon Schropp’sche Hof-Landkartenhandlung.

REJENCJA OPOLSKA, ok. 1910 r.
Skala 1 : 300 000; Wydawca: Carl Flemming, Głogów.

PROWINCJA ŚLĄSKA, 1904 r.
Skala: 1 : 510 000; Autor: F. Handtke. Wydawca: Carl Flemming, Głogów.

OKOLICE GŁUBCZYC I RACIBORZA, 1904 r.
Skala 1 : 100 000; Opracowanie: Kartographische Abteilung der Kgl. Preuss. Landesaufhname.

KRÓLEWSKA PRUSKA PROWINCJA ŚLĄSKA, 1833 r.
Skala ok. 1 : 700 000; Autor: Carl Ferdinand Wieland. Wydawca: Geographischen Institut, Weimar.

PROWINCJA ŚLĄSKA, ok. 1850 r.
Skala 1 : 1 000 000; Projekt: A. Thienert. Litografia: H. Kunsch. Wydawca: Carl Flemming, Głogów.

PROWINCJA ŚLĄSKA, ok. 1880 r.
Mapa nr 17 z atlasu: Sohr-Bergaus Hand-Atlas… von F. Handtke.
Skala 1 : 1 000 000; Wydawca: Carl Flemming, Głogów.

POWIAT RACIBORSKI, ok. 1905 r.
Skala 1 : 150 000; Opracowanie: Der Kartographischen Anstalt der Verlagsbuchhandlung.
Wydawca: Carl Flemming, Głogów

POWIAT RACIBORSKI, ok. 1905 r.
Skala 1 : 150 000; Litografia i druk: Paul Baron, Legnica. Wydawca: Eugen Simmich, Racibórz.

MAPA POGLĄDOWA MAJORATÓW KUCHELNA, KRZYŻANOWICE, GRABÓWKA, koniec XIX w.
Skala 1: 50 000; Wydawca: Lithographische Anstalt August Strasilla, Opawa.

NOWA MAPA OKRĘGU GÓRNEJ SAKSONII Z KSIĘSTWAMI ŚLĄSKA I ŁUŻYC 1821 r.
Skala ok. 1 : 1 300 000; Rytownik: John Cary, Londyn.

MAPA TOPOGRAFICZNO-STATYSTYCZNA POWIATÓW RACIBORSKIEGO, KOZIELSKIEGO I GŁUBCZYCKIEGO, ok. 1870 r. Skala 1 : 100 000; Autor: F. v. Rappard.

MAPA SAMOCHODOWA, lata 20. XX w.
Skala 1 : 200 000; Rysunek i druk: Graph. Kunstanstalt Globus R. Mittelbach, Drezno.
Wydawca: Mittelbachs Verlag, Lipsk.

ŚLĄSK, 1817 r.
Skala ok. 1 : 1 300 000; Rysunek: B. Smith; Wydawca: Robert Wilkinson, Londyn.

OBRAZ ŚLĄSKA, 1581 r.
Skala ok. 1 : 1 150 000; Autor: Abraham Ortelius, Antwerpia. Na podstawie mapy Martina Helwiga z 1561 r.

REJENCJA OPOLSKA, 1938 r.
Skala 1 : 100 000; Autorzy: dr Dienwiebel, W. Krause. Wydawca: Flemmings Verlag, Wrocław.

ATLAS. DIERCKE SCHULATLAS.
78 wydanie, ok. 1938 r. Wydawca: Georg Westermann, Braunschwieg, Berlin, Leipzig, Hamburg.

ATLAS. ANDRES ALLGEMEINER HANDATLAS. 1899 r.
Pod redakcją: A. Scobel. Wydawca: Velhagen & Klasing, Bielefeld, Leipzig.

ATLAS SILESIAE, 1749/1750 r.
Autor prezentowanej mapy Księstwa Raciborskiego: Johann Wolfgang Wieland.
Wydawca: Homanns Erben, Norymberga.

„1000zł dla uczniów z Brzeźnicy”

Uczniowie szkoły podstawowej w Brzeźnicy pod kierunkiem Pani Agnieszki Kornas-Zuber brali udział w ogólnopolskim projekcie pt.: „Od uprawy do potrawy”. W ramach tego projektu zadaniem szkoły było między innymi stworzenie Szkolnego Klubu Niemarnowania. W Brzeźnicy klub taki zaistniał pod nazwą „Ratownicy Żywności”. Dzieci należące do klubu wykonywały szereg działań mających na celu niemarnowanie żywności, które były dokumentowane i na bieżąco przesyłane do organizatora. Uwieńczeniem działań było stworzenie plakatu promującego działalność Szkolnego Klubu Niemarnowania. Całość starań została doceniona przez jury i nagrodzona. Szkoła zajęła 3 miejsce a nagrodą jest bon o wartości 1000zł do realizacji w sklepie TESCO oraz zestaw do założenia szkolnego ogródka.

Od Kotliny Raciborskiej aż po Bałtyk.

Powstaje długodystansowa trasa rowerowa o wdzięcznej nazwie „Blue Velo”. Jej długość ma wynosić prawie 1000 km. Swoim zasięgiem obejmować będzie pięć regionów Polski Zachodniej. Prowadzić będzie od Świnoujścia do granicy z Czechami u nas na Śląsku. Porozumienie o współpracy dot. promocji i utrzymania trasy rowerowej podpiszą dziś 20 kwietnia samorządowcy podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego we Wrocławiu. Szlak ma być zintegrowany z trasami niemieckimi oraz siecią EuroVelo. Potencjał turystyczny rzeki Odry i jej otoczenia jest przeogromny i wciąż niedoceniony. Projekt „Blue Velo” umożliwi rowerową podróż przez całą Polskę, od morza po góry. Województwo Zachodniopomorskie prowadzi już intensywne prace budowlane na odcinku 88 kilometrach tej trasy. Kolejne odcinki są projektowane. Nowa droga rowerowa prowadzona będzie w ciągu istniejących dróg rowerowych, po drogach leśnych i mało uczęszczanych drogach lokalnych. „Odrzański szlak” ma być sztandarowym produktem turystyki rowerowej. W najbliższych miesiącach samorządy nadodrzańskich województw stworzą grupę roboczą, w ramach której będą konsultować plany i projekty oraz informować o swoich działaniach związanych z realizacją i promocją „Blue Velo”.

„Dom i Tradycje” – tematem przewodnim przyświecającym VI konferencji organizowanej w Raciborzu przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”

17 kwietnia br. na Zamku Pistowskim w Raciborzu spotkali się wszyscy Ci, którym nie pozostaje obojętny los dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Spotkanie rodzin zastępczych, kandydatów na rodziców oraz instytucji wspierających pieczę zastępczą było okazją do wymiany doświadczeń oraz promocją niełatwego rodzicielstwa zastępczego. Gości przybyłych na Zamek Piastowski w Raciborzu przywitali: Irma Kruppa Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz Henryk Hildebrandt dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, otwarcia w imieniu starosty dokonał wicestarosta Marek Kurpis. Prowadzenia i moderacji spotkania podjęła się Karina Musioł – przyjaciel stowarzyszenia „Przyjazny Dom” oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Kornelia Lach specjalistka edukacji regionalnej, mgr Danuta Hryniewicz od lat pracująca z rodzinami zastępczymi, mgr Dorota Krężlewicz-Skorbot certyfikowany trener resocjalizacji oraz przedstawiciel rodzin zastępczych Krystian Bieniek. Wprowadzeniem do cyklu wykładów był występ dzieci i młodzieży stowarzyszenia w spektaklu „Jak to downiej u nas bywało”. Na widowni zasiedli zaproszeni goście oraz wykładowcy i młodzież raciborskiej PWSZ. Obecnie w powiecie raciborskim pieczę nad małoletnimi wychowankami sprawuje 120 rodzin zastępczch, w których opiekę zanlazło ponad 250 dzieci. Ponad 100 dzieci przebywa w 3 placówkach opiekuńczo wychowawczych w Rudach, Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej. W Samborowicach i Cyprzanowie swoją działalność prowadzą Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne. Są to kameralne domy dziecka, w których poza opieką, wychowaniem i edukacją zapewnia się dzieciom także terapię. Najwięcej dzieci przebywa w rodzinach zastępczych gdzie warunki rozwoju są najbardziej zbliżone do rodzin tradycyjnych. „Starostwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, cały system wsparcia pieczy i opieki zastępczej dokładają wszelkich starań by przebywający poza swoimi rodzinami biologicznymi małoletni mogli wzrastać, korzystać z edukacji i rozwijać swoje możliwości z dala od swoich biologicznych rodzin” mówił otwierając konferencję wicestarosta Marek Kurpis. Dawne rodzinne i społeczne tradycje wspominała w swoim wykładzie dr Kornelia Lach zwracając szczególną uwagę na wartość tradycyjnego przekazu treści kulturowych w dawnych rodzinach wielopokoleniowych. „Kultura ludowa potrzebna jest w naszych społecznościach i naszych rodzinach bowiem człowiek, a zwłaszcza, człowiek młody potrzebuje zakorzenienia, sacrum, potrzebuje norm dających poczucie bezpieczeństwa”. Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło, te przytoczone na koniec słowa Cypriana Kamila Norwida, miały uświadomić słuchaczom wielkie znaczenie przeszłości – która powinna stać się dla nas drogowskazem, wartością do budowania dobrych przyszłych relacji niezależnie w jakim miejscu i okolicznościach się znajdziemy. Nie zawsze przychodzi to łatwo. Inaczej buduje się relacje w rodzianch biologicznych, a inaczej, trudniej w rodzinach zastępczych. Pani mgr Danuta Hryniewicz wieloletni praktyk współpracujący z środowiskiem instytucji i rodzin pieczy zastępczej w swoim wykładzie podkreślała wielokrotnie, że bez korzeni dzieci nie rozwiną skrzydeł. Dla porównania podała przykład drzew, które nie ostoją się bez solidnego systemu korzeniowego. Co jest tą kotwicą, korzeniem dla młodego człowieka? Ano rodzina z całym tradycyjnym przekazem. Stanowią one wzorce do naśladowania w przyszłości i kształtują młode charaktery. To tradycja nadaje spokojny rytm życia rodzinnego i społecznego, ma ogromną wartość wychowawczą oraz, co najważniejsze daje poczucie bezpieczeństwa. Im bardziej nowoczesne i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo tym więcej problemów natury psychicznej w takiej społeczności. Brak czasu na zwyczajne ludzkie relacje, brak kultywowania tradycji, brak zakorzenienia i wzorców powoduje pewną pustkę której niczym nie da się zastąpić. Szanujmy więc i pielęgnujmy to co otrzymaliśmy od naszych rodziców i wychowawców, nie szczędźmy trudu i wysiłku w przekazywanie tego naszym dzieciom i młodym pokoleniom. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości, a tego byśmy z pewnością nie chcieli.

Uwaga! Konsultacje społeczne.

Zgodnie z zarządzeniem nr 215/2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 16 kwietnia 2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii do projektu dokumentu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RUDNIK”. Od dnia 17 kwietnia 2018 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii w sprawie projektu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik” planowany termin zakończenia konsultacji to 30 kwietnia 2018 roku.
Materiały szczegółowe dotyczące konsultacji dostępne są na BIP Gminy Rudnik w zakładce KONSULTACJE http://bip.gmina-rudnik.pl/view.php?id=3151&menuID=413

 

Afrykański Pomór Świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków należy każdy taki przypadek zgłaszać niezwłocznie w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym.  Padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą.

W gminnych pasiekach powiało wiosną.

Wczoraj odwiedziliśmy jedną z najstarszych pasiek naszego powiatu, by sprawdzić czy to już na pewno idzie wiosna? Wszystko wskazuje na to, że tak, gdyż pszczoły zabrały się ochoczo do pracy!

Doglądający uli w Jastrzębiu, starszy Pan, pszczelarstwem pasjonuje się od 1954 roku, nieprzerwanie przez niemal 64 lata. Pasiekę odziedziczył po swoim dziadku. Teraz ma 77 lat i uli dogląda ze swoim wnukiem Marcelem. Po wielu miesiącach oczekiwania związanych ze zmienną zimowa aurą przyszedł czas pierwszego, gruntownego wiosennego przeglądu. Zapytaliśmy jak w tym sezonie przezimowały pszczoły? Okazuje się, że dobrze. Na jesień do zimowania przygotowanych było 25 rodzin pszczelich i wszystkie w dobrej kondycji przetrwały do wiosennych oblotów. Tragiczny był zeszłoroczny sezon, wspomina pszczelarz, bowiem z zapakowanych do zimy 52 rojów na wiosnę obudziło się zaledwie 12, a i te były wówczas w kiepskiej kondycji. Zdarzają się lata, kiedy najlepiej nawet przygotowane rodziny źle zimują, na wiosnę są w złej formie, chorują i są osłabione, ale sezon zimowy 2016/2017 zapamiętają chyba wszyscy pszczelarze w okolicy bowiem wtedy pasieki zostały wręcz zdziesiątkowane. Jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy nie wiadomo? Pszczelarze mimo właściwego postępowania i ogromnego doświadczenia utracili od 50% do 80% pszczół. Więcej w temacie na stronie: https://raciborz.com.pl/2018/04/10/w-pasiekach-powialo-wiosna.html