Parafialny Piknik Rodzinny w Sławikowie

Parafia pw. św. Jerzego w Sławikowie serdecznie zaprasza na Parafialny Piknik Rodzinny z okazji dnia św. Krzysztofa

NIEDZIELA 21 LIPCA 2019 r.

W PROGRAMIE:

– godz. 10:30 Msza św. w kościele parafialnym w Sławikowie w intencji kierowców i wszystkich podróżujących połączona z poświęceniem pojazdów,

– od godz 14:00 w Ogrodzie Farskim w Sławikowie PIKNIK RODZINNY połączony z koncertem solisty z Niemiec – Markusa Mörl 

Ponadto liczne atrakcje dla dzieci (Policja, Straż Pożarna, ZUMBA dla dzieci z Akademią Fitness, gry, konkurencje, malowanie twarzy i wiele innych), domowe ciasta, wata cukrowa, grill

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Studenci PWSZ w Raciborzu z Wydziału Architektury inwentaryzują zabytki sakralne gminy.

Od poniedziałku dwudziestoosobowa niespełna grupa studentek i studentów PWSZ w Raciborzu zajmują się inwentaryzacją przydrożnych kapliczek i krzyży umiejscowionych na terenie naszych sołectw. To ostatni etap kilkuletniej współpracy Uczelni w Raciborzu z Gminą Rudnik. W następnych latach planowana jest część druga polegająca na inwentaryzacji zabytków świeckich.

26 czerwca studenci mieli okazję spotkać się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach – Łukaszem Konarzewskim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w Raciborzu – Marią Olejarnik. Zaproszeni przedstawili codzienną pracę i wyzwania jakie stawia im funkcja konserwatora zabytków, a także opowiedzieli o współpracy z architektami w trakcie konsultacji planów i prac budowlanych w miastach i na wsi. Studenci pytali również o informacje dotyczące bezpośrednio wykonywanej inwentaryzacji na terenie Gminy Rudnik.

Studenci będą w gminie do końca przyszłego tygodnia. Nad studentami pieczę sprawuje Pani dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak – Dyrektor Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W sumie pozostało im do zinwentaryzowania dziesięć obiektów sakralnych i jeden świecki.

Harmonogramy przyjęć lekarzy SPZLA w okresie urlopowym

Drodzy mieszkańcy,

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku informuje o urlopach lekarzy zatrudnionych w poszczególnych Ośrodkach Zdrowia na terenie naszej gminy:

Zmiana: W piątki w Rudniku przyjmuje lek. med. Wacław Szwajka, w godzinach 11.00 -17.00

Szkoła Podstawowa w Rudniku pozyskała dofinansowanie na remont kuchni szkolnej

W dniu 18 czerwca Wójt Piotr Rybka podpisał umowę z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem  na dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie zostało pozyskane dla  Szkoły Podstawowej w Rudniku, z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu kuchni szkolnej. Czas wakacji będzie więc dla szkoły w Rudniku czasem intensywnych prac remontowych, aby stołówka szkolna  mogła przywitać uczniów we wrześniu już w nowym, wyższym standardzie.

Wizyta przedstawiciela Fundacji Wspomagania Wsi.

W czerwcu Gminę Rudnik odwiedził przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi, aby zapoznać się z możliwościami Gminy Rudnik przystąpienia do projektu Nasza Przestrzeń. W projekcie FWW ułatwia mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizuje spotkania i warsztaty, udziela grantów. Wspólnie z mieszkańcami wypracowuje najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne.

Doświadczenia Fundacji we współpracy z kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem.

Gmina Rudnik otrzymają wsparcie:

 • finansowe w postaci grantu (do 31 tys. zł)
 • merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert)
 • techniczne w postaci narzędzi kon­sultacji (w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu).

Współpraca FWW i gminy w projekcie możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej:

Etap I

 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego
 2. Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Etap II

 1. Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje
 2. Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym

Gmina Rudnik wskazała na pomoc FWW w działaniach poświęconych rewitalizacji pałacu w Sławikowie. Fundacja wpisała Gminę Rudnik do programu Nasza Przestrzeń i podjęła decyzję o wsparciu naszej gminy. Teraz konieczne jest przygotowanie dokumentów do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia na przełomie 2019/2020. Sławików ma potencjał i należy go wykorzystać – podsumował wizytę gość z FWW.

Inicjatywa sołecka 2019. Wnioski sołectw Gminy Rudnik na liście rankingowej

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego w wysokości 4,5 mln zł.

Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, w tym 4 projekty z naszych sołectw.
Dofinansowanie zadań zgodnie z zasadami Konkursu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały „W sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2019 roku” w dniu 24 czerwca 2019 roku. 


List rankingowa – sołectwa Gminy Rudnik (kwota całkowita zadania/wnioskowana kwota dofinansowania) 

 1. GAMÓW – Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim
 2. 16 000 zł /8 000 zł
 • BRZEŹNICA – Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z
 • ŁUBOWICE  -Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach 10 000 zł /8 000 zł
 • SŁAWIKÓW  -Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP 7 500 zł/6 000 zł

Nowe władze Dębu Brzeźnica

       W dniu 7.06.2019r. w siedzibie „Dębu” Brzeźnica odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu za okres lat 2015-2018r.

       Licznie zebranych gości i członków Klubu powitał Prezes Klubu Hubert Skornia, który przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności sportowej klubu.

        Na zebraniu były omawiane wyniki zawodników Klubu „Dąb”. A  było się czym pochwalić… Zarówno zawodnicy jak i zawodniczki wchodzące w skład Kadry wielokrotnie bronili barw narodowych w licznych turniejach międzynarodowych, w tym na Mistrzostwach Europy i Świata, ale również w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, w Brazylii.

       Wspaniałe wyniki wywalczone przez sportowców tego klubu są doskonałą okazją promocji Gminy Rudnik, miasta i powiatu raciborskiego oraz całej Ziemi Raciborskiej, a w szczególności kraju. 

Oprócz przedstawienia sprawozdania, na zebraniu został również wybrany nowy Zarząd Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica.

       Nowy skład Klubu wygląda następująco:

1. Hubert Skornia – Prezes Klubu

2. Jarosław Kaczyński – v-ce Prezes ds. szkoleniowych

3. Zbigniew Jezierzański – V-ce Prezes ds. organizacyjnych

4. Paulina Kramek – sekretarz klubu

5. Jan Badurczyk – Członek Zarządu

6.  Marcin Kschuk – Członek Zarządu

7. Jolanta Waniek – Członek Zarządu

8. Roman Matusz – Członek Zarządu

9. Justyna Matusz – Członek Zarządu

10. Janusz Gałązka – Honorowy  Prezes Zarządu

       Korzystając z okazji Zarząd Klubu pragnie skierować serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji oraz firm i zakładom za dotychczasową pomoc finansową, bez którego działalność Klubu byłaby bardzo mocno ograniczona.

                                                                                                                                    Prezes Klubu

                                                                                        H. Skornia

Fot.: nowiny.pl