XIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 18 grudnia 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

  2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik;

  3. zmiany uchwały Nr XII/103/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok;

  4. uchylenia Uchwały Nr XX/138/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny;

  5. zmiany WPF Gminy Rudnik na rok 2019;

  6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 2020 rok;

  7. Uchwała budżetowa Gminy Rudnik na 2020r.;

  8. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;

  9. zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 20.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego.

 3. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad.

Akcja strażacka w Gamowie

Dziś w godzinach  porannych w szkole podstawowej w Gamowie doszło do  groźnej sytuacji. Spore zadymienie wskazywało na pożar. Oprócz Ochotników z Gamowa do akcji wezwano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu stwierdzono, że doszło do zapalenia się sadzy w kominie budynku szkolnego. Podczas akcji zabezpieczono teren szkoły,  uczniów wysłano do domu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.  

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na rok 2020.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2020.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

 3. Sprawy bieżące.

Ważne informacje dla osób chorujących na cukrzycę i zażywające metforminę

Preparaty dla cukrzyków zanieczyszczone? W resorcie zdrowia zbiera się sztab kryzysowy.

Według „Dziennika Gazety Prawnej”, zażywana przez niemal dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może mieć w sobie silnie trujący związek chemiczny, między innymi podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych.

Czytaj więcej na tutaj

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 2. Opracowanie planu pracy na 2020r.

 3. Sprawy organizacyjne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku prezentuje książki w świątecznym klimacie

            Święta zaczynają się tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, zanim zaświeci pierwsza gwiazdka. Myśli o tym cudownym magicznym czasie tlą się w naszych sercach tygodniami. Właśnie dzięki książkom w świątecznym klimacie, możemy odczuwać je jeszcze intensywniej.

            Poznajcie niezwykłych bohaterów tych książek i niezwykłe wydarzenia, które im się przytrafiły. Wszystkie zostały oprószone magią świątecznych dni, dużą dawką miłości i chwil, które zmienią nas na zawsze.

Słodkie wypieki ZSP i DFK z Brzeźnicy

ZSP Brzeźnica po raz kolejny współpracuje z kołem DFK Brzeźnica. W tym tygodniu wspólnie zostały upieczone i udekorowane świąteczne ciasteczka, które są przepyszne. Panie przekazywały dzieciom starą tradycję jaką jest wspólne pieczenie ciasteczek. Bardzo się cieszymy, że dzieci poznają zwyczaje od starszych, ale również czerpią radość ze wspólnego spotkania. Dziękujemy za wspaniałą współpracę.