Policjant w Przedszkolu w Grzegorzowicach

17 września 2019 r. przedszkolaki z Grzegorzowic gościły Pana Policjanta. Dzieci przywitały gościa dwoma piosenkami. W trakcie jednej z nich zaprezentowały swoje umiejętności w prawidłowym przechodzeniu przez ulicę. Później policjant opowiedział przedszkolakom o tym jak powinny bezpiecznie zachowywać się na drodze, jak ważne jest noszenie odblasków oraz na czym polega praca policjantów oraz w jaki sposób poruszają się po drogach.

Państwo Maria i Alfred Gruszka z Rudnika – Diamentowe Gody

Dnia 13 września 2019 r. Jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Maria i Alfred Gruszka z Rudnika.

Ślub cywilny zawarli 13 września 1959 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku. Kościelny dwa dni później w rudnickim kościele parafialnym. Oboje Jubilaci pochodzą z Rudnika. Pan Alfred początkowo pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rudniku, a później w Cukrowni w Raciborzu skąd przeszedł na emeryturę. Jubilat to były działacz a obecny członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku. Pani Maria pracowała w sklepie GS w Rudniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Państwo Gruszka doczekali 3 dzieci, 4 wnuków i 2 prawnuków.

Serdeczne życzenia za długoletnie pożycie małżeńskie złożyli Jubilatom Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Gruszka życzymy  dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.  

Jesienna akcja „Sprzątanie Gminy Rudnik”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji „Sprzątnie Gminy Rudnik”, która odbędzie się w sobotę 5 października 2019 roku o godzinie 9:00.

Akcja będzie miała miejsce we wszystkich sołectwach naszej gminy, a udział w niej zadeklarowały już m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Chcemy również uprzątnąć tereny parków i lasów. Urząd Gminy zapewnia worki i transport śmieci z miejsc wyznaczonych wcześniej z gospodarzami i właścicielami terenu.

Więcej szczegółów organizacyjnych zostanie podanych w najbliższym czasie.

W razie pytań prosimy o kontakt z UG Rudnik tel. 324106418.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Fot.: Shutterstock

DOŻYNKI GMINNE 2019

Od 10.00 na „Brzozówce” ustawiały się ciągniki, bryczki i zabytkowe pojazdy do przejazdu korowodem na mszę w łubowickim kościele. Brzeźnica, tegoroczny gospodarz gminnych dożynek udekorowana na całej długości drogi witała słońcem. Pogoda dopisała przez cały dzień uczestnikom uroczystości. Mszę świętą odprawiał ksiądz Romuald Kszuk. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach udostępniło teren pod malowniczymi ruinami zamku Eichendorffów. Po przywitaniu gości i wszystkich rolników przez sołtysa Brzeźnicy i wójta tradycyjnie podzielono się chlebem. Chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocznych plonów przekazali na ręce gospodarza starostowie dożynek: Bernadeta i Franciszek Piperek. Zaproszeni na scenę sołtysi, obdarowani chlebem dzielili się nim z mieszkańcami. Pani poseł Katarzyna Dudkiewicz odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do rolników naszej gminy. A minister Michał Woś symbolicznie przekazał OSP Strzybnik promesę na nowy samochód bojowy w wysokości 660.000zł. Pogratulowała święta i podziękowała za pracę wszystkim rolnikom poseł Gabriela Lenartowicz, a występująca w imieniu starosty, pani Ewa Lewandowska złożyła życzenia wszystkim, którzy są związaniu swoim życiem z pracą na roli.

W konkursie na najpiękniejszą koronę dożynkową 2019 wygrało sołectwo Brzeźnica.

Część artystyczną tegorocznego Święta plonów rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha im. Joli Rymszy z Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu. Choreografia – Pani Aleksandra Wengierska, Kierownik Kapeli – Henryk Malon. Zespół przedstawił tradycyjne tańce śląskie i polskie. Rozstrzygnięto przy okazji dożynek konkurs fotograficzny organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku „Trud pracy na roli, w sadzie i w ogrodzie – w obiektywie” .

W kolejnej części wystąpiły ze specjalnym programem przygotowanym przez nauczycielki ZSP w Brzeźnicy: Marię Koloch, Celięy Jurczyszyn, Janinę Titarenkow, Sabinę Mikołajczyk i Sandrę Sługę. Swój występ przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach. Bardzo gorąco publiczność przyjęła publiczność występ Mażoretek z Raciborza pod kierunkiem Aldony Krupy-Gawron.

Gospodarze dożynek przygotowali wiele innych atrakcji, pokazy sztucznych ogni, pokazy grupy rekonstrukcji historycznej nawiązującej do I Powstania Śląskiego, gry komputerowe i animacje dla dzieci. Koła Gospodyń z Szonowic i Gamowa zadbały o tradycyjne jadło. Gwiazdami wieczoru były zespoły: Karpowicz Family i Blue Party, a do późnego wieczoru zabawę taneczną prowadził DJ DANIELS.

 

 

 

 

Podziękowania dla przechodzących na emeryturę pracowników UG Rudnik

W Urzędzie Gminy Rudnik na zasłużona  emeryturę przeszły dwie pracownice, w dniu 26 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na emeryturę wieloletniego urzędnika Pani Haliny Stec. Na stanowisku Inspektora do spraw obsługi kasy Pani Halina przepracowała w Urzędzie Gminy 28 lat.

          Z dniem 28 sierpnia 2019 r. pożegnaliśmy odchodząca na emeryturę Panią Felicję Głombik zajmującą się utrzymaniem czystości w Urzędzie Gminy Rudnik, gdzie na zajmowanym stanowisku przepracowała w Urzędzie Gminy 21 lat.

Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka wraz z pracownikami Urzędu Gminy podziękowali za długoletnią i sumienną pracę w Urzędzie Gminy Rudnik, wręczyli kwiaty oraz życzyli długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i spokoju oraz wielu radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przedszkolaki z Grzegorzowic w bibliotece w Łubowicach

W środę 11 września 2019 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wybrały się na długi spacer, żeby zwiedzić bibliotekę w Łubowicach. Dzieci długo musiały maszerować, żeby dotrzeć do Łubowic, ale opłaciło się. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z zasadami wypożyczania książek oraz założyły karty biblioteczne. Dzięki temu, że rodzice wyrazili zgodę na zapisanie do biblioteki, dzieci wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek” i otrzymały wyprawkę czytelniczą – książkę dla dziecka oraz dla rodzica – i Kartę Małego Czytelnika. Oprócz atrakcji w bibliotece przedszkolaki zwiedziły muzeum, dowiedziały się kim był słynny poeta  Eichendorff  i zobaczyły przedmioty należące do tego wielkiego pisarza oraz jak kiedyś wyglądał jego zamek, z którego zostały tylko ruiny.

X sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się X sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 20 września 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie X sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • rewizyjnej;

 • oświatowej;

 • komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;

 2. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.