Plan dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIK W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PROBLEMÓW ZAISTNIAŁYCH NA TERENACH GMINY RUDNIK

 

Przewodniczący Rady Gminy w Rudniku informuje, iż począwszy od dnia 08 sierpnia 2019 r. przyjęcia mieszkańców w sprawach skarg i wniosków oraz zaistniałych problemów na terenie gminy odbywają się w sali narad (1 piętro) Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1, według następującego harmonogramu:

 

08.08.2019r. – 14.00 do 15.00

23.08.2019r. – 14.00 do 15.00

04.09.2019r. – 15.00 do 16.00

18.09.2019r. – 15.00 do 16.00

09.10.2019r. – 15.00 do 16.00

23.10.2019r. – 15.00 do 16.00

06.11.2019r. – 15.00 do 16.00

20.11.2019r. – 15.00 do 16.00

11.12.2019r. – 15.00 do 16.00

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty:

e-mailowo: rada@gmina-rudnik.pl

lub telefonicznie: 32 410-64-18 wew.124

 

Ireneusz Jaśkowski

i.jaskowski@rada.gmina-rudnik.pl

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2019r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Ochrona środowiska, ograniczenie niskiej emisji.
  2. Koszty energii elektrycznej, stan i modernizacja oświetlenia.
  3. Komunikacja publiczna na terenie gminy.
  4. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1.Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Informacja o funkcjonowaniu świetlic na terenie gminy.

3.Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Działalność GOPS. Opieka nad osobami starszymi (SENIOR+).

  2. Plan imprez i zawodów sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym/animatorzy sportu/.

     3. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2018r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan oświaty na terenie gminy. Kierunek postępowania w zakresie sieci jednostek oświatowych.

  2. Prognozy i plany (propozycje wypoczynku zimowego)

  3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Gospodarka odpadami na terenie gminy (PSZOK).

2. Ocena stanu przedszkola w Rudniku.

3. Sprawy bieżące.