Państwo Maria i Alfred Gruszka z Rudnika – Diamentowe Gody

Dnia 13 września 2019 r. Jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Maria i Alfred Gruszka z Rudnika.

Ślub cywilny zawarli 13 września 1959 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku. Kościelny dwa dni później w rudnickim kościele parafialnym. Oboje Jubilaci pochodzą z Rudnika. Pan Alfred początkowo pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rudniku, a później w Cukrowni w Raciborzu skąd przeszedł na emeryturę. Jubilat to były działacz a obecny członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku. Pani Maria pracowała w sklepie GS w Rudniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Państwo Gruszka doczekali 3 dzieci, 4 wnuków i 2 prawnuków.

Serdeczne życzenia za długoletnie pożycie małżeńskie złożyli Jubilatom Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Gruszka życzymy  dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.  

Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia – 67 lat po ślubie

            W dniu 4 sierpnia 2019 r. Jubileusz 67 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia.

Państwo Grela poznali się na kiermaszu w listopadzie 1950 r. Ślub cywilny zawarli 4 sierpnia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krowiarkach, natomiast kościelny w listopadzie 1952r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

            Jubilaci całe życie pracowali na swoim gospodarstwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli udzielał się społecznie: był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie,  pełnił funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz, a cztery kadencje funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała się obowiązkami związanymi z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu oraz gospodarstwa.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. Doczekali się dwóch wnuków i jednej prawnuczki.

Najważniejsze w życiu zdaniem Jubilatów jest zdrowie i szczęście. 

            Państwu Grela z okazji tak doniosłego Jubileuszu życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć oraz inspektor ds. kultury, oświaty i sportu Gabriela Seidel

Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

 

95 rocznica urodzin – Pani Emma Kaduk z Brzeźnicy

W dniu 22 maja bieżącego roku swoje 95 urodziny obchodziła Pani Emma Kaduk z Brzeźnicy. Jubilatka całe swoje życie związana jest z Brzeźnicą. Miała dwóch braci i siostrę z czego to ona była najmłodsza. Zajmowała się domem, wychowaniem dzieci oraz pracą na gospodarstwie.

Urodziła 5 dzieci: syna i 4 córki. Doczekała 8 wnuków oraz 8 prawnuków.

Jubilatka w dalszym ciągu posiada duże poczucie humoru, dobą pamięć i chęć do hodowania kur i prowadzenia własnego ogródka.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Pani Emmie życzymy dużo zdrowia, radości z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz z Czerwięcic – Diamentowe Gody

W dniu 18 maja 2019 r. swój Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz z Czerwięcic.

Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach. Również w Łubowicach w koście parafialnym odbył się ich ślub kościelny.

Pani Agnieszka urodziła się w Brzeźnicy; miała 4 braci i 2 siostry. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym, zajmowała się domen i wychowaniem dzieci.

Pan Antoni urodził się i wychował w Czerwięcicach. Miał brata i cztery siostry. Razem z żoną prowadził gospodarstwo rolne. Udzielał się społecznie: przez dwie kadencje pełnił funkcję sołtysa wsi Czerwięcice, przez trzy kadencje był radnym Gminy Rudnik, był również członkiem OSP Czerwięcice i członkiem Rady Nadzorczej w Mleczarni Racibórz. Jubilaci doczekali 3 synów, 10 wnuków i 7 prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Jarosz życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Diamentowe Gody – Państwo Eryka i Rudolf Schrőder z Rudnika

Dnia 3 maja 2019 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Eryka i Rudolf Schrőder z Rudnika.

Ślub cywilny zawarli 3 maja 1959 r. w Rudnickim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Pani Eryka urodziła się i wychowała w Rudniku. Przez 33 lata pracowała zawodowo jako listonoszka oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Pan Rudolf urodził się w Magdeburgu. Pracował w różnych miejscach, między innymi: w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rudniku jako traktorzysta i kierownik bazy, jako kierowca w GS „Samopomoc Chłopska” w Rudniku, w Kombinacie PGR Rudnik oraz w PKS Racibórz. Jubilat działał społecznie jako sekretarz i naczelniki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku oraz przez 12 lat jako Prezes LZS Rudnik.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 7 wnuków i 4 prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Schrőder życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

Maria Mrowiec z Rudnika – 95 rocznica urodzin

Jubilatka urodziła się 8 grudnia 1923 r w Rudniku. Była najstarsza spośród trojga rodzeństwa. Za mąż wyszła dnia 18 września 1950 r. w Rudniku. Pani Maria urodziła i wychowała dwie córki i syna. Doczekała 8 wnuków oraz 16 prawnuków. Jubilatka pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.
Z okazji urodzin dostojnej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

90-te Urodziny Pana Henryka Ciężkowski z Ponięcic

Pan Henryk urodził się 27 grudnia 1928 r w Ponięcicach. Miał siostrę i brata. Przez całe swoje życie ciężko pracował na własny gospodarstwie rolnym. Doczekał 5 dzieci (2 synów, 3 córki), 5 wnuczek, 7 wnuków oraz 15 prawnuków.
Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz kierownik USC Sabina Zięć złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia.
Panu Henrykowi życzymy moc zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

Cięźkowski H. 2018

Złote Gody 2018

W roku 2018 na terenie Gminy Rudnik 7 par obchodziło złote gody

Czerniak Regina i Kazimierz z Rudnika

Ślub cywilny – 18 lipca 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Raciborzu

Ślub kościelny – 20 lipca 1968 r. również w Raciborzu

Dzieci – 2 synów

Wnuki – 4

Pani Regina pochodzi z Raciborza. Pan Kazimierz urodził się w miejscowości Niekazanice.

Jubilatka z wykształcenia księgowa, całe życie pracowała w zawodzie; początkowo w „Ramecie” następnie i do tej pory w prywatnej firmie. Pan Kazimierz także do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą.

Jubilaci poznali się mając zaledwie 16 lat i pobierali się bardzo młodo, mimo to do dziś są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem. (więcej…)

Maria Gali- najstarsza mieszkanka Gminy Rudnik ukończyła 95 lat

Pani Maria urodziła się dnia 16 lipca 1923 r. w Lasakach. Miała 3 siostry i 3 braci. Wyszła za mąż 24 września 1951r. za Pawła. Ślub odbył się w Łubowicach, po którym Jubilatka przeprowadziła się do Grzegorzowic. Urodziła 4 dzieci – 2 córki i 2 synów. Wspólnie z mężem przeżyła 48 lat.

Całe swoje życie ciężko pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i dziećmi. Do tej pory Jubilatka jest pomocna w domu. Doczekała się 9 wnuków oraz 11 prawnuków.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka oraz Barbara Korczok złożyli Jubilatce życzenia.

Pani Marii składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia i uśmiechu, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Pani Maria Joszko z Gamowa obchodziła swoje 90 urodziny.

Pani Maria urodziła się 9 maja 1928 roku w Gamowie gdzie Jej rodzice prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne. W rodzinnym Gamowie wychowywała się wspólnie z trzema braćmi. 25 lutego 1957 roku wyszła za mąż. Razem z mężem zajmowała się gospodarzeniem na roli, prowadziła dom i wychowywała czworo dzieci. Doczekała sześciu wnuków i jednego prawnuka. Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka oraz kierownik USC Sabina Zięć złożyli Jubilatce życzenia. Redakcja Gminnego Biuletynu przyłącza się do życzeń i składa Pani Marii bukiet serdeczności: uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.