Urząd
Aktualności

Podatek akcyzowy informacja dla rolników

2018-01-16

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ. Czytaj więcej >>>

Ogłoszenie

2010-08-03

o przystapieniu do sprządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik. Czytaj więcej >>>

Trwa żałoba narodowa

2010-04-12

Po tragicznych wydarzeniach 10 kwietnia 2010r Czytaj więcej >>>

Oświadczenia majątkowe urzędników i samorządowców

2010-04-07

Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych. Są one składane np. przez radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenia składa się co roku do 30 kwietnia. Czytaj więcej >>>

zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

2010-04-01

W dniu 2 kwietnia br. tzn. Wielki Piątek Urząd Gminy oraz podległe jednostki będą przyjmować petentów do godziny 12.00 Czytaj więcej >>>

Godziny otwarcia 31 grudnia br.

2009-12-29

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 1200
Telefony alarmowe:
W sprawie zgonu: 32 410 64 86
W sprawie awarii wody: 602 612 951, 696 428 160
W sprawie odśnieżania: 692 499 304
W pozostałych sprawach: 664 745 988 Czytaj więcej >>>

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik

2009-12-11

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Rudnik o nr XXXII/249/09 o współpracy z organizacjami pozarządowymi „My w Lokalnej Grupie Działania 2010” ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. Czytaj więcej >>>

‹ First  < 71 72 73 74 75 > 

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0208

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij