Urząd
Rada Gminy

XXX sesja Rady Gminy Rudnik

2017-10-19

Zwołuje się XXX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 października 2017r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. IV. Sprawozdania z działalności Komisji: Rewizyjnej; Oświatowej; Komunalnej. V. Informacja Wójta z działalności między sesjami. VI. Przyjęcie uchwał w sprawie: 1. przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik; 2. zmiany Statutu SPZLA w Rudniku; 3. udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 4. zbycia i nabycia nieruchomości; 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości; 6. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków; 7. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom; 8. podatku od nieruchomości na 2018 rok; 9. podatku od środków transportowych; 10. zmiany WPF Gminy Rudnik; 11. zmiany w budżecie gminy na rok 2017. VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. VIII. Zakończenie obrad.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0139

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij