Urząd
Rada Gminy

XXXI sesja Rady Gminy Rudnik

2017-11-23

Zwołuję się XXXI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 listopada 2017r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. IV. Sprawozdania z działalności: Komisji Rewizyjnej; wspólnego posiedzenia komisji. V. Informacja Wójta z działalności między sesjami. VI. Przyjęcie uchwał w sprawie: 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 2. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności; 3. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok” 4. podatku od środków transportowych na 2018 rok.; 5. przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 pn.: „Razem dla rozwoju”; 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudniku” w ośmioletnią szkołę podstawową „Szkoła Podstawowa im. abp. Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w Rudniku”; 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach” w ośmioletnią szkołę podstawową „Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w Grzegorzowicach”; 8. zmiany Statutu Gminy Rudnik; 9. zmiany WPF Gminy Rudnik; 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2017. VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. VIII. Zakończenie obrad.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0153

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij