Urząd
Rada Gminy

XXXIII sesja Rady Gminy Rudnik

2018-01-25

Zwołuje się XXXIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 31 stycznia 2018r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Wręczenie przyznanych wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Rudnik”. IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. V. Sprawozdania z działalności Komisji: Oświatowej; Komunalnej. VI. Informacja Wójta z działalności między sesjami. VII. Przyjęcie uchwał w sprawie: 1. zmiany uchwały Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.11.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 pn.: „Razem dla rozwoju”; 2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rudnik dla szkół publicznych oraz niepublicznych, których organem rejestrującym jest Gmina Rudnik. VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. IX. Zakończenie obrad. Zwolnienie radnych z pracy art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz.1875 z 2017r. z późniejszymi zmianami).

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0157

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij