Organizacje
gminne
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UWAGA KONKURS !

2012-02-10

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALISTÓW NA PLAKAT pod tytułem: "ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ"

REGULAMIN Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs dla uczniów gminy Rudnik na najlepszy plakat o tematyce anty uzależnieniowej. Celem konkursu jest zachęcenie wszystkich do pogłębiania wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych, które są związane z działaniami profilaktycznymi, między innymi z profilaktyką uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką jednego plakatu o tematyce profilaktyki na kartce papieru formatu co najmniej A3. Praca powinna zawierać część graficzną a także hasło. Każdy uczestnik powinien swoją pracę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać wiek i szkołę do której uczęszcza. Konkurs rozpoczyna się 13 lutego 2012r. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 4 marca 2012r r. na adres: Urząd Gminy Rudnik ul. Kozielska 1 Rudnik. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 marca 2012 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik. Wszelkie zapytania należy kierować do Sekretarza Gminy Rudnik Pani Kariny Lassak tel. 32 410 64 18 wew. 103 ZASADY KONKURSU Organizator powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: plastyk, przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą następujące kryteria: pomysłowość, estetyczna forma pracy, zawartość merytoryczna. Przewidywane są nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej: szkoła podstawowa klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum. Z każdej placówki oświatowej i instytucji w konkursie udział wezmą trzy najlepsze prace, które wyłonione zostaną w eliminacjach szkolnych. Nauczyciele plastyki, opiekunowie prowdzący zajęcia w świetlicach środowiskowych dokonają wyboru trzech najlepszych prac, które zaprezentowane zostaną w konkursie na szczeblu gminnym. O wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie. Najciekawsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane autorom. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0176

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij