Organizacje
gminne
aktualności

INFORMACJA

2012-03-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku ogłasza nabór uczestników i uczestniczek do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik” w roku 2012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum. Grupa docelową projektu będą osoby z terenu gminy Rudnik, które korzystają ze wsparcia pomocy społecznej tutejszego ośrodka pomocy będących w wieku aktywności zawodowej, które są osobami bezrobotnymi, nie aktywnymi zawodowo bądź pozostającymi w zatrudnieniu w tym również osoby niepełnosprawne i uczące się. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu ośrodek pomocy zakłada udział kobiet i mężczyzn. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż grupą zagrożoną na terenie naszej gminy są kobiety, zatem zakłada się głównie wsparcie dla tej grupy osób. Celem takiego działania jest osłabienie istniejącej nierówności. W ramach projektu organizowane będą bezpłatne spotkania ze specjalistami oraz szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji. W projekcie udział brać będą kobiety i mężczyźni zakwalifikowani w drodze rekrutacji według kryteriów zawartych w regulaminie uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji uzyskać można pod numerem tel. 032 410-64-25 lub osobiście w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Rudniku przy ul. Gawliny 2. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 22 kwietnia 2011r. Rekrutacja zakończy się dnia 29 kwietnia br. Koordynator projektu

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0175

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij