Organizacje
gminne
aktualności

Promocja Aktywnej Integracji czyli szkoleń ciąg dalszy – edycja 2012/2013

2012-09-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizuje projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w ww. projekcie bierze udział 9 kobiet i 1 mężczyzna, których wyboru dokonano zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W dniu 14 sierpnia w sali GCI w Rudniku odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt, na którym obecni byli wszyscy uczestnicy, kierownik GOPS-u oraz pracownik socjalny – koordynator projektu. W okresie od 20 do 24 sierpnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym, którego celem było zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, nabycie umiejętnośći poruszania się po rynku pracy, podniesienie motywacji do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, wzrostu samodzielnośći i aktywności na rynku pracy. Podczas warsztatów ze wsparcia psychologicznego, które miały również charakter grupowy i indywidualny uczestnicy zwiększyli swoją samoocenę nabrali wiary we własne możliwości a także zwiększyli umiejętnośći przezwyciężania sytuacji konfliktowych. Następnym etapem będą szkolenia zawodowe. Firma szkoląca zostanie wyłoniona w najbliższym czasie w drodze przetargu. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań Gminnego Ośrodka w podobnym zakresie usług.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0179

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij