Organizacje
pozarządowe
Fundacja GNIAZDO

Fundacja Gniazdo

2009-07-16

Animuje, kształci, prowadzi...

Fundacja „Gniazdo” powstała wiosną 2006 roku. Swoją siedzibę ma w Modzurowie, biuro w Rudniku. Fundacja jest organizatorem obecnie czterech świetlic środowiskowych na terenie gminy Rudnik. W trzech  z nich prowadziła w 2007 roku 9-miesięczny projekt dotowany przez Województwo Śląskie: Magni Nominus Umbra skierowany do wychowanków tych placówek i dzieci szkolnych. Swoim działaniem od jesieni 2007 roku objęła także sąsiedni powiat głubczycki. Prowadzi szkolenia  i warsztaty dla liderów i animatorów lokalnych. Współfinansowała i współorganizowała wypoczynek zimowy w 2008 roku dla dzieci ze szkół gminy Rudnik. Członkowie Fundacji współpracują z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, a sama Fundacja ma podpisane umowy partnerskie z Fundacją „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej i Towarzystwem Oświatowym w Brzeźnicy. Jest od 2008 roku członkiem Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Raciborzu, a także działa jako członek założyciel w ramach Lokalnej Grupy Działania gmin: Rudnik i Pietrowice Wielkie.

Do najwazniejszych zadań fundacji nalezy:

1.       Organizowanie i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu społecznego, w tym ludzi nauki, kultury, oświaty, turystyki i biznesu w kraju i za granicą

2.       Integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół problematyki pomocy ludziom poszukującym swojego miejsca w społeczeństwie obywatelskim

3.       Inspirowanie i wspomaganie działań kulturalnych i twórczych, naukowych i gospodarczych na rzecz szeroko pojętej rodziny i środowiska przyjaznego rodzinie

4.       Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, kulturalnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej, wydawniczej i gospodarczej

5.       Organizowanie wyjazdów studyjnych i seminariów

6.       Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach realizujących cele zbieżne z celami Fundacji

7.       Prowadzenie szkoleń, imprez oraz specjalistycznych ośrodków doradczych, edukacyjnych, informacyjnych.

8.       współpraca władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i poprawą życia mieszkańców szczególnie wsi  i małych miejscowości, kwestią edukacji obywatelskiej, sprawami rozwoju samorządności patriotyzmu lub problematyką patologii społecznej,

 

 

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0180

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij