Filologia czeska w raciborskiej PWSZ

Ruszyła już rekrutacja online na studia filologiczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu informuje, iż ruszyła już rekrutacja online na studia filologiczne – język czeski. Zobacz filmik promujący, zapisz się na studia.

Link do filmu: https://mab.to/jBJbG0vGQ

Rejestracja online : https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/

FB https://pl-pl.facebook.com/raciborscybohemisci/

Nauka w PWSZ jest bezpłatna, a zajęcia na Filologii czeskiej odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych – od 15:30.
 

Polecamy!

VIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się VIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 czerwca 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • wspólnej Komisji.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2018.
 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu; terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018;
 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2018r.;
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibę w Rudniku za 2018r.;
 5. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudnik;
 6. przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik;
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 9. zmiany Uchwały Nr VII/53/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”;
 10. zmiany Uchwały Nr VII/54/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”;
 11. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

XVII Bieg rudnicki 2019

Z okazji Dnia Dziecka na boisku sportowym w Rudniku odbył się festyn rekreacyjno sportowy. Najmłodsi uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkoli w gminie Rudnik rywalizowali w biegach przełajowych.

Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i medalami oraz nagrodami rzeczowymi. Taka forma świętowania Dnia Dziecka jest już w gminie wieloletnią tradycją. Każdy uczestnik po biegu otrzymał słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Patronat nad imprezą objął wójt Piotr Rybka a nad sprawną organizacją i przebiegiem zawodów czuwały Bożena Walaszek i Karina Sekuła oraz wolontariusze z UKS ZRYW Rudnik.

Wyniki tegorocznego biegu rudnickiego poniżej

Mistrzostwa Gminy Rudnik w lekkiej atletyce

Na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Gminy Rudnik w lekkiej atletyce. W zawodach brali udział uczniowie ze szkół w Szonowicach, Gamowie, Grzegorzowicach i Rudniku. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – klasy V-VI oraz VII,VIII, III gimnazjum. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Rudniku. Organizatorem zawodów była Bożena Walaszek.

WYNIKI

KLASY – V-VI

Bieg na 60m – kategoria dziewczęta

1m Julia Suchanek

2m Anna Fojcik

3m Teresa Wilczek

Bieg na 60m – kategoria chłopcy

1m Martin Czekała

2m Adrian Strzeduła

3m Szymon Głombik

Bieg na 300m – kategoria dziewczęta

1m Dorota Banowska

2m teresa Wilczek

3m nicole Hellebrandt

Bieg na 300m- kategoria chłopcy

1m Dawid Fiegiel

2m Jakub Jurecki

3m Maksymilian Kszuk

Bieg na 600m – kategoria dziewczęta

1m Julia Suchanek

Bieg na 600m – kategoria chłopcy

1m Rafał Walaszek

2m Jan Chrubasik

3m Martin Przybyła

Rzut piłeczką palantową – kategoria dziewczęta

1m Oliwia Raczek

2m OliwiaFulneczek

3m Kristina Muszol

Rzut piłeczką palantową – kategoria chłopcy

1m Kacper Kuczer

2m Rafał Walaszek

3m Adrian Strzeduła

Skok w dalkategoria dziewczęta

1m Ewelina Banik

2m Dorota Banowska

3m Oliwia Raczek

Skok w dal – kategoria chłopcy

1m Maksymilian Fiołka

2m Jakub Jurecki

3m Jakub Krybus

WYNIKI

KLASY – VII, VIII, III gimnazjum

Bieg na 60m – kategoria dziewczęta

1m Marta Pisarczyk

2m Martyna Gąsior

3m Magdalena Morawiec

Bieg na 60 m- kategoria chłopcy

1m Kevin Gawlik

2m Niko Gawlik

3m Jakub Hawranek

Bieg na 300m- kategoria dziewczęta

1m Kinga Kuźniar

2m Magdalena Morawiec

3m Konstancja Pal


Bieg na 300m -kategoria chłopcy

1m Kevin Gawlik

2m Dominik Rybka

3m Łukasz Głombik

Bieg na 600m – kategoria dziewczęta

1m Oliwia Filipczyk

2m Jeniffer Czapek

3m Katarzyna Mrowiec

Bieg na 1000m – kategoria chłopcy

1m Tomasz Walaszek

2m Rafał Kobza

3m Grzegorz Fiołka

Pchnięcie kulą – kategoria dziewczęta

1m Natalia Bułat

2m Nicola Larysz

3m Marta Badurczyk

Pchnięcie kulą -kategoria chłopcy

1m Sebastian Stępiński

2m Tomasz Habron

3m Grzegorz Fiołka

Skok w dal – kategoria dziewczęta

1m Marta Pisarczyk

2m Daria Michacz

3m Nicole Kampik

Skok w dal – kategoria chłopcy

1m Beniamin Korycki

2m Mateusz Koczy

3m Niko Gawlik


Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2019r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej oraz usług medycznych.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 – absolutorium.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2019r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza wykonanych zadań w ramach funduszu sołeckiego: Szonowice i Rudnik.
 2. Sprawy bieżące.