Zakończono realizację zdania “Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej.”

W dniu 25.11.2019r. zakończono procedury odbioru inwestycji. W ramach zadania wykonano: 
1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie, na którą uzyskano środki z PROW 2014-2020,
2. I etap Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębie,
3. Przebudowę drogi powiatowej nr DP3503S oraz budowę kanalizacji deszczowe w miejscowości Jastrzębie, realizowaną na podstawie porozumienia z Powiatem Raciborskim.
Wykonawcą robót było PHU “TRANSKOM” z Jaryszowa.

 

Informacje o realizacji budowy 4 i 5 odcinka drogi Racibórz – Pszczyna

W dniu 12 sierpnia 2019r. podpisana została umowa na  budowę raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna. Wykonawcą robót jest firma Strabag. Roboty budowlane rozpoczną się w październiku bieżącego roku. Poniżej zamieszczać będziemy informacje wykonawcy o utrudnieniach związanych z realizacją inwestycji.

 

Informacja z 30.08.2019r.

 

Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej.

W dniu dzisiejszym zawarta została umowa na na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca robót jest PUH TRANSKOM. Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie
  • Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębie
  • Przebudowę drogi powiatowej nr DP3503S oraz budowę kanalizacji deszczowe w miejscowości Jastrzębie.

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020.

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Wójt gminy Rudnik Zarządzenie nr 255/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r. zarządził przeprowadzenie w dniach od 31.08.2018r. do 7.09.2018r. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zarządzenie oraz projekt uchwały zamieszczone zostały na stronie BIP Gminy Rudnik.

 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan dróg, rowów powiatowych i gminnych.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content