• 28 marca 2018
  • 16:00

28 marca 2018r o godzinie 16.00 Sesja Rady Gminy.

Obrady rady są jawne i otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Skip to content