Historia

Miejscowość powstała w XIII wieku i od początku swego istnienia była zwolniona od wszelkich ciężarów na rzecz księcia (nazwa od słowa „Igota” – ulga). W 1337 roku wieś kupują Dominikanki raciborskie, a po ich sekularyzacji rząd pruski sprzedaje ją księciu Hohenlohe.

Skip to content