Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Rudniku
prowadzi Ośrodki Zdrowia w Rudniku, Łubowicach

oraz Punkt lekarski w Szonowicach.

 

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ LEKARZY W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH ZDROWIA DO POBRANIA


OŚRODEK ZDROWIA RUDNIK Poradnia Ogólna, ul. Kozielska 2, Rudnik

Tel. 32/410 64 70

OŚRODEK ZDROWIA SZONOWICE Poradnia Ogólna, ul. Słowackiego 7, Szonowice
Tel. 32/410 65 20


OŚRODEK ZDROWIA ŁUBOWICE Poradnia Ogólna, ul. Młyńska 1, Grzegorzowice
Tel. 32/410 67 29

LABORATORIUM :


• WTOREK, CZWARTEK 7:45 – 8:45 – Ośrodek Zdrowia w Rudniku
• WTOREK, CZWARTEK 08:00 – 09:00 – Ośrodek Zdrowia w Łubowicach


ADMINISTRACJA

tel. 32 410 67 77
e-mail; biuro@spzla-rudnik.pl
NIP 639 17 47 840
REGON 276742667
KRS – 0000033143
Numer Księgi Rejestrowej – 000000012589
Dyrektor zakładu: mgr Barbara Wyrobek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek Jolanta Marcinków

Główna księgowa: Grażyna Rugała

Skip to content