W 1475 roku w łacińskich statutach miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Modzeraw

Wieś nosiła niemiecką nazwę Mosern. Wg niemieckich językoznawców nazwa wsi pochodzi od słowa Mosurau, które oznacza „miejsce mokre i bagniste”.

Zabytki

We wsi mieści się kościół parafialny pw. Trójcy Świętej Znajduje się w niej również neogotycki pałac rodziny von König z 1864 roku. Pierwszy raz wzmiankowano wieś w 1274 roku

Skip to content