Początki miejscowości sięgają XIV wieku. Na temat właścicieli Szonowic zachowało się niewiele informacji. W dokumencie z 1573r. zatwierdzającym herb Jana Geraltowskiego z Gierałtowic wymieniony był Maciej z Szonowic. W 1614r. Helena Nass z Grabowa sprzedała Janowi Welczkowi z Wielkiego Dębieńska połowę Szonowic koło Raciborza. Druga połowa tej miejscowości należała w latach dwudziestych i trzydziestych XVII w. do Henryka von Nass, asesora sadu ziemskiego księstwa opolsko – raciborskiego. W dokumentach morawskich z 1619 roku występował również Piotr Mozurowski z Szonowic, do którego musiał należeć jakiś majątek w wiosce. W latach 1649-1665 właścicielem Szonowic był hrabia Ferdynand Leopold von Oppersdorff (ur.1628r., zm.1677r.), od którego miejscowość odkupiła Elżbieta, córka Samuela Lassoty ze Steblowa, żona Adama Lichnowskiego (zm. przed 1672r.). W XIX w. majątek w Szonowicach należał do rodziny von Selchow. W 1886r. właścicielką dóbr o powierzchni 343ha była Pani Sophie von Selchow, z domu von Watzdorf. Następnie posiadłość należała do Karla von Wrochem-Gellhorn i Olgi z domu von Selchow, wymieniany w księgach adresowych z lat 1905-1921. Według ksiąg adresowych z 1930 i 1937r. właścicielką majątku liczącego 343 i 252ha była Pani Hertha Willich z domu von Selchow. Po drugiej wojnie światowej w znacjonalizowanych dobrach urządzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pałac rodziny von Selchow przeznaczono na biura i mieszkania. Po upadku PGR-u majątkiem zarządzały kolejne agendy państwowe: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencja Nieruchomości Rolnych. Obecnie dawna rezydencja w dalszym ciągu pełni funkcję budynku mieszkalnego. Pałac otacza niewielki, zaniedbany park krajobrazowy, bliżej głównej ulicy Szonowic znajdują się budynki gospodarcze.

Pałac

Zbudowany przez rodzinę von Selchow w 1870r. Budynek murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym wykonanym z papy. Fasada pięcioosiowa, z centralnym ryzalitem, mieszczącym główne wejście, poprzedzone niewielkim tarasem ze schodami. W jednej z elewacji bocznych parterowy sześciokątny ryzalit, zwieńczony balkonem. Elewacje pierwotnie ozdabiało boniowanie pasowe i gzymsy nadokienne, zniszczone w trakcie remontów w drugiej połowie XX wieku.

Zabytki w Szonowicach

Do rejestru zabytków nie został wpisany żaden z obiektów w Szonowicach. Przebudowany pałac obecnie nie posiada cech stylowych i nie kwalifikuje się do wpisania w rejestr zabytków. W rejestrze powinien się jednak znaleźć park otaczający rezydencję. Po oczyszczeniu z samosiewek i podszytu, zbudowaniu placu zabaw dla dzieci, park mógłby stać się miejscem wypoczynku dla mieszkańców wioski.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.szonowice.gmina-rudnik.pl

 

Skip to content