Walory krajobrazowe

Tereny Gminy Rudnik wyróżniają się bardzo bogatymi zasobami środowiska naturalnego (parki ze starodrzewiem i  rzeki) oraz atrakcyjnym ukształtowaniem krajobrazu. Dodatkowym walorem gminy jest niska gęstość zaludnienia, czyste powietrze, cisza oraz lokalizacja licznych zespołów pałacowo-parkowych i atrakcji archeologicznych. Potencjał ten z roku na rok jest coraz lepiej wykorzystywany jako miejsce rekreacji dla mieszkańców okolicznych i nie tylko miast. Gmina ma bardzo dobre warunki dla rozwoju działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki. Cenne zasoby środowiska przyrodniczego  są chronione między innymi poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla przybywających do gminy gości. Chodzi tu o wydzielenie terenów na miejsca odpoczynku,  również dla dzieci place zabaw, budowanie parkingów przy miejscach znaczących turystycznie jak pałace czy parki,  oznakowanie szlaków turystycznych, obecnie dwa szlaki rowerowe: niebieski wzdłuż Odry i żółty ze Sławikowa do Sławienka. Położenie poszczególnych gospodarstw i wsi oraz całej gminy czyni z tego terenu atrakcyjne miejsce na działalność agroturystyczną. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla turystyki w gminie podniesie poziom usług turystycznych oraz zwiększy zainteresowanie gminą.

 

 

Skip to content