Historia

Wzmiankowano o nim po raz pierwszy około 1300 r. jako Strebrnikop (Srebrna Kopa). Najprawdopodobniej w czasach prehistorycznych wydobywano tu srebro. Tu urodził się Józef Gawlina (1852-1964) późniejszy arcybiskup i biskup polowy Wojska Polskiego. W małym parku z okazami urozmaiconego drzewostanu (m.in. buk o obwodzie ok. 220 cm.) stoi poźnoklasycystyczny pałac z poł. XIX wieku, przebudowany i odnowiony w 1919 r., obecnie zaniedbany. Na terenie folwarku znajduje się dwukondygnacyjny drewniany spichlerz z 1815 roku, nakryty mansardowym dachem, neobarokowa kuźnię i stajnia. Na podwórzu folwarcznym stoi wieżyczka z zegarem. Na tarczy w miejsce godzin zostały wypisane litery reguły św. Benedykta: ora et labora – Bete u. Arbeite (módl się i pracuj). W XVIII wiecznej kapliczce znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena z 1736 r.

Skip to content