Informacja z MKiŚ:

„W związku z wybuchem w dniu 27. 07. 2021 r. o godz. 10. na terenie Chempark w Leverkusen (Niemcy) i prognozowanym przez IMGW-PIB dotarciem smugi zanieczyszczeń do granic Polski w dniu 28 lipca w godzinach porannych (7.00-9.00.) uprzejmie informuję, iż na stacjach pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie odnotowano podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w godzinach porannych (7.00.-9.00.) w dniu 28.07.2021 r. Wyjątkiem jest stacja pomiarowa w Gdańsku, na ul. Powstańców Warszawskich, gdzie o godz. 8.00 odnotowano stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynoszące 145 µg/m3, jednakże wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji,  nie są związane z wybuchem i występowały również w dniach poprzedzających wybuch w Niemczech. Sytuacja może ulec zmianie, w zależności od przesuwającej się smugi zanieczyszczeń i występujących warunków meteorologicznych. Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza dostępne są na portalu „Jakość powietrza” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

https://gmina-rudnik.pl/wp-content/uploads/2021/07/Pozar-w-Niemczech.png

Link: https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1420302638239916033

Jakość powietrza – komunikaty od marca 2019 do marca 2021 rok.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2021r

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.03.2021r

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia  średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji PM10 w powietrzu (POZIOM I) – przewidywany czas trwania ryzyka: 25.02.2021 do 31.12.2021r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia III poziomu informowanie alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – ALARM SMOGOWY w dniu 9-10.02.2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia III poziomu informowania alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – ALARM SMOGOWY w dniu 01.02.2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia III poziomu informowania alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – ALARM SMOGOWY w dniu 18.01.2021

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 11.01.2021

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia III poziomu informowania PM10 w dniu 04.01.2021

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 03.01.2021

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania PM10 w dniu 02.01.2021

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania PM10 w dniu 14.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania PM10 w dniu 12.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 11.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 10.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 04.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 03.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 02.12.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 09.11.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 01.10.2020

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim z dnia 17.08.2020r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 28.03.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 18.03.2020

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim z dnia 05.03.2020r.

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim z dnia 14.02.2020r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 08-09.02.2020

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim z dnia 20.01.2020r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_III poziomu_informowania PM10 w dniu 17.01.2020

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_III poziomu_informowania PM10 – ALARM SMOGOWY w dniu 13.12.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 12-13.12.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 26.11.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_III poziomu_informowania PM10 – ALARM SMOGOWY w dniu 25/26.11.2019

Powiadomienie_o ryzyku_przekroczenia II poziomu informowania PM10  na dzień 23.11.2019

Powiadomienie_o ryzyku_przekroczenia II poziomu informowania PM10  na dzień 21.11.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_II poziomu_informowania PM10 w dniu 19.11.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu informowania PM10 w dniu 15.11.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_II poziomu_informowania PM10 w dniu 08.11.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_II poziomu_informowania PM10 w dniu 26-10-2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_III poziomu_informowania PM10 – ALARM SMOGOWY w dniu 24.10.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia_III poziomu_informowania PM10 – ALARM SMOGOWY w dniu 23.10.2019

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia II poziomu Informowania PM10 w dniu 30.03.2019

 

Skip to content