Jakość wody – ZWiUK w Rudniku informuje

Szanowni Mieszkańcy

Zwiększając transparentność działalności naszego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, publikujemy od dziś wyniki badań jakości wody dostarczanej poprzez sieć wodociągową do Państwa domostw. Co kwartał na terenie gminy Rudnik stacje sanitarne przeprowadzają badanie przydatności wody do spożycia w kilku punktach poboru. Kontrola obejmuje ocenę parametrów fizykochemicznych jak m.in. mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zawartość glinu i fosforu oraz mikrobiologicznych z uwzględnieniem obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens.

Woda, którą mamy w kranach, spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Jakość wody odpowiada obowiązującym normom określonym w przepisach ministra zdrowia. Potwierdza to akredytowane Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie.

Szczegółowe sprawozdania z przeprowadzonych badań znajdują się w załącznikach w prezentowanej poniżej zakładce.

Każdy mieszkaniec gminy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, może poprosić ZWiUK w Rudniku o wynik najnowszego badania wody. Możliwe jest to w siedzibie zakładu lub od dziś na stronie internetowej Gminy Rudnik w zakładce:

ZWiUK RUDNIK – jakość wody

PODSTAWOWE PARAMETRY WODY W GMINIE RUDNIK:

– odczyn pH 6,8 – 7,5 (granice dopuszczalne 6,5 – 9,5)
– twardość 389 mg/l CaCO3 (granice dopuszczalne 60 – 500 mg/l CaCO3)

 

Siedziba zakładu:

ZWiUK w Rudniku

ul. J. Gawliny 2A

47-411 Rudnik

tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126

kom. 696 428 160

e-mail: zwiukrudnik@wp.pl

Kierownik: mgr Mirosław Roesler

 

 Wyniki badań:

 1. Marzec 2020
 2. Listpoad 2019

 

 

Zmiana pracy Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku od 16 marca 2020 r.

(Aktualizacja 16 marca 2020)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik!

Od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rudnik będzie zamknięty dla petentów. Przed urzędem zostanie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Skrzynka będzie opróżniana raz dziennie. W sprawach wyjątkowo ważnych urzędnicy będą się kontaktować z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail).

W sytuacjach losowych, bądź w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, klienci przyjmowani będą we wskazanym miejscu i czasie. Należy umówić się telefonicznie, w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej KASA URZĘDU GMINY JEST NIECZYNNA. Apelujemy, aby wpłaty za odpady komunalne, podatek, wodę, ect. dokonywać tylko poprzez bankowość internetową. 

Porady prawne dla mieszkańców w tutejszym Urzędzie Gminy, zostają zawieszone do odwołania.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców naszej gminy, jak również aby zapewnić ciągłość pracy urzędu oraz jednostek i działań (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc) mu podległych. Prosimy Państwa o wyrozumiałość. Decyzja podjęta przez Wójta Gminy Rudnik jest zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu. Może wydawać się radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Rudnik.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Gminy poprzez:

 • telefon: 32 410 64 18, 32 410 64 28, Fax: 32 410 64 18 wew.123
 • pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
 • pocztę elektroniczną: urzad@gmina-rudnik.pl
 • platformę ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego od 16 marca 2020 r. będzie pracować w ograniczonym zakresie. Wizyty będą umawiane wyłącznie telefonicznie (tel. 32  410 64 18 wew. 112 lub 113) i tylko w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki (rejestracja urodzeń, zgony). W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące:

Pracownicy GOPS-u będą wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. Telefony czynne w godzinach pracy ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku będzie zamknięty dla penitentów. Wszelkie informacje, zgłoszenia awarii przyjmowane będą na bieżąco telefonicznie pod nr tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 lub droga mailową : zwiuk@gmina-rudnik.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych referatów UG Rudnik:

 

Przypominamy:

 • Osoby powracające z zagranicy zobowiązane są do poinformowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr tel.: 604 106 359 i poddanie się 14-dniowej kwarantannie domowej.
 • Osoby wykazujące symptomy podejrzenia zakażeniem koronawirusem zobowiązane są do poinformowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr tel.: 604 106 359

Przeczytaj także:

Zalecenia Wójta oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy Rudnik ws. koronawirusa
Apel Wójta do mieszkańców w sprawie pandemii koronawirusa
Ministerstwo Zdrowia i Państwowy Zakład Higieny informuje o sposobach ograniczania ryzyka zakażenia Koronawirusem
Komunikat Dyrektora SPZLA w Rudniku
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy – zawieszona!
POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
Informacja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej

Komunikat Dyrektora SPZLA w Rudniku

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem 16 marca 2020 roku wprowadza się następujące regulacje:

 1. Ograniczenie wizyt w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Rudnik.
 2. Pacjenci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia, czy osobista wizyta pacjenta u lekarza jest konieczna
 3. Przyjmowani osobiście przez lekarza będą pacjenci w pilnych i szczególnych przypadkach.
 4. Wszystkie możliwe świadczenia będą realizowane przez system teleinformatyczny.
 5. Podjęte działania mają na celu działania profilaktyczne poprzez zapobieganie narażania pacjentów jak również personelu medycznego przed zagrożeniami wynikającymi z zaistniałą sytuacją.

 

Ośrodek Zdrowia w Rudniku – tel 32 410 64 70

      Ośrodek zdrowia w Łubowicach – tel. 32 410 67 29

       Ośrodek Zdrowia w Szonowicach – tel. 32 410 65 20

Oświadczenie Dyrekcji ZSP w Brzeźnicy w sprawie udziału nauczycieli w projekcie ERAZMUS +

W związku z udziałem nauczycieli w projekcie Erasmus+ dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje, że zgodnie z rekomendacjami  Narodowej  Agencji  Programu Erasmus+ oraz informacjami z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu udział nauczycieli nie zagroził bezpieczeństwu dzieci, ani pracowników placówki.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy – zawieszona!

       W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż rekrutacja do szkół i przedszkoli potrwa do dnia jutrzejszego, czyli piątku 13 marca 2020r. Od poniedziałku 16 marca b.r., w związku z zamknięciem naszych placówek oświatowych, rekrutacja zostaje zawieszona!!!! Informację o przywróceniu procesu rekrutacji wraz z nowym harmonogramem zamieścimy na stronie wwww.gmina-rudnik.pl oraz przekażemy za pośrednictwem naszych placówek oświatowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skip to content