Pozostało jeszcze kilka dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zostało już tylko 9 dni!!!

Jak można złożyć deklarację – elektronicznie  pod adresem internetowym  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej za pośdrenictwem Urzędu Gminy. 

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji – właściciele budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych

Termin upływa 30 czerwca 2022 r.!!!

 

Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z FOGR-u na modernizację drogi transportu rolnego.

15 czerwca br. wójt Piotr Rybka oraz skarbnik gminy pani Danuta Biczysko odebrali z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz członków zarządu województwa Beaty Białowąs i Izabeli Domogała umowę na dofinasowanie modernizacji dróg transportu rolnego. Urząd Gminy w Rudniku pozyskał 180 880,00 zł dofinansowania z Województwa Śląskiego na budowę lokalnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach dofinansowania modernizacji etap I – 645 mb zostanie poddana droga gminna nr 116 transportu rolnego obręb Strzybnik, od miejscowości Strzybniczek w kierunku ul. Ciszej w Rudniku. Modernizacja drogi w znaczny sposób wpłynie na poprawę infrastruktury transportu rolnego i turystycznego w naszej gminie.

żródło: UG Rudnik, UMWS, fot. Tomasz Żak, redakcja@naszraciborz.pl

Komunikat z PSZOK-a

Z powodu utrudnień firmy NAPRZÓD Sp. z o.o. związanych z odbiorem kontenerów w dniach od 20.05.2022 r. do 25.05.2022 r. nie będą odbierane odpady typu papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opony na placu PSZOK w Rudniku.

 

Za nieudogodnienia przepraszamy

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku

tel. 504 862 283
Godziny otwarcia:
poniedziałek 15:00 – 18:00
wt. śr. czw. pt. 09:00 – 12:00
sobota 08:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 

Komunikat w sprawie podpisywania umów na instalacje solarne oraz pompy ciepłej wody użytkowej w ramach projektu OZE pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w terminie od 18 maja do 03 czerwca br. w pokoju obok sali narad Urzędu Gminy Rudnik (I piętro) będą spisywane umowy z mieszkańcami na instalacje solarne oraz pomp ciepłej wody użytkowej.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

piątek: od godz.10.00 do 13.30

w środę: od godz. 12.00 do 17.00.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

Urząd Gminy w Rudniku przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Szanowni Mieszkańcy,
zbliża się koniec terminu składania deklaracji o źródłach ogrzewania. Deklaracje można złożyć online za pośrednictwem internetu na stronie https://ceeb.gov.pl/, lub osobiście w urzędzie gminy w Rudniku na parterze w pok. nr 7 (deklaracje można pobrać w urzędzie)
Prosimy o nieodkładanie sprawy na ostatni moment.
 
 

Dzień Pielęgniarki i Położnej – życzenia

W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, a 8 maja obchodziliśmy Dzień Położnej. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji z wykonywania tak pięknego zawodu w tym bardzo trudnym okresie.

Wyrażamy ogromne uznanie dla Waszego poświęcenia i zaangażowania w pełnienie jakże trudnych obowiązków.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakimi darzycie wszystkie osoby cierpiące.

Niech radość, uśmiech i wdzięczność podopiecznych wynagradzają Wam codzienne wyrzeczenia, trud i troskę.

 

    Piotr Rybka                                                                    Ireneusz Jaśkowski

Wójt Gminy Rudnik                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

Parafianie ze Sławikowa aktywni w akcji „Paczka dla Ukrainy”.

 
Parafia Sławików wzięła udział w akcji „Paczka dla Ukrainy”. Akcja polega na przygotowaniu paczki według szczegółowego opisu artykułów. W naszej parafii została przeprowadzona zbiórka środków na ten cel. Ufamy, że „Paczka dla Ukrainy”, która poprzez Caritas dotrze na Ukrainę w okresie Wielkanocnym, umożliwi przetrwanie i przyniesie ulgę wielu osobom cierpiącym z powodu wojny.
Po spakowaniu, gotowe paczki zostaną dostarczone do magazynu Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-Winowie.
 
DZIĘKUJEMY PARAFIANOM I PARAFIALNEMU ZESPOŁOWI CARITAS ZA UDZIAŁ W AKCJI!
 
Źródło: Parafia św. Jerzego w Sławikowie
Skip to content