Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik – ul. Sławikowska w Lasakach oraz ul Żabnik w Grzegorzowicach

 
W ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik” rozpoczęły się prace związane z modernizacją ul. Sławikowskiej w Lasakach. W zeszłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia i naprawa newralgicznych ubytków. W najbliższym czasie nałożona zostanie nakładka bitumiczna. W ramach ww. zadania modernizacji poddane zostanie 360 mb nawierzchni drogi.
Równolegle do prac drogowych w Lasakach, rozpoczęto modernizację nawierzchni drogi gminnej przy ul. Żabnik w Grzegorzowicach. Modernizacji poddany zostanie odcinek o długości 610 mb. Prace polegać będą na sfrezowaniu starej nawierzchni i położeniu nowej. 
⚠️??. Środki na ten cel Urząd Gminy w Rudniku pozyskał w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 
 

Rozpoczęła się inwestycja związana z adaptacją budynku w Brzeźnicy na potrzeby przedszkola i integrujące lokalną społeczność

W ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie placu budowy w postaci budynku po byłej szkole podstawowej w Brzeźnicy, gdzie rozpoczęły się prace budowlano-remontowe mające na celu przystosowania budynku do nowoczesnego funkcjonowania placówki wychowawczo-opiekuńczej  – 2 oddziałowego przedszkola integracyjnego oraz adaptacji części budynku na zaspokojenie potrzeb integracyjnych dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji powstaną nowe sale opiekuńczo-dydaktyczne, sale terapeutyczne, nowoczesna kuchnia i sanitariaty, a także osobne pomieszczenia dla obsługi i grona pedagogicznego. Ponadto cześć budynku zaadaptowana zostanie na cele integrujące lokalna społeczność – świetlicę wiejską, zaplecze kuchenne, sanitariaty, biuro sołeckie.

Zadanie realizowane  jest dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy w Rudniku środków krajowych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Pozyskana kwota dofinansowania – 1.764.000,00 zł.

Trwa budowa oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu w Rudniku

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu w Rudniku. Prace na obecnym etapie związane są z wytyczeniem miejsc oraz przeprowadzenia robót ziemnych dla linii zasilającej, a także wytyczeniem posadowienia masztów oświetleniowych i wkopania fundamentów.

Urząd Gminy w Rudniku pozyskało ponad 283 tyś. złotych dofinasowania do modernizacji II etapu drogi Rudnik-Strzybniczek

W poniedziałek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie dofinansowań do realizacji zadań drogowych wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych. Gminę Rudnik reprezentował Zastępca Wójta Tomasz Kruppa.

Przedstawiciele samorządów odebrali symboliczne czeki z rąk Grzegorza Boskiego, członka Zarządu Województwa Śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyli także radni Sejmiku – Maria Materla i Marek Bieniek.

Urząd Gminy w Rudniku aktywnie aplikował o środki zewnętrzne na inwestycje w modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w ramach FOGR). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego Gmina Rudnik pozyskała 283.200,00 zł dofinansowania.

Pozyskane środki zagospodarowane zostaną w roku 2023, gdzie gmina planuje wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi transportu rolnego Rudnik – Strzybniczek. Przewidziano przebudowę drogi o szerokości jezdni 3,00 m wraz z poboczami o łącznej szerokości 1,00 m na długości 708,0 m. Jest to już etap drugi z trzech zaplanowanej inwestycji.

Przebudowa będzie polegała na wykonaniu kolejno następujących warstw: stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym, ułożeniu podbudowy gr. 20,0 cm, a następnie warstwy wiążącej gr. 5,0 cm i warstwy ścieralnej gr. 3,0 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego.

Poza tym Powiat Raciborski pozyskał 210.000,00 zł i przystępuje do realizacji inwestycji drogowej w gminie Rudnik w ramach środków FOGR-u. Zadanie w gminie Rudnik w sołectwie Strzybnik dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 3523S.

Należy podkreślić, iż Gmina Rudnik od lat korzysta z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie sukcesywnie co roku pozyskuje środki zewnętrzne, z których dokonuje modernizacji dróg transportu rolnego. Drogi te bardzo często są wykorzystywane zarówno przez rowerzystów i rolników.

Ponadto w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu (prawie 1,9 mln zł), planowane są inwestycje drogowe na terenie 6 sołectw, łącznie 16 ulic. Prace te potrwają do połowy przyszłego roku. Pierwsze z nich rozpoczęły w zeszłym tygodniu  na ul. Górnej w Brzeźnicy. Więcej szczegółów na ten temat  – tutaj.

Umowa podpisana. Ruszą prace związane z modernizacją dróg gminnych.

Na początku miesiąca w Urzędzie Gminy została podpisana umowa z wykonawcą robót w ramach zadania „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik”. Gmina Rudnik na tę inwestycję pozyskała 1,9 miliona złotych dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDo połowy 2024 roku wyremontowanych i przebudowanych zostanie 16 ulic (w części lub całości odcinków – tabela poniżej).

lp.

droga remontowana

kategoria drogi

długość w metrach

1

ul. Żabnik w Grzegorzowicach, działka nr 655

gminna publiczna

610

2

ul. Sławikowska w Lasakach, działka nr 131/1, 337

gminna publiczna

360

3

ul. Gacki w Grzegorzowicach, działka nr 161/2

droga wewnętrzna

290

4

ul. Słowackiego w Modzurowie, działka nr 51/2

publiczna (Skarb Państwa)

160

5

ul. Kurzydyma w Gamowie, działka nr 750

droga wewnętrzna

170

6

ul. Mickiewicza w Gamowie, działka nr 946

droga wewnętrzna

235

7

ul. Jodłowa w Rudniku, działka nr 58/46

gminna publiczna

350

8

ul. Grabowa w Rudniku, działka nr 58/46

gminna publiczna

110

9

ul. Bukowa w Rudniku, działka nr 58/123

gminna publiczna

250

10

ul. Stawowa w Rudniku, działka nr 573

droga wewnętrzna

180

11

ul. Leszczynowa w Rudniku, działka nr 58/124

gminna publiczna

266

12

ul. Klonowa w Rudniku, działka nr 58/71

gminna publiczna

185

13

ul. Pawłowska w Rudniku, działka nr 42, 498

droga wewnętrzna

170

14

ul. Wiatrakowa w Gamowie, działka nr 32/1, 395

droga wewnętrzna

190

15

sięgacz ul. Górnej w Brzeźnicy, działka nr 315/4

droga wewnętrzna

85

16

ul. Górna w Brzeźnicy – Dz.: 645/2, 315/4 i 309

gminna publiczna

407

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz.

Zadanie zostanie zrealizowane w etapach wg ustalanego obecnie harmonogramu i rozpocznie się w czerwcu br. Prace potrwają do połowy roku 2024.

Wartość Inwestycji (w PLN) po przetargu wynosi: 1 887 153,26 zł.

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %.

 

Gmina Rudnik informuje, że dn. 05.06.2023 r. rozpoczęto remont pierwszej drogi – ul. Górnej w Brzeźnicy.
Poniżej udostępniamy harmonogram prac jakie planujemy wykonać.

HARMONOGRAM ROBÓT – remont dróg na terenie Gminy Rudnik
lp. droga remontowana kategoria drogi długość [m] rok miesiące
1 ul. Żabnik w Grzegorzowicach, działka nr 655 gminna publiczna 610,00 2023 Czerwiec – sierpień
2 ul. Sławikowska w Lasakach, działka nr 131/1, 337 gminna publiczna 360,00 2023 Czerwiec – sierpień
3 ul. Gacki w Grzegorzowicach, działka nr 161/2 droga wewnętrzna 290,00 2024 Styczeń – czerwiec
4 ul. Słowackiego w Modzurowie, działka nr 51/2 gminna publiczna 160,00 2024 Styczeń – czerwiec
5 ul. Kurzydyma w Gamowie, działka nr 750 droga wewnętrzna 170,00 2023 Wrzesień – grudzień
6 ul. Mickiewicza w Gamowie, działka nr 946 droga wewnętrzna 235,00 2023 Wrzesień – grudzień
7 ul. Jodłowa w Rudniku, działka nr 58/46 gminna publiczna 350,00 2023 Wrzesień – grudzień
8 ul. Grabowa w Rudniku, działka nr 58/46 gminna publiczna 110,00 2023 Wrzesień – grudzień
9 ul. Bukowa w Rudniku, działka nr 58/123 gminna publiczna 250,00 2023 Wrzesień – grudzień
10 ul. Stawowa w Rudniku, działka nr 573 droga wewnętrzna 180,00 2023 Wrzesień – grudzień
11 ul. Leszczynowa w Rudniku, działka nr 58/124 gminna publiczna 266,00 2023 Wrzesień – grudzień
12 ul. Klonowa w Rudniku, działka nr 58/71 gminna publiczna 185,00 2023 Wrzesień – grudzień
13 ul. Pawłowska w Rudniku, działka nr 42, 498 droga wewnętrzna 170,00 2023 Wrzesień – grudzień
14 ul. Wiatrakowa w Gamowie, działka nr 32/1, 395 droga wewnętrzna 190,00 2023 Wrzesień – grudzień
15 sięgacz ul. Górnej w Brzeźnicy, działka nr 315/4 droga wewnętrzna 85,00 2023 Czerwiec – sierpień
16 ul. Górna w Brzeźnicy – Dz.: 645/2, 315/4 i 309 gminna publiczna 407,00 2023 Czerwiec – sierpień
 

 

Modernizacja drogi dojazdowej w Strzybniku

Na przełomie roku 2022 / 2023 wykonano modernizację części drogi gminnej dojazdowej w Strzybniku – ulicy Słonecznej. Pierwszy etap modernizacji objął odcinek od zjazdu do OSP Strzybnik na długości 75,00 m.b. w kierunku drogi powiatowej (ulicy Długiej). Modernizacja drogi polegała na  zdjęciu starych płyt betonowych i wykonaniu nowego utwardzenia z kostki betonowej na wcześniej wykonanej nowej podbudowie. Ponadto wykonano roboty towarzyszące typu: skarpowanie, wykonanie zatok drogowych oraz montaż nowego odwodnienia liniowego.
Całkowity koszt poniesiony na zadanie to: 84 211,76 zł w tym 25 694,82 zł płatne z środków budżetu Gminy Rudnik zaś 58 516,94 zł płatne ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzybnik.

 

Modernizacja podjazdu do OSP Modzurów

Jesienią tego roku nasz gminny Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych dokonał modernizacji podjazdu do OSP w Modzurowie przy ul. Słowackiego 16a.
Stare płyty betonowe zostały zdemontowane, a w ich miejscu wykonano utwardzenie z kostki betonowej na nowej podbudowie z kruszywa.
Wartość zadania wyniosła 60 000,00 zł , w tym 20 000,00 zł to Fundusz Sołecki Modzurowa, zaś 40 000,00 zł fundusz własny Gminy Rudnik.

„Przebudowa drogi transportu rolnego Rudnik – Strzybniczek” – etap 3.

W październiku 2022 r. wykonano przebudowę części drogi transportu rolnego biegnącej od Strzybniczka do Rudnika.  Droga polna została przebudowana w technologii nawierzchni asfaltobetonowej na nowej podbudowie tłuczniowej – wykonano odcinek długości 646,00 m.

Koszt ogólny inwestycji wyniósł 504 576,63 zł w tym jako dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego otrzymano 180 880,00 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej w Szonowicach.

Również tej jesieni w Szonowicach dokonano modernizacji części drogi polnej która biegnie od  ul. Marii Konopnickiej do szonowickiej szkoły. Utwardzenie wykonał ZWiUK Rudnik, a polegało na ułożeniu 63 płyt betonowych na istniejącej podbudowie z tłucznia.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 55 610,30 zł, w tym 20 000 zł płatne z Funduszu Sołeckiego Szonowic, pozostała kwota płatna z środków własnych.

Skip to content