Samorządowe Przedszkole w Rudniku
ul. Stawowa 5
47-411 Rudnik
tel/fax 032 4106503
e-mail: sam.p.rudnik@gmail.com

Przedszkole w Rudniku jest samorządową placówką opiekuńczo –  wychowawczą. Mieści się w spokojnej części Rudnika w poniemieckim  piętrowym budynku przy ulicy Stawowej.Placówka posiada również Oddział  Zamiejscowy w Szonowicach. Przedszkola są czynne od września do czerwca, w godzinach od 7.00 do 16.00 w Szonowicach i w Rudniku 6.30 – 16.30. Organem prowadzącym jest  UG Rudnik. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.  Dyrektorem placówki jest Pani Renata Rybka. Wszelkie skargi i wnioski można zgłaszać u Dyrektora placówki lub zastępcy dyrektora w następujące dni: poniedziałek od 15 do 16, czwartek d 8 do 10.

Grono Pedagogiczne

Dyrektor Przedszkola oraz Oddziału zamiejscowego w Szonowicach: mgr Renata Rybka; mgr Martina Kocur – nauczycielka grupy 3,4 latków; mgr Katarzyna Zawojska – nauczycielka grupy 5,6 latków; mgr Joanna Nieżychowska – nauczycielka w oddziale w Szonowicach; mgr Ewa Schink – nauczycielka w oddziale w Szonowicach oraz nauczyciel języka niemieckiego w obu placówkach; ks. Piotr Spallek – katecheta w Rudniku; mgr Daniela Stiebler – katecheta w Szonowicach; mgr Karina Sekuła – pedagog w obu placówkach.

Pracownicy obsługi

Pani  Teresa  Rybka- kucharka; Pani  Monika Miłota-  pomoc kucharki i  sprzątaczka; Pani Mariola  Wyszomirska- intendent i palacz CO; Pani Grażyna Jurczyk pomoc nauczyciela; Pani  Maria Dyrcz – pomoc nauczyciela i sprzątaczka w Oddziale Zamiejscowym; Pani Teresa Siwoń- kucharka w Szonowicach

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne –stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.20 Gry dydaktyczne; prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem;

zabawy integracyjne; Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczne – nauka i doskonalenie umiejętności korzystania z łazienki i

wykonywania czynności higienicznych (mycie rąk, korzystanie z toalety itp.)

8.30 – 9.10 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków ( g.młodsza ) higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, nauka i kształcenie

8.30 – 9.00 umiejętności prawidłowego dyżurowania.

( g.starsza )

9.10 – 9.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu

9.00 – 9.15 korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności.

9.30 – 10.00 GRUPA MŁODSZA Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z

9.15 – 10.15 GRUPA STARSZA całą grupą w oparciu o podstawę rogramową.

Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych

zgodnie z tematyką zajęć.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00 – 10.30 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

(g.młodsza)

10.15- 10.45

( g.starsza )

10.30 – 11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się,

( g.młodsza) wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków).

10.45 – 11.30 Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące,

( g.starsza) wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych

w najbliższym otoczeniu przedszkola

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

11.45 – 12.15 Obiad – czynności samoobsługowe; Realizacja założeń programowych w zakresie ćwiczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami; nauka i kształcenie umiejętności prawidłowego dyżurowania; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się; zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.15 – 13.00 Czytanie literatury dziecięcej, zabawy ruchowe ze śpiewem, pobyt na

świeżym powietrzu. Religia.

13.00 – 14.30 Przygotowanie do leżakowania; odpoczynek poobiedni- relaksacja

Gr.1 organizmu podczas słuchania bajek, muzyki klasycznej i relaksacyjnej.

13.00 – 15.00 Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz

Gr.II z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę. Zabawy dowolne –stwarzanie

sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci; Spacery, wycieczki,

obserwacje środowisk przyrodniczych i społecznych.

14.30 – 15.00 Podwieczorek; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w

nakrywaniu do posiłku.

15.00 – 16.30 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno –

techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze

wychowawczym; prace porządkowe.

Do 16.30 Rozchodzenie się dzieci.

 

Skip to content