Komunikat Urzędu Gminy w Rudniku

Wszystkim, użytkującym laptopy otrzymane w grancie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu. Termin złożenia oświadczenia: 30 czerwiec 2023 r.

Formularz oświadczenia został przekazany w dniu podpisywania umowy w Urzędzie Gminy, dodatkowo – do pobrania poniżej.

Oświadczenie do pobrania

Zakończono inwestycję doposażenia placu zabaw w Brzeźnicy

            W dniu 10.10.2022r. nastąpiło zakończenie inwestycji pn.: ‘Doposażenie placu zabaw w Brzeźnicy”.  Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej z Marszałkowskiego Konkursu pn.: „Inicjatywa Sołecka” 2022.

Koszt całkowity inwestycji: 90 760,00 zł

Kwota dofinansowania: 60 760,00 zł 

Kwota wkładu własnego: 30 000,00 zł

Budowa ścieżki sensorycznej oraz montaż tablic informacyjnych.

Jesienią tego roku w naszej gminie wykonano pierwszą ścieżkę sensoryczną. Inwestycja powstała w Szonowicach przy istniejącym placu zabaw. Wykonano ścieżkę o różnego rodzaju nawierzchniach tj.: żwir, piasek, kamienie, kora, gres, nawierzchnia drewniana itp. Przy ścieżce zamontowano poręcz umożliwiającą korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz młodszym dzieciom.

W miejscu realizacji zadania postawiono dwie tablice informacyjne z mapką terenu oraz opisem historii Szonowic.

Całkowity koszt zadania to: 17 090,85 zł brutto w tym:

– koszt urządzenia muzycznego: 5 596,50 zł,

– koszt wykonania ścieżki i balustrady: 11 494,35 zł

Zadanie zostanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” 2021 r.

Kwota dofinansowania wyniesie 10 200,00 zł.

Zadanie miało na celu promocję, kształtowanie i utrwalanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także u osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi i dysfunkcjami umysłowymi.

Skip to content