Zmiany w rozkładzie jazdy PKS na terenie Gminy Rudnik – ograniczenia w powiatowo-gminnym transporcie publicznym w związku z COVID-19

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2020  w związku z pandemią wirusa COVID-19, rozkład jazdy na terenie Gminy Rudnik ulega zmianie.  Znaczna liczka kursów zostaje zawieszona do odwołania.

Oto oficjalny komunikat:

Uwaga Podróżni!!!

W związku z obowiązującym stanem epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w porozumieniu z organizatorem komunikacji powiatowej na terenie gmin powiatu raciborskiego, PKS w Raciborzu Sp. z o.o.
wprowadza ograniczenie liczby kursów komunikacji publicznej obsługiwanych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Gmina Rudnik:

 • kurs 6300 Miejsce Odrz. – Racibórz – odjazd z Miejsca Odrz godz. 4:33
 • kurs 6301 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 6:10
 • kurs 6306 Łany – Racibórz – odjazd z Łan godz. 6:55
 • kurs 6305 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 7:40
 • kurs 6310 Łany – Racibórz – odjazd z Łan godz. 8:35
 • kurs 6311 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 12:00
 • kurs 6314 Łany – Racibórz – odjazd z Łan godz. 12:50
 • kurs 6313 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 14:30

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA NA WSZYSTKICH LINIACH BĘDZIE OBSŁUGIWANA TYLKO W DNI ROBOCZE!

więcej informacji na stronie:

http://www.pksraciborz.pl/

https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Ograniczenia-w-powiatowo-gminnym-transporcie-publicznym/idn:4108.html

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/80240-pks-zawiesza-od-1-kwietnia-czesc-kursow-autobusow

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:
– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;
– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.
1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe
z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

 1. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR
 2. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 wyślij pocztą lub przez ePUAP. Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet do czego zachęcamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI
W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99
Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11
Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

Kancelaria Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – tel. 34 378 28 00

Adres e-mail slaski@arimr.gov.pl lub OR12_Sekretariat@arimr.gov.pl

Adres korespondencyjny: ul. Sobieskiego 7 42-200 Częstochowa

Dane teleadresowe Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/slaski-or12/dane-teleadresowe.html

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.

Pomoc ZUS dla przedsiębiorców

Pomoc przedsiębiorcom i pracownikom jest jednym z celów działań, które realizowane są pod szyldem tzw. tarczy antykryzysowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy – uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z odroczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Oddział ZUS w Rybniku uruchomił dodatkowe linie telefoniczne do ekspertów ds. ulg i umorzeń. Aktywna jest też skrzynka mailowa doradców.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z opcji, jakie znalazły się z założeniach tarczy. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez 3 miesiące dla samozatrudnionych oraz firm zatrudniających do 9 pracowników, świadczenie postojowe w kwocie ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych oraz zniesienie opłaty prolongacyjnej za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek. Poszczególne opcje opatrzone są warunkami do spełnienia.

Jeżeli z powodu epidemii przedsiębiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może także skorzystać z:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy,

Wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zobowiązań wobec ZUS, został uproszczony i skrócony do jednej strony. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową firmy. Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w specjalnie wydzielonej strefie w ZUS. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją sprawdzić, podpisać i przekazać do ZUS (pocztą lub mailem: doradca_ds_ulg_i_umorzen_Rybnik@zus.pl). Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem (skan lub zdjęcie), najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi wysłać do ZUS papierowy oryginał dokumentu.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń:

 • Wodzisław Śląski – 32 459 27 43, 502 009 124, 502 009 109
 • Rybnik  – 32 439 12 03, 32 439 11 88, 502 009 144
 • Tychy – 32 219 11 25 w. 013, 502 009 155

W załączeniu znajduje się uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

 Z wyrazami szacunku

Justyna Marszałek-Świtlik

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Plik do pobrania:

Wniosek odroczenie_uproszczony

Jakość wody – ZWiUK w Rudniku informuje

Szanowni Mieszkańcy

Zwiększając transparentność działalności naszego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, publikujemy od dziś wyniki badań jakości wody dostarczanej poprzez sieć wodociągową do Państwa domostw. Co kwartał na terenie gminy Rudnik stacje sanitarne przeprowadzają badanie przydatności wody do spożycia w kilku punktach poboru. Kontrola obejmuje ocenę parametrów fizykochemicznych jak m.in. mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zawartość glinu i fosforu oraz mikrobiologicznych z uwzględnieniem obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens.

Woda, którą mamy w kranach, spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Jakość wody odpowiada obowiązującym normom określonym w przepisach ministra zdrowia. Potwierdza to akredytowane Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie.

Szczegółowe sprawozdania z przeprowadzonych badań znajdują się w załącznikach w prezentowanej poniżej zakładce.

Każdy mieszkaniec gminy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, może poprosić ZWiUK w Rudniku o wynik najnowszego badania wody. Możliwe jest to w siedzibie zakładu lub od dziś na stronie internetowej Gminy Rudnik w zakładce:

ZWiUK RUDNIK – jakość wody

PODSTAWOWE PARAMETRY WODY W GMINIE RUDNIK:

– odczyn pH 6,8 – 7,5 (granice dopuszczalne 6,5 – 9,5)
– twardość 389 mg/l CaCO3 (granice dopuszczalne 60 – 500 mg/l CaCO3)

 

Siedziba zakładu:

ZWiUK w Rudniku

ul. J. Gawliny 2A

47-411 Rudnik

tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126

kom. 696 428 160

e-mail: zwiukrudnik@wp.pl

Kierownik: mgr Mirosław Roesler

 

 Wyniki badań:

 1. Marzec 2020
 2. Listpoad 2019

 

 

Skip to content