Jubileusz 90 rocznicy urodzin Pani Rozalii Gawlik z Rudnika

            W dniu 21 sierpnia 2023 roku 90 rocznicę urodzin świętowała Pani Rozalia Gawlik z Rudnika. Jubilatka pochodzi z Czerwięcic i jest jedną z trójki rodzeństwa. W Rudniku mieszka już jednak od ponad 40 lat. Pracowała w PGR – początkowo w Czerwięcicach, a następnie aż do emerytury w Rudniku. Doczekała 5 dzieci, 14 wnuków, 15 prawnuków oraz 2 praprawnuczki.

            Życzenia dostojnej Solenizantce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Rozalii życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości z każdego dnia a także  wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

 

 

90 rocznica urodzin Pani Jadwigi Franica z Rudnika

Dnia 19 czerwca 2023 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Jadwiga Franica. Jubilatka urodziła się i całe życie związana jest z Rudnikiem. Pochodzi  z wielodzietnej rodziny; jest jedną z dziewięciorga rodzeństwa. Całe swoje życie ciężko pracowała na polu oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Urodziła trzy córki i siedmiu synów, doczekała 15 wnuków oraz 8 prawnuków.

Życzenia solenizantce złożył zastępca Wójta Gminy Rudnik Tomasz Kruppa oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Dostojnej Jubilatce składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Diamentowe Gody Państwa Urbisz Anny i Horsta ze Sławikowa

W dniu 8 lipca bieżącego roku swój Diamentowy Jubileusz Małżeństwa świętowali Państwo Anna i Horst Urbisz ze Sławikowa. Pani Anna pochodzi ze Sławikowa pracowała w Ślązaku. Po urodzeniu dzieci zajmowała się obowiązkami domowymi oraz dziećmi. Pan Horst urodził się w Kędzierzynie-Koźlu, pracował na kopalni. Jubilaci doczekali 2 synów i córki, 4 wnuków i 4 prawnuków.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Urbisz życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy

Jubileusz 90 rocznicy urodzin Pana Józefa Chrubasik z Lasak

Pan Józef urodził się 10 czerwca 1933 r. w Lasakach i całe życie związany jest z tą miejscowością. Z zawodu murarz. Przez pewien okres czasu pracował w swoim zawodzie, jednak głównym jego zajęciem była praca na gospodarstwie rolnym. Razem z żoną ciężką pracą wybudowali dom. Urodziło mu się 5 córek. Doczekał 13 wnucząt (6 wnuków i 7 wnuczek) oraz 10 prawnucząt (6 prawnuków i 4 prawnuczki)

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik USC w Rudniku Sabina Zięć.

Panu Józefowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

90 rocznica urodzin Pani Władysławy Lach z Czerwięcic

W dniu 1 czerwca 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Władysława Lach z Czerwięcic. Jubilatka urodziła się w miejscowości Ujsoly. W Gminie Rudnik zamieszkała wraz z mężem w roku 1964; początkowo w Leśniczówce w Rudniku, a następnie w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic, gdzie mieszka do dziś. Pani Władysława zajmowała się pracą na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekała 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz 2 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Władysławie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubileusz 95 rocznicy urodzin Pani Marii Joszko z Gamowa

Jubilatka urodziła się 9 maja 1928 roku w Gamowie. Miała trzech braci. Rodzice Pani Marii prowadzili gospodarstwo rolne. W roku 1957 wyszła za mąż i razem z mężem prowadziła gospodarstwo rolne oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Urodziła jednego syna i trzy córki, doczekała sześciu wnuków i dwóch prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Marii składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

SONY DSC

Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Gertrudy Bula z Modzurowa

W dniu 16 marca 2023 roku 90- rocznicę urodzin świętowała Pani Gertruda Bula z Modzurowa. Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, urodziła się i całe życie związana jest z Modzurowem. Tutaj też przez wiele lat ciężko pracowała miejscowym PGR-rze.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Gertrudzie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Agnieszki Depta z Dolędzina

Dnia 20 stycznia 2023 r. 90-te urodziny obchodziła Pani Agnieszka Depta z Dolędzina. Jubilatka pochodzi z Brzeźnicy. Całe życie ciężko pracowała w PGR-rze; początkowo w Czerwięcicach, a następnie w Modzurowie. Doczekała 7 dzieci, 19 wnuków oraz 15 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Diamentowe Gody Państwa Elfrydy i Nikodema Musioł ze Strzybnika

Dnia 5 stycznia bieżącego roku Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elfryda i Nikodem Musioł ze Strzybnika. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie, kościelny natomiast w pawłowskim kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Pan Nikodem z wykształcenia jest kowalem, jednak nie pracował zawodzie. Zawodowo związany był z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Strzybniku oraz z Wytwórnią Aparatury Cukrowniczej w Raciborzu, gdzie pracował aż do emerytury jako ślusarz kotłowy. Pan Nikodem większość swojego życia tworzył historię miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1963 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa strzybnickiej jednostki. Do dziś jest członkiem honorowym OSP Strzybnik. Był również koordynatorem wiejskiej świetlicy. Pani Elfryda pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 synów i córki oraz 5 wnuków i 3 wnuczki.

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Elfrydzie i Nikodemowi Musioł życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pana Wilhelma Kusnik z Rudnika

W dniu 7 stycznia 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Wilhelm Kusnik z Rudnika. Jubilat pochodzi z Krowiarek, w Rudniku zamieszkał po ślubie. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 2 synów i 4 wnuków.

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Wilhelmowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content