Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Agnieszki Depta z Dolędzina

Dnia 20 stycznia 2023 r. 90-te urodziny obchodziła Pani Agnieszka Depta z Dolędzina. Jubilatka pochodzi z Brzeźnicy. Całe życie ciężko pracowała w PGR-rze; początkowo w Czerwięcicach, a następnie w Modzurowie. Doczekała 7 dzieci, 19 wnuków oraz 15 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Diamentowe Gody Państwa Elfrydy i Nikodema Musioł ze Strzybnika

Dnia 5 stycznia bieżącego roku Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elfryda i Nikodem Musioł ze Strzybnika. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie, kościelny natomiast w pawłowskim kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Pan Nikodem z wykształcenia jest kowalem, jednak nie pracował zawodzie. Zawodowo związany był z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Strzybniku oraz z Wytwórnią Aparatury Cukrowniczej w Raciborzu, gdzie pracował aż do emerytury jako ślusarz kotłowy. Pan Nikodem większość swojego życia tworzył historię miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1963 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa strzybnickiej jednostki. Do dziś jest członkiem honorowym OSP Strzybnik. Był również koordynatorem wiejskiej świetlicy. Pani Elfryda pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 synów i córki oraz 5 wnuków i 3 wnuczki.

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Elfrydzie i Nikodemowi Musioł życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pana Wilhelma Kusnik z Rudnika

W dniu 7 stycznia 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Wilhelm Kusnik z Rudnika. Jubilat pochodzi z Krowiarek, w Rudniku zamieszkał po ślubie. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 2 synów i 4 wnuków.

Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Wilhelmowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubileusz Diamentowych Godów Państwa Doroty i Oskara Głowik z Gamowa

W dniu 17 grudnia 2022 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Dorota i Oskar Głowik z Gamowa. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Makowie, kościelny natomiast pięć dni później w kościele parafialnym w Gamowie.

Pan Oskar jeszcze jako kawaler pracował w kopalni Dymitrów w Bytomiu, później jako wykwalifikowany pracownik elektrod węglowych przez 25 lat pracował w ZEW-ie w Raciborzu przy wyrobie elektrod. Odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi. Działał w w zarządzie LZS również odznaczony odznaką za zasługi. Pani Dorota mając 16 lat rozpoczęła pracę w ZEW- ie, początkowo pracowała jako goniec, później w zakładowej centrali telefonicznej. Po 8 latach rozpoczęła pracę w szkole w Gamowie jako sprzątaczka i tam pracowała do emerytury. Poza tym zajmowała się dziećmi i domem.

Jubilaci doczekali dwójki dzieci, czwórki wnuków oraz prawnuczki.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Głowik życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

90 rocznica urodzin Pana Alfonsa Grela z Jastrzębia

W dniu 25 listopada 2022 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Alfons Grela z Jastrzębia.

Jubilat całe swoje życie poświęcił pracy na własnym gospodarstwie rolnym, a prócz pracy na roli pełnił różne funkcje społeczne Był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie, mężem zaufania w Cukrowni Racibórz oraz przez cztery kadencje sołtysem wsi Jastrzębie. Doczekał dwóch synów, dwóch wnuków i jednej prawnuczki.
Życzenia dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik USC w Rudniku Sabina Zięć.

Panu Alfonsowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

65 rocznica małżeństwa Państwa Marii i Henryka Reichel z Grzegorzowic

W dniu 9 listopada bieżącego roku Jubileusz Żelaznych Godów obchodzili Państwo Maria i Henryk Reichel z Grzegorzowic. Ślub cywilny zawarli przed 65 laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grzegorzowicach, kościelny w kościele parafialnym w Łubowicach.

Pani Maria pochodzi z Grzegorzowic. Pracowała zawodowo w szpitalu w Raciborzu oraz jako ekspedientka w GS Łubowice. Zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu.

Pan Henryk urodził się w miejscowości Braunschweig. Pracował między innymi w katowickim przedsiębiorstwie budownictwa miejskiego, raciborskim przedsiębiorstwie budownictwa jako mistrz dyplomowany budownictwa ogólnego, w RSP Pietrowice Wielkie; RSP Sławików skąd przeszedł na emeryturę. W czasie swojej pracy zawodowej nadzorował budowę wielu obiektów zniszczonych po wojnie w Raciborzu, powiecie raciborskim i głubczyckim oraz budowy prywatne na terenie Gminy Rudnik.

Aktywnie działał społecznie między innymi przy rozbudowie Szkoły Grzegorzowice (I piętro z łącznikiem), przy parafii, przy remoncie i przebudowie ośrodku zdrowia w Łubowicach. W roku 2000 zorganizował nieodpłatnie z zagranicy 2 EKG do ośrodków zdrowia: w Rudniku i Grzegorzowicach, USG, 2 walizki wypadkowe dla lekarzy. Dwie kadencje pełnił funkcję Radnego Gminy Rudnik z czego jedną kadencję przewodniczył Radzie Gminy, podczas której zainicjowano i rozpoczęto na terenie Gminy Rudnik prace przy budowie wałów przy Odrze. Pan Henryk przez 20 lat był również komendantem Straży Pożarnej w Grzegorzowicach. Jeden z założycieli LZS Grzegorzowice. Założyciel i członek zarządu Koła DFK Grzegorzowice.

Odznaczony: brązowym, srebrnym i złotym medalem – zasłużony dla woj. katowickiego; medalem czterdziestolecia Rady Ministrów RP oraz jako wzorowy strażak i za 20 – lecie Służby w Straży Pożarnej. Z zamiłowania hodowca gołębi pocztowych – 53 lata czynny członek hodowców gołębi na lot.

Jubilaci doczekali 5 dzieci, 11 wnuków i 2 prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Marii i Henrykowi Reichel życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu oraz pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Państwo Magdalena i Karol Urbas z Ponięcic – Żelazne Gody

W dniu 23 września 2022r. Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Magdalena i Karol Urbas z Ponięcic. Ślub cywilny zawierali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jasionie.

Pan Karol pochodzi z wielodzietnej rodziny z Ponięcic. Z zawodu stolarz. Pracował w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie w Raciborskim Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych „ŻELBET”. Pan Karol pochodzi z gospodarstwa rolnego. Był sołtysem wsi Ponięcice oraz radnym Gminy Rudnik.

Pani Magdalena urodziła się w Jasionie i tam się wychowała. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Jubilatka z zawodu jest krawcową. Po wyjściu za mąż i zamieszkaniu w Ponięcicach zajmowała się domem oraz wychowaniem dzieci.

Doczekali się 5 dzieci, 12 wnuków i 18 prawnuków..

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Magdalenie i Karolowi Urbas życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Złoty Jubileusz małżeństwa w Gminie Rudnik

W czwartek 29 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Rudnik w uroczystej oprawie, pary małżeńskie z terenu Gminy świętowały Jubileusz Złotych Godów.

Podczas uroczystości, wręczone zostały medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Jubileuszu Złotych Godów doczekali:

Państwo Jegliczka Łucja i Antoni z Gamowa

Państwo Kaletka Urszula i Józef z Rudnika

Państwo Kozubek Krystyna i Piotr z Ponięcic

Państwo Malec Maria i Kazimierz z Lasak

Państwo Niestrój Teresa i Bronisław z Rudnika

Z okazji Jubileuszu 50–lecia zawarcia małżeństwa Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

Jubilatom gratulujemy i życzymy jeszcze długich oraz pogodnych lat wspólnego życia w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu, wzajemnym zadowoleniu.

SONY DSC

90 rocznica urodzin Pani Gertrudy Jasny z Ponięcic

W dniu 23 czerwca bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Gertruda Jasny z Ponięcic. Jubilatka urodziła się i całe życie mieszka w Ponięcicach. Pracowała w PZGS-ie w Raciborzu oraz w raciborskim szpitalu jako salowa. Doczekała 3 dzieci, 5 wnuków oraz 5 prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Gertrudzie życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

Diamentowe Gody Państwa Róży i Rudolfa Dziadzka ze Sławikowa

W dniu 19 maja bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Róża i Rudolf Dziadzka ze Sławikowa. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach, kościelny natomiast w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Jerzego w Sławikowie.

Oboje pochodzą z jednej miejscowości, a poznali się na zabawie wiejskiej. Pan Rudolf to wyuczony kowal, pracował w warsztacie PKS w Raciborzu. Pani Róża pracowała jako krawcowa w Raciborzu oraz zajmowała się dziećmi i domem.

Doczekali dwójki dzieci, sześciorga wnuków i siedmiorga prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Róży i Rudolfowi życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Skip to content