Diamentowe Gody Państwa Róży i Rudolfa Dziadzka ze Sławikowa

W dniu 19 maja bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Róża i Rudolf Dziadzka ze Sławikowa. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach, kościelny natomiast w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Jerzego w Sławikowie.

Oboje pochodzą z jednej miejscowości, a poznali się na zabawie wiejskiej. Pan Rudolf to wyuczony kowal, pracował w warsztacie PKS w Raciborzu. Pani Róża pracowała jako krawcowa w Raciborzu oraz zajmowała się dziećmi i domem.

Doczekali dwójki dzieci, sześciorga wnuków i siedmiorga prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Róży i Rudolfowi życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pani Agnieszki Lerch ze Strzybnika

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Agnieszka Lerch ze Strzybnika. Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, urodziła się i całe swoje życie związana jest ze Strzybnikiem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekała 3 córek, 7 wnuków oraz 1 prawnuka.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

90 rocznica urodzin Pani Anieli Leśniok z Ponięcic

Dnia 23 grudnia 2021 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Aniela Leśniok z Ponięcic. Jubilatka urodziła się w Ponięcicach i tam mieszka do dnia dzisiejszego. Miała 12 lat kiedy zmarła jej matka. Była najstarsza spośród 4 rodzeństwa. Pracowała jako księgowa  w Spółdzielni Produkcyjnej, a następnie również jako księgowa w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rudniku. Doczekała 4 dzieci,  8 wnuków i 7 prawnuków. Pani Aniela do tej pory bardzo lubi czytać.

          Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Anieli składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

95 rocznica urodzin Pani Amalii Pieruszka z Grzegorzowic

          Pani Amalia urodziła się 19 grudnia 1926 r. w Miejscu Odrzańskim. Przeżyła II wojnę światową, w której zginął jej ojciec i jedyny brat. W 1947 r. wyszła za mąż za Józefa Pieruszka również zamieszkałego w Miejscu Odrzańskim. Od 35 lat mieszka z córką w Grzegorzowicach. Pracowała z mężem i matką na gospodarstwie rolnym, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Urodziła 3 dzieci, doczekała 4 wnucząt oraz 6 prawnucząt.

          Serdeczne życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rudniku Sabina Zięć.

          Pani Amalii składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

60 rocznica małżeństwa Państwa Rity i Alojzego Sługa ze Strzybnika

          W dniu 13 listopada bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Rita i Alojzy ze Strzybnika. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku, kościelny również w Rudniku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętej Katarzyny.

Pani Rita zajmowała się domem i gospodarstwem, natomiast Pan Alojzy pracował na Kopalni Anna w Pszowie.

Doczekali dwóch córek  i syna, dwóch wnuków i dwie wnuczki.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

 

          Państwu Ricie i Alojzemu Sługa życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

 

Najstarsza mieszkanka Gminy Rudnik – Pani Hildegarda Przybyła z Rudnika obchodziła 97 rocznicę urodzin

          Dnia 5 października 2021 r. Jubileusz 97 rocznicy urodzin obchodziła Pani Hildegarda Przybyła z Rudnika. Jest ona obecnie najstarszą mieszkanką Gminy Rudnik. Jubilatka pochodzi z Czerwięcic. Tam się urodziła i wychowała. Do Rudnika  przeprowadziła się w roku 1955. Zajmowała się domem, wychowaniem dzieci oraz pracą na gospodarstwie i w ogrodnictwie. Doczekała 2 córek, 5 wnuków oraz 8 prawnuków.

Dostojnej Jubilatce gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Hildegardzie życzymy moc zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

 

90 rocznica urodzin Pani Marty Franica z Rudnika

          Dnia 27 września bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Marta Franica z Rudnika. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Rudnikiem. Przez szesnaście lat pracowała w rozlewni piwa, a następnie jako sprzątaczka, aż do emerytury w miejscowym sklepie. Doczekała 3 dzieci oraz 2 wnuczki.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Marcie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

„Złote Gody” w Gminie Rudnik

          W dniu 15 września 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które w bieżącym roku obchodziły swój Złoty Jubileusz Małżeństwa.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Z okazji Jubileuszu 50–cio lecia zawarcia małżeństwa Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej i za wspólne przeżycie wielu lat.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli:

Państwo Bulenda Łucja i Henryk z Brzeźnicy

Państwo Kachel Maria i Franciszek z Grzegorzowic

Państwo Kaczyńscy Regina i Jerzy z Grzegorzowic

Państwo Lamka Monika i Józef z Grzegorzowic

Państwo Pendziałek Maria i Ernest z Gamowa

Państwo Piperek Władysława i Bronisław z Czerwięcic

Państwo Rumpel Agnieszka i Florian z Grzegorzowic

 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu i zadowoleniu.

90 rocznica urodzin Pana Gerharda Kaletka z Brzeźnicy

          Dnia 6 września 2021 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Gerhard Kaletka z Brzeźnicy. Jubilat urodził się i całe swoje życie związany jest z Brzeźnicą. Był najstarszym spośród czwórki rodzeństwa; miał brata i dwie siostry. Z wykształcenia Pan Gerhard jest stolarzem jednak pracował na własnym gospodarstwie rolnym.

          Szanownemu Jubilatowi gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Gerhardowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Diamentowe Gody Państwa Marii i Horsta Schöne z Brzeźnicy

          W dniu 29 lipca bieżącego roku 60-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Maria i Horst Schöne z Brzeźnicy. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach, kościelny również w Łubowicach w Kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Pani Maria urodziła się w Walowej Górze; na Śląsk przyjechała za pracą. Pan Horst urodził się w Berlinie, a do Polski przybył w roku 1945. Jubilaci poznali się w pracy. Całe życie, aż do emerytury pracowali  w PGR. Pani Maria 32 lata pracowała w Brzeźnicy przy bydle, natomiast Pan Horst był traktorzystą.

Doczekali 2 córek, 2 wnuków, 2 wnuczki, 3 prawnuków oraz 2 prawnuczki.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Państwu Marii i Horstowi Schöne życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Skip to content