Państwo Genowefa i Emanuel Szaton z Jastrzębia – Diamentowe Gody

          W dniu 13 lutego 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Genowefa i Emanuel Szaton z Jastrzębia.

Pani Genowefa urodziła się i całe życie związana jest z Jastrzębiem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Pan Emanuel z zawodu stolarz pracował w swoim zawodzie aż do emerytury oraz pomagał w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rolnego.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 9 wnuków i 6 prawnuków.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Szaton życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

 

90 rocznica urodzin Pana Józefa Wrazidło z Rudnika

          Dnia 3 lutego bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Józef Wrazidło z Rudnika. Jubilat urodził się w Nieboczowach, a do Rudnika przeprowadził się po ślubie w roku 1960. Całe życie, aż do emerytury pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 4 córek, 8 wnuków oraz 3 prawnuków.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć złożyli Jubilatowi życzenia.

          Panu Józefowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

90 rocznica urodzin Pani Teresy Wolnik z Grzegorzowic

          Dnia 23 stycznia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Teresa Wolnik z Grzegorzowic. Jubilatka od urodzenia związana jest z Grzegorzowicami. Tam się urodziła i mieszka do dziś. Przez wiele lat prowadziła gospodarstwo i zajmowała się ogrodnictwem. Urodziła czwórkę dzieci, doczekała 9 wnuków oraz 16 prawnuków.

Jej zainteresowania to ogrodnictwo, czytanie i oglądanie telewizji.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Pani Barbara Korczok.

          Pani Teresie składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

IMG_5574

Zdjęcie 1 z 1

 

Złote Gody Państwa Elżbiety i Otto Kreczmer z Rudnika

            Dnia 9 grudnia 2019 r. Państwo Elżbieta i Otto Kreczmer z Rudnika, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym z okazji Złotych Godów, zostali udekorowani przez Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybka medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

            Jubilaci ślub cywilny zawierali 20.04.1969 r w Rudniku skąd oboje pochodzą, kościelny – dwa dni później w kościele parafialnym w Rudniku. Pan Otto z zawodu murarz pracował w zawodzie aż do emerytury, natomiast Pani Elżbieta zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowywaniem dzieci. Doczekali  dwóch synów i córkę oraz 7 wnuków.

            Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Maria Mrowiec z Rudnika – najstarsza mieszkanka Gminy Rudnik

            Dnia 8 grudnia swoje kolejne, już 96 urodziny obchodziła Pani Maria Mrowiec z Rudnika, która jest obecnie najstarszą mieszkanką Gminy Rudnik. Jubilatka całe życie jest związana z Rudnikiem, najstarsza spośród trojga rodzeństwa. Pani Maria pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Urodziła dwie córki i syna. Doczekała 8 wnuków oraz 17 prawnuków.

Życzenia z okazji urodzin złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

            Pani Marii składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Pani-Maria-Mrowiec-

Zdjęcie 1 z 1

Państwo Maria i Alojzy Strzeduła ze Strzybnika – Diamentowe Gody

          Dnia 8 listopada 2019 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Alojzy Strzeduła ze Strzybnika.

Pan Alojzy pochodzi z wielodzietnej rodziny z Gamowa. Z zawodu młynarz. Pracował w zawodzie w Raciborzu oraz w Kędzierzynie-Koźlu. Dodatkowo prowadził swoją działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne. Panią Marię poznał na zabawie. Jubilatka pochodzi ze Strzybnika. Razem z mężem pracowała na gospodarstwie oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 5 wnuków i 3 prawnuków.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Strzeduła życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

 

 

Państwo Magdalena i Jerzy Kachel z Gamowa – Diamentowe Gody

Dnia 7 listopada bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Magdalena i Jerzy Kachel z Gamowa.

Ślub cywilny zawierali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pawłowie, natomiast ślub kościelny dwa dni później w Kościele parafialnym w Gamowie.

Oboje Jubilaci od urodzenia związani są z Gamowem. Wspólnie pracowali na własnym gospodarstwie rolnym. Pani Magdalena zajmowała się również prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Jubilaci doczekali 5 dzieci i 2 wnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Kachel życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości.

Jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Adelajdy Kroker z Rudnika

          Dnia 22 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Adelajda Kroker z Rudnika. Przez długie lata Jubilatka ciężko pracowała jako pomocnik na budowach oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem córki.

Jej hobby to robienie na drutach. Jubilatka wychowała córkę, doczekała dwóch wnuków i trzech prawnuków.

Życzenia Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

       

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

 

Jubileusz „Złote Gody” 2019 r. w Gminie Rudnik

          W dniu 22 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP parom małżeńskim, które w roku 2019 obchodziły jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Z okazji Złotych Godów Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej i za wspólne przeżycie wielu lat.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli:

Państwo Elsner Maria i Henryk z Ponięcic

Państwo Jurczyk Irena i Piotr z Rudnika

Państwo Koszany Barbara i Jerzy z Szonowic

Państwo Marcinek Urszula i Piotr z Rudnika

Państwo Niedballa Urszula i Henryk z Grzegorzowic

Państwo Zebrała Janina i Ryszard z Modzurowa

 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu i zadowoleniu.

Złote Gody 2019

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Otylii Pieruszka z Gamowa

W dniu 18 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Otylia Pieruszka z Gamowa. Jubilatka całe życie związana jest z Gamowem. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, miała 7 rodzeństwa. Pani Otylia była pierwszą Naczelnik  szonowickiego oddziału pocztowego. W roku 1952 ze względu na konieczność pomocy rodzicom na gospodarstwie rolnym zmuszona była do zrezygnowania z pracy zawodowej. Po wyjściu za mąż razem z mężem pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Urodziła 4 dzieci: syna i trzy córki; doczekała 10 wnuków i 7 prawnuków. Jej hobby to czytanie i rozwiązywanie krzyżówek.

Z okazji urodzin życzenia Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Szanownej Jubilatce składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

Skip to content