Urząd Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

Telefon: (+48) 324106428
Fax: (+48) 324106428 w. 123  
Email: urzad@gmina-rudnik.pl

Strona internetowa: www.gmina-rudnik.pl

BIP: https://bip.gmina-rudnik.pl/

Skrytka ePUAP: /UrzadRudnik/skrytka

Informacja o numerach kont bankowych Gminy Rudnik

 • 67 8475 0006 2002 0000 1283 0037 – konto dotyczy wpłat:
  opłaty skarbowej, i innych należności niepodatkowych
 • 17 8475 0006 2001 0000 1283 0017 – konto dotyczy wpłat:
  podatku od środków transportowych
 • wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy
  dokonywać na indywidualne konta bankowe podane
  w odpowiednim piśmie urzędowym.
 • wpłaty z tytułu podatków lokalnych (rolny, nieruchomość,
  leśny) należy dokonywać na indywidualne konta bankowe
  podane w odpowiedniej decyzji podatkowej
 • dla wpłat zagranicznych (für Auslandszahlungen/for foreign payments)

  IBAN: PL 67 8475 0006 2002 0000 1283 0037

  SWIFT(BIC): POLUPLPR

Skip to content