Kościoły:

 • w Rudniku: pierwszy drewniany powstał w roku 1295, w 1845 został rozebrany, a na jego miejscu powstał nowy w stylu neogotyckim,

  Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

  Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

 • w Sławikowie: zbudowany w latach 1842-46 w stylu romańskim, wcześniejszy drewniany pochodził z roku 1223,

  Kościół w Sławikowie

 • w Łubowicach: w 1447r. wzniesiono drewniany, który przetrwał do końca XIX w., dopiero wtedy na jego miejscu zbudowano nowy w stylu neogotyckim,

  Kościół w Łubowicach

 • Modzurowie: wzmiankowany w 1418 r. (wzniesiony prawdopodobnie około roku 1300), rozebrany w 1895 w związku z budową obecnego neogotyckiego, zachowały się w nim barokowe rzeźby z końca XVII i połowy XVIII w.,

  Kościół w Modzurowie

 • w Gamowie: zbudowany w 1728 r., wyposażenie późnobarokowe z drugiej polowy XVIII w. oraz klasycystyczne z początku wieku XIX.

Kościół w Gamowie

Pałace:

 • w Rudniku: neobarokowy, usytuowany w parku dworskim z bogatym drzewostanem, obok oficyna pałacowa zbudowana na przełomie XVIII i XIX w.,

  Pałac w Rudniku

 • w Sławikowie: ruiny dawnego pałacu zbudowanego w XIX w., w otoczeniu park krajobrazowy,
  w Łubowicach: w centrum stylowego angielskiego parku istnieją ruiny rodzinnego pałacu poety Josepha von Eichendorffa, zbudowanego w latach 1780-1786 i przebudowanego w 1858 w stylu angielskiego neogotyku,
 • w Brzeźnicy: ruiny XVI-wiecznego barokowego pałacu, zniszczonego w czasie II wojny światowej, otoczone parkiem z wieloma pomnikami przyrody,
 • w Czerwięcicach: otoczony parkiem krajobrazowym dawny dwór z 1892 r. oraz zabudowania dworskie z XIX w.,
 • w Szonowicach: pałac i zabudowania dworskie z parkiem krajobrazowym, budowę rozpoczęto w 1870 r.,
 • w Jastrzębiu: z końca XIX w. otoczony parkiem krajobrazowym, wyremontowany,
 • w Modzurowie: zbudowany w duchu angielskiego neogotyku, w sąsiedztwie zabudowania dworskie, spichlerz przełomu XIX i XX w., pałac otoczony parkiem krajobrazowym z aleją grabową i egzotycznymi okazami drzew (założony ok. połowy XIX w.), w parku znajduje się mauzoleum późnoklasycystyczne z połowy XIX w. oraz kapliczka neogotycka z 1890 r.,
 • w Strzybniku: zbudowany w połowie XIX w. w stylu późnoklasycystycznym, wokół usytuowany park krajobrazowy z okazami urozmaiconego drzewostanu, w zespole dworskim spichlerz folwarczny z 1815 r.

Inne:

 • Rudnik:
  stodoła z końca XIX w.,
  gorzelnia z około 1910 r.,
  dwie kapliczki przydrożne z XVIII i początku XIX w. z barokowo-ludowymi rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Floriana,
 • Lasaki:
  neogotycka kapliczka przydrożna z wieżyczką i dzwonem,
 • Grzegorzowice:
  kapliczka przydrożna z XIX w. z ludowo-barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena,
  średniowieczny granitowy krzyż pokutny,
 • Brzeźnica:
  spichlerz dworski z XIX w.,
  zabytkowy młyn,
  kapliczka przydrożna z XIX w.,
 • Ponięcice:
  cmentarz dworski oraz kaplica cmentarna z końca XVIII w.,
  kapliczka przydrożna z przełomu XVIII i XIX w. z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana
  Nepomucena,
 • Czerwięcice:
  kaplica cmentarna z XIX w.,
  kapliczka z XVIII w. z ołtarzykiem barokowym i ludowym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, przy kapliczce najstarszy na ziemi raciborskiej kamienny krzyż z datą 1720 r.,
 • Szonowice:
  kapliczka przydrożna z XIX w., wewnątrz drewniany, neogotycki ołtarzyk z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena,
 • Gamów:
  młyn z 1916 r.,
  kapliczki przydrożne z XVIII i XIX w.,
 • Strzybnik:
  kuźnia z początków XX w.,
  gorzelnia z końca XIX w.,
  kapliczka przydrożna z rzeźbą św. Jana Nepomucena.

 

Skip to content