Samorządowe Przedszkole w  Grzegorzowicach
ul. Powstańców Śl.32
47-411 Rudnik
Tel. 032 4106530
e-mail: przedszkole-grzegorzowice@o2.pl

 

Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach  jest  placówką opiekuńczo –  wychowawczą. Mieści się przy głównej drodze Grzegorzowic , w   piętrowym budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 32.

Przedszkola są czynne od września do czerwca, w godzinach od 7.00 do 16.00                                         .

Organem prowadzącym jest  UG Rudnik. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.  

Dyrektorem placówki jest Pani Danuta Jegliczka.

Wszelkie skargi i wnioski można zgłaszać u Dyrektora placówki w każdy wtorek od godz. 8.00 do godz. 14.00.

 

Grono Pedagogiczne

Dyrektor Przedszkola : mgr Danuta Jegliczka,

Nauczyciel oraz pedagog – mgr Małgorzata Badurczyk ,

Nauczyciel języka niemieckiego : mgr Aleksandra Czogała,

Nauczyciel jęz. angielskiego: mgr Agnieszka Kornas- Zuber,

Katechetka : mgr Ewelina Marek.

 

Pracownicy obsługi

Pani  Gabriela Czogała – kucharka,

Pani Urszula Górkiewicz – intendent, pomoc nauczyciela,

Pani Barbara Wycisk – sprzątaczka.

 

 

Skip to content