Rada Gminy

Przewodniczący:

Ireneusz Jaśkowski

Zastępca przewodniczącego:
Eugeniusz Kosel
Radni:
Stefan Absalon
Krzysztof Badurczyk
Mirosław Golijasz
Michał Kowacz
Sonia Kowalczuk
Aleksandra Kremzer
Artur Osak
Gerard Panek
Grzegorz Pilch
Edyta Reichel
Helga Sekuła
Maria Szreder
Winkler Barbara
Skip to content