Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Rudniku

Na podstawie uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. § u14 ust. 3 Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Rudniku bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku. 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej nr 67 w Rudniku

Scalanie gruntów na terenie Gminy Rudnik w miejscowościach Rudnik, Strzybnik i Szonowice.

Gmina Rudnik informuje, że osoby zainteresowane scalaniem gruntów mogą w dalszym ciągu składać wnioski dot. Scalania gruntów do Starosty Raciborskiego, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, bądź za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik.

Obecnie Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu opracowuje Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Rudnik, Strzybnik i Szonowice, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie scalania gruntów.

Natomiast o przystąpieniu do scalania gruntów będzie decydowała ilość złożonych wniosków przez mieszkańców, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków. W ramach procedury scalania gruntów Starostwo Powiatowe może pozyskać znaczne kwoty na remonty dróg dojazdowych do pól, czyszczenia rowów itp. w kwotach:

– około 7,9 mln zł dla Rudniku

– około 5,6 mln zł dla Szonowic

– około 4,2 mln zł dla Strzybnika.

W związku z powyższym ponownie zachęcamy mieszkańców gminy oraz wszystkie zainteresowane osoby, będące właścicielami gruntów na terenie miejscowości Rudnik, Strzybnik i Szonowice do składania wniosków dot. scalenia gruntów do Starosty Raciborskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik. Wnioski można składać w pokoju nr 7 na parterze w godz. pracy urzędu. Wnioski mogą składać wszyscy właściciele/ współwłaściciele gruntów, niezależnie od tego czy są właścicielami gruntów rolnych czy budowlanych oraz niezależnie od powierzchni posiadanego gruntu. W przypadku współwłasności gruntu wnioski muszą zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Prosimy o składanie wniosków dla każdego obrębu/ miejscowości oddzielnie. Druk wniosku udostępniono poniżej.

Druk wniosku do pobrania: pobierz

KRUS INFORMUJE – nowy adres strony internetowej KRUS

Od 1 sierpnia 2023 r. strona internetowa KRUS dostępna na platformie GOV.PL

Od 1 sierpnia portal KRUS dołącza do rządowej platformy gov.pl. Strona internetowa Kasy dostępna będzie pod adresem www.gov.pl/krus. Na nowej witrynie internetowej rolnicy znajdą wszystkie dotychczasowe informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników.

Dzięki stronie Kasy na platformie gov.pl rolnicy będą mieli dostęp do jednolitych
i ustandaryzowanych informacji oraz e-usług w jednym miejscu. Tak jak dotychczas w serwisie Kasy dostępne będą informacje z zakresu m.in. ubezpieczenia społecznego rolników, świadczeń, prewencji wypadkowej, rehabilitacji leczniczej, czy orzecznictwa lekarskiego. Rolnicy pobiorą wszystkie niezbędne wnioski i formularze. 

Wraz z uruchomieniem portalu www.gov.pl/krus strona internetowa KRUS pod dotychczasowym adresem – www.krus.gov.pl – przestanie być dostępna.

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu prac w sprawie opracowania założeń do projektu scalenia gruntów

Starosta Raciborski zawiadamia, że Województwo Śląskie przystąpiło do realizacji Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu na środowisko dla obrębów ewidencyjnych Rudnik, Strzybnik, Szonowice, jednostka administracyjna Rudnik i zaprasza na zebrania informacyjne, które odbędą się w dniach 8 i 9 sierpnia 2023r. w miejscowościach Strzybnik, Szonowice i Rudnik.

Treść obwieszczenia 

WordPress PopUp Plugin Skip to content