KRUS ogłasza konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

  • „Rola rolnika, by upadku unikał”
  • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”
  • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
  • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
  • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
  • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdą Państwo na stronie KRUS – https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

Zwrot podatku akcyzowego – komunikat

Urząd Gminy w Rudniku informuje, iż w związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 106) od 1 lutego br. można składać wnioski.
 
więcej szczegółów oraz wzór wniosku poniżej w linku do ministerstwa:
 
Wniosek do pobrania: tutaj

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Rudniku

Na podstawie uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. § u14 ust. 3 Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Rudniku bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku. 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej nr 67 w Rudniku

Scalanie gruntów na terenie Gminy Rudnik w miejscowościach Rudnik, Strzybnik i Szonowice.

Gmina Rudnik informuje, że osoby zainteresowane scalaniem gruntów mogą w dalszym ciągu składać wnioski dot. Scalania gruntów do Starosty Raciborskiego, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, bądź za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik.

Obecnie Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu opracowuje Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Rudnik, Strzybnik i Szonowice, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie scalania gruntów.

Natomiast o przystąpieniu do scalania gruntów będzie decydowała ilość złożonych wniosków przez mieszkańców, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków. W ramach procedury scalania gruntów Starostwo Powiatowe może pozyskać znaczne kwoty na remonty dróg dojazdowych do pól, czyszczenia rowów itp. w kwotach:

– około 7,9 mln zł dla Rudniku

– około 5,6 mln zł dla Szonowic

– około 4,2 mln zł dla Strzybnika.

W związku z powyższym ponownie zachęcamy mieszkańców gminy oraz wszystkie zainteresowane osoby, będące właścicielami gruntów na terenie miejscowości Rudnik, Strzybnik i Szonowice do składania wniosków dot. scalenia gruntów do Starosty Raciborskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik. Wnioski można składać w pokoju nr 7 na parterze w godz. pracy urzędu. Wnioski mogą składać wszyscy właściciele/ współwłaściciele gruntów, niezależnie od tego czy są właścicielami gruntów rolnych czy budowlanych oraz niezależnie od powierzchni posiadanego gruntu. W przypadku współwłasności gruntu wnioski muszą zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Prosimy o składanie wniosków dla każdego obrębu/ miejscowości oddzielnie. Druk wniosku udostępniono poniżej.

Druk wniosku do pobrania: pobierz

KRUS INFORMUJE – nowy adres strony internetowej KRUS

Od 1 sierpnia 2023 r. strona internetowa KRUS dostępna na platformie GOV.PL

Od 1 sierpnia portal KRUS dołącza do rządowej platformy gov.pl. Strona internetowa Kasy dostępna będzie pod adresem www.gov.pl/krus. Na nowej witrynie internetowej rolnicy znajdą wszystkie dotychczasowe informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników.

Dzięki stronie Kasy na platformie gov.pl rolnicy będą mieli dostęp do jednolitych
i ustandaryzowanych informacji oraz e-usług w jednym miejscu. Tak jak dotychczas w serwisie Kasy dostępne będą informacje z zakresu m.in. ubezpieczenia społecznego rolników, świadczeń, prewencji wypadkowej, rehabilitacji leczniczej, czy orzecznictwa lekarskiego. Rolnicy pobiorą wszystkie niezbędne wnioski i formularze. 

Wraz z uruchomieniem portalu www.gov.pl/krus strona internetowa KRUS pod dotychczasowym adresem – www.krus.gov.pl – przestanie być dostępna.

Skip to content