Bal przebierańców w Przedszkolu w Grzegorzowicach

          Dnia 26 stycznia 2021 r. w Przedszkolu w Grzegorzowicach odbył się Bal Przebierańców. Na zabawę przybyły same znakomitości – księżniczki, strażacy, batmani, pszczółki, smerf, piraci, elf, jednorożce, kowboje, spiderman, kotek, myszka, piesek, flaming. Wszyscy przynieśli ze sobą dobre humory i fantastycznie się bawili – tańczyli, brali udział w konkursach – z krzesełkami, balonami i gazetami. Nawet najmłodsi uczestnicy „walczyli” w konkursach i zdobywali słodkie upominki. Impreza trwała całe przedpołudnie, więc należała się przerwa na poczęstunek – soczki, chrupki i pierniczki.

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO PRZEDSZKOLA.

W niedzielne popołudnie, 24 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby naszego przedszkola. Ze względu na obowiązujące obostrzenia cała uroczystość została przeprowadzona z ich uwzględnieniem, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Pierwsza część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 15.00 z udziałem zaproszonych gości, których powitała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego-Pani Weronika Żymełka. Wśród zaproszonych byli min: senator RP – Pani Ewa Gawęda, dyrektor biura Pani Senator Ewy Gawędy- Pani Dominika Porwoł, dyrektor biura wiceministra i posła Michała Wosia-Pan Szymon Szrot, posłanka na Sejm RP Pani Gabriela Lenartowicz, starosta raciborski – Pan Grzegorz Swoboda, Wójt Gminy Rudnik–Pan Piotr Rybka, z-ca wójta–Pan  Tomasz Kruppa, Przewodniczący Rady Gminy–Pan Ireneusz Jaśkowski, ks.Proboszcz–Piotr Malawski, Inspektor ds. Oświaty, kultury i sportu–Pani Gabriela Seidel, przewodnicząca Rady Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu w Rudniku-Pani Angelina Chruściel, Przewodnicząca ZNP- Pani Daniela Płoszczyca oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Rudnik.

Zgromadzeni Goście złożyli gratulacje i życzenia dobrego funkcjonowania przedszkola oraz przekazali na ręce Naszych reprezentantów zabawki dla przedszkolaków.

Pani dyrektor w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego i nowoczesnego budynku przedszkola.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali nasi wychowankowie: Milenka Chruściel, Jasio i Józio Żok,a następnie ks. Proboszcz rudnickiej parafii Piotr Malawski dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń nowej placówki. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania naszej nowej placówki.

   Od godziny 15.30 do 18.00 pomieszczenia nowego przedszkola mogli oglądać  rodzice, dzieci oraz mieszkańcy gminy. Wszystkim bardzo podobało się w nowym przedszkolu,a dzieci nie mogąc się już doczekać przeniesienia, przymierzały się nawet do nowych stolików i krzesełek.

Dla wszystkich gości został przygotowany słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy zaangażowanym w jego przygotowanie Rodzicom.

Kolejny projekt Erasmus+ w szkole w Brzeźnicy!

W grudniu 2020 roku został podpisany kolejny kontrakt  na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 (współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk) , który potrwa 24 miesiące.  Tym razem koordynator projektu – Agnieszka Kornas-Zuber podjęła współpracę  z krajami takimi jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Serbia i Czechy.

Partnerskie szkoły będą razem podejmowały działania nad tematem: „Our Innovative Journey to Learning: STEAM”  (Innowacyjna podróż do nauki STEAM).

STEAM to podejście edukacyjne, które obejmuje nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę.

Szybkie zmiany w dzisiejszym świecie sprawiają, że konieczne jest przygotowanie naszych uczniów do technologii i zawodów przyszłości. W tym kierunku, potrzebne są nowe podejścia i kompetentni nauczyciele, którzy zapewnią uczniom umiejętności XXI wieku i przygotują ich na zawody przyszłości. Interdyscyplinarne wykorzystanie dziedzin, takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka oraz integracja wiedzy, ma im to umożliwić i pomóc.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości każdej instytucji poprzez zapewnienie nauczycielom z wszystkich szkół partnerskich zdobywanie kompetencji zawodowych z praktykami STEAM i obserwowanie szkoleń partnerów w zakresie STEAM .

Udział w projekcie jest kolejnym sukcesem placówki. Jesteśmy szczęśliwi  i dumni. Dzięki ciężkiej pracy i kompetentnej kadrze mamy po raz drugi możliwość poszerzania swoich horyzontów oraz horyzontów  naszych podopiecznych,  a co za tym idzie polepszać proces edukacyjny i sprawiać by był on bardziej kreatywny i wsparty nowoczesnymi technologiami. Dzięki międzynarodowym szkoleniom jakie na nas czekają i wymianie doświadczeń, będziemy mogli uatrakcyjnić wychowankom zajęcia w szkole. A poprzez wsparcie finansowe zakupić niezbędne sprzęty do  realizacji zadań związanych ze STEAM.

Niestety z powodu panującej obecnie sytuacji na całym świecie, sporo działań projektowych które miały odbyć się według harmonogramu została przeniesiona w czasie. Jednak, przez cały okres, od 1 grudnia, podejmowane są działania online z pozostałymi partnerami poprzez różne formy jakie daje współczesny świat. Na bieżąco odbywają się konferencje na platformie, gdzie prezentowane są nasze dokonania. Między innymi były to: wykonanie logo projektu w wersji digital przez uczniów i nauczycieli, wykonanie kartek noworocznych i wysłanie do wszystkich krajów partnerskich, napisanie listów do dzieci ze szkół projektowych, przeprowadzono głosowanie na najlepsze logo, wykonano kącik Erasmusa, założono konta w mediach społecznościowych oraz specjalnie stworzono stronę internetową na potrzeby projektu.  Kolejnym wydarzeniem, które wywołało wiele emocji wśród uczniów będzie spotkanie online z dziećmi ze szkół partnerskich, gdzie każde dziecko będzie miało przedstawić siebie. Czekamy z niecierpliwością!

 

Nowe przedszkole w Rudniku na finiszu. Wójt podziękował osobom zaangażowanym w powstawaniu tej inwestycji.

Dziś wieczorem z inicjatywy wójta Piotra Rybki odbyło się w ZSP w Rudniku spotkanie dla osób zaangażowanych w budowę nowego przedszkola, m.in.: pani projektant, wykonawca, pracownicy urzędu gminy, dyrektor placówki, pracownicy obsługi szkoły. Zaproszeni goście mogli podziwiać efekty wykonanej inwestycji, której w powstawanie brali udział. Podczas spotkania wójt Piotr Rybka podziękował wszystkim za zaangażowanie i ciężką pracę oraz wręczył upominki. 

 

Szkoła w Brzeźnicy w programie MEN -Gry komputerowe i wideo w szkołach

            We wrześniu 2020 r. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy przystąpił do pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Gry komputerowe i wideo w szkołach”. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo.

Szybkie zmiany w dzisiejszym świecie sprawiają, że konieczne jest przygotowanie naszych uczniów do technologii i zawodów przyszłości. W tym kierunku, potrzebne są nowe podejścia i kompetentni nauczyciele, którzy zapewnią naszym uczniom umiejętności XXI wieku i przygotują ich na przyszłość. Głównym zadaniem realizacji programu w szkole jest zwiększenie możliwości edukacji formalnej i poprzez zapewnienie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem gier edukacyjnych, lego WEDO i video na lekcji matematyki i angielskiego oraz podczas prowadzenia dodatkowych kółek zainteresowań wśród uczniów klas IV-VI. Wprowadzono na zajęciach naukę tworzenia własnych gier edukacyjnych oraz nagrywania edukacyjnego VIDEO- Youtube Channel. Program umożliwia włączenie gier komputerowych oraz video na lekcjach oraz podczas realizowanego koła zainteresowań MATENG.  Wykorzystanie na zajęciach gier oraz video oraz nauka tworzenia własnych propozycji edukacyjnych na dostępnych platformach pozwala na wzrost kompetencji cyfrowych, matematycznych i językowych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli .

Zaletą innowacji jest przede wszystkim rozwój u uczniów umiejętności samodzielnego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, myślenia nieschematycznego. Uczniowie pracują w zespołach, a więc udoskonalą swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej m.in. współpracy i komunikacji oraz samooceny własnej pracy. Zajęcia MATENG stały się wprowadzeniem do praktyki szkoły nowej jakości kształcenia, opartej o atrakcyjne dla uczniów materiały i pomoce naukowe. Koordynatorkami programu są Marzenna Mruk-Otulak oraz Agnieszka Kornas-Zuber. Oto niektóre propozycje gier stworzonych przez uczniów:

Dni ERASMUS + w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyły się Dni Erasmus +.  Z tej okazji przedsięwzięliśmy szereg działań upamiętniających to święto. Wszystko odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w danym przedziale czasowym.

Szkoła od 2019 r.  prężnie współpracuje w 4 krajami partnerskimi w projekcie – European Cultural Heritage to Develop LITERACY SKILLS, a już w grudniu tego roku przystępuje do kolejnego projektu związanego z wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji, pozyskując tym samym kolejne środki na rozwój placówki.

Jest to wydarzenie promujące udział naszej placówki w programie Erasmus+.

Podczas pierwszego spotkania,  uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wiadomości dotyczące Unii Europejskiej  oraz krajów partnerskich. Obejrzeli ciekawe filmy edukacyjne, wysłuchali prezentacji wspartej kolorowymi wystawami oraz odśpiewali wspólnie hymn Unii Europejskiej w czterech językach.

W kolejnym dniu uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o ERASMUS + . Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o krajach partnerskich programu Erasmus+ oraz rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów.  2-osobowe drużyny mogły wykazać się swoją wiedzą na temat 4 krajów partnerskich programu, rozwiązując zadania konkursowe sprawdzające m. in.: znajomość map konturowych, flag narodowych, godeł, stolic, ważniejszych dat historycznych, informacji ogólnych i ciekawostek, charakterystycznych symboli, tradycyjnych potraw, strojów ludowych, znanych i sławnych ludzi, umiejętności rozpoznawania ciekawych budowli i atrakcyjnych miejsc z prezentowanej fotografii, jak również szczegółów dotyczących prezentowanych zabytków.

Ostatni dzień naszych spotkań to dzień erasmusowskich zmagań sportowych. Mimo, że pogoda nie dopisała i wcześniej zaplanowany bieg nie mógł się odbyć, zostały zorganizowane zawody sportowe w szkole. Rywalizacja była zacięta, ale najważniejsza była  świetna zabawa. I udało się. Na koniec rozdano nagrody,  których sponsorem są EKO-OKNA S.A. oraz sołtys wsi Brzeźnica. Uwieńczeniem dni była zabawa z balonami w kolorze niebieskim na których dzieci wypisały nazwy krajów partnerskich. Podczas wszystkich dni dominował kolor niebieski jako kolor flagi Unii Europejskiej.

Koordynatorami wydarzenia były Agnieszka Kornas – Zuber oraz Marzenna Mruk- Otulak.

*Zdjęcia archiwalne

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W krainie baśni Andersena”

Sukcesy Brzeźnicy w ogólnopolskim konkursie! W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W krainie baśni Andersena” wzięło udział 204 uczestników w wieku od 3 do 63 lat z Raciborza i powiatu raciborskiego oraz m.in. z Gdyni, Rybnika, Kędzierzyna –Koźla, Jagatowa, Gdańska, Rumii, Zamościa i Żor. Przedmiotem konkursu było wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, kukiełki lub pacynki tematycznie związanej z bohaterami baśni J. Ch. Andersena. Prace oceniane były w pięciu kategoriach wiekowych. Wyniki na stronie: https://www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/2250-ogolnopolski-konkurs-plastyczny—-w-krainie-basni-andersena—.html

Gratulujemy!!!

E.R.

Świąteczne pierniczki w Przedszkolu w Grzegorzowicach!

          8 grudnia 2020 r. przedszkolaki z Grzegorzowic zabrały się za świąteczne pieczenie pierniczków. Niestety w tym roku nie mogła nam towarzyszyć żadna mama, ale dzieci poradziły sobie śpiewająco – można powiedzieć, że dosłownie, ponieważ w tle słychać było kolędy, a przedszkolaki nuciły sobie lub głośno śpiewały. Jeden chłopiec stwierdził, że przy takiej muzyce robota lepiej idzie.

Najpierw dzieci dzielnie wyciskały foremkami kształty – najwytrwalsze przy tej pracy były dwie 4-letnie dziewczynki Lenka i Martynka Sz. Później była kolej na tą bardziej ekscytującą część czyli dekorowanie – było bardzo kolorowo. Niektóre przedszkolaki wymyśliły nawet system pracy grupowej tzn. jedna osoba smarowała lukrem, a druga układała kolorową posypkę. Ta praca sprawiła dzieciom dużo radości.

Przedszkolaki z Grzegorzowic życzą wszystkim Wesołych Świąt!

Mikołaj w Przedszkolu w Grzegorzowicach

          W poniedziałek 7 grudnia do Przedszkola w Grzegorzowicach zawitał niezwykły gość – starszy Pan z długą siwą brodą, ubrany na czerwono, a na dodatek miał nawet laskę i dzwoneczek. Dzieci od razu go rozpoznały – to był Święty Mikołaj. Przedszkolaki bardzo ucieszyły się  z tej wizyty. Wspaniałemu gościowi zaśpiewały piosenkę po polsku o Mikołaju grając przy tym na dzwoneczkach oraz po angielsku. Starszy Pan bardzo się ucieszył. W nagrodę za przepiękny występ oraz grzeczne zachowanie dzieci otrzymały cudowne prezenty.

Skip to content