Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Grzegorzowicach

          Dnia 13 października 2020 roku przedszkolaki z Grzegorzowic stały się pełnoprawnymi Starszakami, Średniakami i Maluszkami. Wszystkie zgodnie przyrzekły, że będą grzecznie się bawić, pilnie uczyć, wszystko zjadać i pomagać sobie nawzajem. Wszystkie przedszkolaki po pasowaniu dużą kredką, otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.

 

Informacja o laptopach pozyskane w projekcie „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

Od dnia 24 października b.r. klasy IV-VIII Szkół Podstawowych realizują kształcenie w systemie zdalnym. Aby kształcenie na odległość było skuteczne, uczniowie muszą dysponować sprzętem, który umożliwia uczestniczenie wirtualnie w lekcji, w czasie rzeczywistym.

Część uczniów, za pośrednictwem Szkół, już w marcu i maju b.r.  otrzymała sprzęt IT, pozyskany przez Gminę Rudnik, wtedy, kiedy po raz pierwszy wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła program pomocowy „Zdalna szkoła”.

 W I edycji projektu pn. „Zdalna szkoła”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł, co pozwoliło na zakup 25 laptopów dla potrzebujących uczniów. Już w trzecim dniu od terminu składania wniosków mogliśmy przekazać pozyskany sprzęt Dyrektorom szkół.

W II edycji projektu pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Rudnik pozyskała 45.000,00 zł., za którą to kwotę zakupiła 18 kolejnych laptopów, przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów.

Dzięki pozyskanemu sprzętowi o dobrych parametrach, uczniowie mogą aktywnie włączyć się w codzienne zajęcia szkolne, prowadzone na odległość.

Pozyskane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Rudnik.

ZSP w Rudniku z prestiżowym grantem informatycznym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, jako jedyna placówka z terenu powiatu raciborskiego, już po raz drugi otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie i rozwijanie zdolności uczniów z zakresu programowania przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki uzyskanym funduszom na terenie placówki zostanie przeprowadzony cykl zajęć pozalekcyjnych z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów starszych klas.

Celem projektu jest podniesienie zainteresowania informatyką, aktywizacja dzieci i młodzieży z zakresu kodowania, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Nauczyciel informatyki w ZSP w Rudniku – pomysłodawca i opiekun projektu p. Jan Kozyra uczestniczył w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie (288h) prowadzonym na Politechnice Wrocławskiej przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony był zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Dzięki zdobytej wiedzy opiekun projektu poprowadzeni kółka informatyczne dla dzieci i młodzieży z ZSP w Rudniku. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku w ramach grantu otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w różnych konkursach i zawodach.

Autor: ZSP w Rudniku

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

Z ostatniej chwili!
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało nowe wytyczne dla dyrektorów przedszkoli. Co najważniejsze, aktualne wytyczne zmniejszyły metraż powietrzni przypadający na jedno dziecko nie mniej niż 1,5m2. To dobra wiadomość dla dyrektorów i rodziców. Oznacza to, że w większości placówek, będzie można przyjąć pierwotnie zaplanowaną ilość dzieci.
Więcej na stronie MEN
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl
 
GOV.PL
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl
 
Źródło: www.gov.pl

Nowy dyrektor placówki w Rudniku

Od dnia 1 września b.r. w Rudniku rozpocznie działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny, który powstał z połączenia Szkoły Podstawowej w Rudniku, Przedszkola w Rudniku i Przedszkola w Szonowicach, którymi zarządzać od teraz będzie jeden dyrektor. Do konkursu, który miał miejsce w środę 12 sierpnia, przystąpiły 2 kandydatki: Aleksandra Woźniak i Weronika Żymełka.
W efekcie konkursu wyłoniony został dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku, którym została Weronika Żymełka. Nowa dyrektor jest znana nam już z wcześniejszej pracy w Przedszkolu w Grzegorzowicach, zaś do dnia konkursu była nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli, gdzie pełniła funkcję społecznego wicedyrektora.
Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, skutecznego realizowania własnej koncepcji rozwoju Zespołu oraz powodzenia w zarządzaniu placówką. Ustępującej Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za współpracę, osobisty wkład w rozwój Szkoły Podstawowej w Rudniku i dbałość o dobro uczniów tej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności!
 
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i ekran
 
 

Uczniowie z Gminy Rudnik osiągnęli dość wysoką średnią z egzaminu ośmioklasisty

 
Kolejno liczba uczniów i średnia

Zmarła Maria Kapłanek wieloletnia Prezes Oddziału ZNP w Rudniku

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”
 
Z wielkim smutkiem informujemy, iż 15 lipca 2020r. zmarła
Kol. Maria Magdalena Kapłanek wieloletnia Prezes Oddziału ZNP w Rudniku, dyrektor, vice-dyrektor i nauczyciel szkół w Gamowie, Grzegorzowicach i Szonowicach.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 18 lipca w kościele w Rudniku o godzinie 9:30.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

„Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…”

 
 
 
Skip to content