Ponad 43 miliardy złotych – tyle kosztował przez dwa lata program 500+ w skali kraju. Pomocą objętych zostało prawie 2,5 miliona rodzin w Polsce. Przeciętne wsparcie dla rodziny to kwota około 8846zł rocznie.

W naszym rejonie, w budżecie każdej z gmin na rok 2018, pojawiła się kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli inaczej mówiąc na program rządowy 500+.

Kwoty w zaokrągleniu (w zł):
Gmina Racibórz – 22.750.000,00
Gmina Kuźnia Raciborska – 5.300.000,00
Gmina Krzyżanowice – 5.000.000,00
Gmina Lubomia – 4.300.000,00
Gmina Nędza – 3.300.000,00
Gmina Pietrowice Wielkie – 2.800.000,00
Gmina Cisek – 2.600.000,00
Gmina Rudnik – 2.600.000,00
Gmina Krzanowice – 2.500.000,00
Gmina Polska Cerekiew – 1.400.000,00

Jest wiele sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju. Z jakiego systemu wsparcia korzysta wówczas taka rodzina? Opieka rodzicielska może być wspierana z dwóch systemów na zasadzie wypłaty różnicy świadczeń. Np. kwota wypłacanego zasiłku w Niemczech, Austrii czy Holandii pomniejszana jest o kwotę świadczeń pobieranych w Polsce.

Jak wygląda wsparcie opieki rodzicielskiej w krajach sąsiednich?

Litwa
Polski program 500+ okazał się inspiracją dla Litwy, która postanowiła wprowadzić własny program 500+. Od tego roku każde litewskie dziecko, niezależnie od dochodu rodziców, otrzyma 30 euro (126 zł) w ramach tego świadczenia.

Niemcy
W Niemczech świadczenia rodzinne otrzymują rodzice wszystkich dzieci do 18. roku życia. Na pierwszych dwoje dzieci w rodzinie państwo wypłaca po 192 euro miesięcznie (czyli po 810 zł). Na trzecie dziecko świadczenie wynosi 190 euro (czyli 801 zł), na każde następne po 215 euro (czyli po 907 zł). Nie jest to jedyna forma wsparcia rodzin w tym kraju. Państwo niemieckie daje rodzicom także szereg ulg podatkowych nawet do 1956 euro rocznie.

Austria
Zasiłek w Austrii nie zależy ani od dochodów ani od czasu zatrudnienia. Świadczenie otrzymują rodzice dzieci do 18. roku życia; w przypadku kontynuacji nauki – do 26 lat. Podstawowa wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 105,40 euro miesięcznie na dziecko (444 zł). Dla dzieci powyżej 3. roku życia wzrasta do 112,70 euro, dla dzieci powyżej 10 lat – do 138,80 euro, a powyżej 19 lat – do 162 euro. Zasiłek rodzinny na drugie dziecko jest wyższy o 6,90 euro miesięcznie, na trzecie dziecko – o 17 euro, na czwarte dziecko – o 26 euro. Na każde następne dziecko zasiłek wzrasta o 50 euro miesięcznie. Zasiłek jest wypłacany nie 12 razy, ale 13 razy w roku. Dwukrotnie świadczenie wypłacane jest w miesiącu wrześniu.

Holandia
Rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5. roku życia, otrzymują na to dziecko 201,05 euro (czyli 848 zł). Rodziny z dziećmi w przedziale od 6 do 11 lat dostają 244,13 euro na każde z nich, a od 12 do 17 lat – 287,21 euro (1211 zł). Świadczenia w Holandii wypłacane są raz na kwartał.

Francja
Francja ma rozbudowany system wsparcia dla rodziców. Tzw. becikowe, czyli jednorazowa wypłata po narodzeniu dziecka wynosi w tym kraju aż 927,71 euro (3911 zł). Bezpośrednie wsparcie wypłacane jest rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci. Podstawowa wartość zasiłku to 130,51 euro na dziecko (czyli 550 zł). Rośnie przy każdym następnym dziecku. Na osobne dodatki mogą liczyć rodzice pracujący wówczas rząd dopłaca rodzinom do wynajęcia niani.

500 plus. Mijają dwa lata od wprowadzenia Rządowego Programu

Skip to content