KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA ZADANIA BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice opracowuje dokumentację projektową dla zadania: BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 na terenie Gmin Rudnik i Nędza.

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu nad rzeką Odrą wraz z odcinkiem drogi łączącej ul. Młyńską w Grzegorzowicach z ul. Raciborską w Ciechowicach. W ramach zadania planowana jest również budowa rond, chodników, ścieżek rowerowych oraz dróg lokalnych, stanowiących dojazd do pól.

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z wnioskiem o przedstawienie opinii, uwag, sugestii do realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zmuszeni jesteśmy zastąpić formą korespondencyjną. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z wnioskiem do wypełniania dostępne są na stronach internetowych:

Inwestora: www.zdw.katowice.pl

Urzędu Gminy Rudnik: www.gmina-rudnik.pl

Urzędu Gminy Nędza: www.nedza.pl

oraz po wcześniejszym umówieniu wizyty , z zachowaniem obowiązującego prawa i ścisłego reżimu sanitarnego w Urzędach Gmin.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety w przedmiotowej sprawie do dnia 18.11.2020 r. i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej: konsultacje@idom.com lub listownie IDOM, ul. Sienna 39, piętro VI, 00-121 Warszawa.

Złożone przez Państwa postulaty zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem możliwości ujęcia w projekcie a odpowiedzi na poruszane sprawy zostaną udzielone w postaci zbiorczej na wymienionych powyżej stronach internetowych.

***

Poniżej znajdują się odnośniki do plików zawierających:

Szczegóły konsultacji

Link do strony ZDW

 

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA URZĘDU od 26 października 2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik!

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem od dnia 26 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rudnik będzie zamknięty dla petentów. Przed urzędem jest udostępniona „skrzynka podawcza” do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Skrzynka będzie opróżniana raz dziennie. W sprawach wymagających osobistego stawienia, odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i tylko w miejscu do tego wyznaczonym. W celu umówienia spotkania w Urzędzie Gminy Rudnik prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 457 84 98,
(32) 410 64 28, (32) 410 64 18 lub kontakt mailowy
urzad@gmina-rudnik.pl

W wyjątkowo ważnych sprawach urzędnicy będą się kontaktować z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail).

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej KASA URZĘDU GMINY jest czynna w godzinach:

poniedziałek od 9:00 do 13:00

Sroda od 11:00 do 16:00

numer telefonu (32) 410 64 28 wew. 118

Apelujemy, aby wpłaty za odpady komunalne, podatek, wodę, ect. dokonywać tylko poprzez bankowość internetową.

Porady prawne dla mieszkańców w tutejszym Urzędzie Gminy, zostają zawieszone do odwołania.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców naszej gminy, jak również aby zapewnić ciągłość pracy urzędu oraz jednostek i działań (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc) mu podległych. Prosimy Państwa o wyrozumiałość. Decyzja podjęta przez Wójta Gminy Rudnik jest zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu. Może wydawać się radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Rudnik.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Gminy poprzez:

 • telefon:(32) 457 84 98, (32) 410 64 28, 32 410 64 18, Fax: 32 410 64 18 wew.123
 • pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
 • pocztę elektroniczną: urzad@gmina-rudnik.pl
 • platformę ePUAP lub SEKAP

Urząd Stanu Cywilnego będzie pracować w ograniczonym zakresie. Wizyty będą umawiane wyłącznie telefonicznie tel.(32) 410 64 18 wew. 112 lub 113) i tylko w przypadku spraw niecierpiących zwłoki (rejestracja urodzeń, zgony). W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

Apelujemy, aby w przypadkach złego samopoczucia, kaszlu, kataru, gorączki lub innych objawów chorobowych, bezwzględnie rezygnować z osobistej wizyty
w Urzędzie.

W przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Gminy prosimy o zachowanie poniższych zasad:

 • na spotkanie należy przybyć punktualnie,
 • klienci oczekujący w budynku lub przed budynkiem Urzędu zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
 • aby wejść do budynku, należy zasłonić nos i usta,
 • po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
 • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych, starszych oraz małoletnich),
 • na terenie Urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika biura związanego z przedmiotem wizyty,
 • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Urzędu – do wyjścia klienta odprowadzi pracownik urzędu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące:

Pracownicy GOPS-u będą wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. Telefony czynne w godzinach pracy ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku będzie zamknięty dla penitentów. Wszelkie informacje, zgłoszenia awarii przyjmowane będą na bieżąco telefonicznie pod nr tel. (32) 410 64 18 wew. 111 lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 lub droga mailową : zwiukrudnik@wp.pl

 

                                                                                         Wójt Gminy Rudnik

                                                                                             Piotr Rybka

 

Dzień Pluszowego Misia

Jak co roku przedszkolaki z Grzegorzowic świętowały Dzień Pluszowego Misia.

Dzieci w tym roku ze względu na pandemię nie mogły przynieść do przedszkola i pochwalić się swoimi ukochanymi Misiami, ale na szczęście w przedszkolu jest 1 Miś, który towarzyszy nam w tym roku podczas realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – to nasz Misio Ptysio. Dzieci same wybrały imię.

Przedszkolaki najpierw poznały historię powstania maskotki Misia. W tym roku prezentację na temat Pluszowego Misia mogły zobaczyć na nowym monitorze multimedialnym. Od niedawna cieszymy się nowym sprzętem i wykorzystujemy jego możliwości. Dziękujemy bardzo Panu Adamowi Porwal i firmie Henkel, dzięki którym uzyskaliśmy niezbędne na ten cel środki finansowe,   oraz naszej nauczycielce Pani Agnieszce Kornas-Zuber, która przygotowała i przetłumaczyła wszystkie niezbędne wnioski na język angielski.

Dzieci, po zapoznaniu się z historią powstania Pluszowego Misia oraz przypomnieniu bajek, w których główną rolę odgrywa miś, wykonały pracę plastyczną – „Buźkę Misia”.

Ten wyjątkowy dzień upłynął w bardzo „przytulnej” atmosferze.

 

Odszedł związany z Gmina Rudnik działacz sportowy i osób z niepełnosprawnością – ś.p. Jerzy Wiśniewski.

Jerzy Wiśniewski wieloletni członek zarządu LKS Dąb Brzeźnica. W Rudniku aktywnie wspomagał sport i przedsięwzięcia dla dzieci, jak Rudnicki Bieg Uliczny. Ostatnie dni musiał szukać poza Raciborzem możliwości dializowania. Przegrał walkę z COViD-19. Był przez wiele lat prezesem Stowarzyszenia na rzecz Integracji Podaj Rękę, prowadził działający w Starostwie Powiatowym Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, organizował Bieg bez granic, Forum Osób Niepełnosprawnych, był uczestnikiem w każdym roku Gwiazdki Serc.

Diamentowe Gody Państwa Krystyny i Gerarda Ciężkowskich z Rudnika

W dniu 23 października bieżącego roku 60-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Krystyna i Gerard Ciężkowscy z Rudnika. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu, kościelny natomiast 24.10.1960 r. w kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Jubilaci poznali się w pracy. Pani Krystyna pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Raciborzu jako sekretarka/maszynistka, Pan Gerard był technikiem budowlanym i pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym również w Raciborzu. Pan Gerard urodził się i całe życie związany jest z Rudnikiem. Pani Krystyna pochodzi z Pogrzebienia. Po urodzeniu dzieci nie wróciła do pracy zawodowej a zajęła się ich wychowaniem oraz pracą w domu.

Doczekali 5 dzieci, z których dwoje pierwszych zmarło we wczesnym dzieciństwie. Trzecia córka wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki i została Siostrą Salezjanką. Dwie pozostałe córki wyszły za mąż, dając Jubilatom 2 wnuczki i 1 wnuka.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Państwu Krystynie i Gerardowi Ciężkowskim życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu oraz pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.   

Diamentowe Gody Państwa Gizeli i Henryka Komorek z Rudnika

          W dniu 14 listopada 2020 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Gizela i Henryk Komorek z Rudnika. Oboje Jubilaci pochodzą z Rudnika i to w rodzinnym Rudniku 60 lat temu zawierali swój ślub cywilny oraz kościelny.

Pan Henryk pracował jako stolarz w różnych zakładach natomiast Pani Gizela zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 4 dzieci i 3 wnuków.

Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Komorek życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

Diamentowe Gody Państwa Hildegardy i Rudolfa Żok z Rudnika

Dnia 19 listopada 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Rudolf Żok z Rudnika. Ślub cywilny zawierali w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego. Oboje pochodzą z Rudnika i znają się od dziecka. Pan Rudolf pracował aż do emerytury w PGR w Rudniku. Pani Hildegarda początkowo pracowała również w rudnickim PGR a następnie w szkole w Rudniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Doczekali czterech synów, 11 wnuków i 6 prawnuków.

Gratulacje Państwu Żok złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Jubilatom składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.  Długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości.

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej w Sławikowie

Trwają roboty związane z remontem nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 421 na odcinku od granicy z województwem opolskim w kierunku do miejscowości Sławików. Staraniem Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg Zarząd Województwa Śląskiego przyznał środki finansowe na roboty drogowe, których zasadniczy zakres obejmuje frezowanie istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i ułożenie nowych warstw asfaltobetonowych drogi. Zadanie na kwotę 305 209,86 zł. To kolejna już inwestycja drogowa na terenie naszej gminy realizowana przez Powiat.

Czerwięcice – DP nr 3519S zmodernizowana

W zeszłym tygodniu w miejscowości Czerwięcice Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda oraz wójt Piotr Rybka wizytowali zakończone prace na drodze powiatowej DP nr 3519S. Prace miały na celu: przebudowę drogi transportu rolnego na odcinku o długości 445,0 mb. i szer. 3,0 mb, przebudowę nawierzchni mostku, regulację podłoża oraz ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Czerwięcicach wzdłuż skarpy przy kościele o łącznej długości 104,0 mb. i szer. 3,20 mb. Warto podkreślić że, dzięki udanej współpracy włodarza Powiatu Raciborskiego Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody oraz Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybki udało się pozyskać na ten cel z Funduszu Ochrony Dróg Rolnych dofinansowanie w kwocie 84 tys. zł. a całkowity koszt realizacji inwestycji to około 139 tys. zł.

Droga transportu rolnego pomiędzy Ligotą Książęcą a Brzeźnicą w przebudowie

Trwa przebudowa drogi transportu rolnego pomiędzy Ligotą Książęcą a Brzeźnicą. Urząd Gminy w Rudniku pozyskał dofinansowanie na wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni drogi transportu rolnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Długość modernizowanego odcinka wynosi 532mb, szerokość 3mb.

Zdalna XXIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XXIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 listopada 2020r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • wspólnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2021r.;

 2. podatku od środków transportowych na 2021r.;

 3. zmiany Uchwały Nr XX/180/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 4. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021  rok”;

 5. zmiany uchwały nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”;

 6. zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Rudnik, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content