ZMIANA PLANÓW MIEJSCOWYCH GMINY RUDNIK

W Urzędzie Gminy rozpoczynamy porządkowanie przestrzeni naszej gminy.
Jednym z kroków jest utworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Żeby jak najlepiej dopasować prawo lokalne do Państwa potrzeb zachęcamy, żeby porozmawiać w rodzinach i napisać do gminy czy:

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina rozważamy budowę domu/zabudowań zagrodowych na działkach, które obecnie są przeznaczone na cele rolne?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usługi typu sklep/warsztat samochodowy/salon fryzjerski/inne, jakie?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usług typu hodowla zwierząt/tartak/farma fotowoltaiczna/elektrownia wiatrowa/sprzedaż działki na cele tego typu usług/inne jakie?

Prosimy o przekazanie tych informacji do pokoju nr 7 na parterze / pod numer
telefonu 32 4106418 wew.108 / mail:
urzad@gmina-rudnik.pl Przykładowy wniosek o zmianę przeznaczenia działki jest dostępny na stronie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl w zakładce Planowanie przestrzenne – Druki, równocześnie zamieszczamy go w niniejszym biuletynie. Dlaczego pytamy o perspektywę 10 lat? Tworzenie prawa lokalnego w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego plan miejscowy na dany obszar jest aktualizowany nie częściej niż co kilka lat. Przykładowo jeśli Państwa
dziecko ma obecnie 10 lat i rozważacie przekazanie mu/jej działki lub
jej kawałka gdy dorośnie, z myślą o tym, aby mógł/mogła się na niej wybudować, musicie Państwo sprawdzić teraz jakie jest przeznaczenie Państwa gruntów i jeśli jest ono rolnicze – złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia na budowlane. Zebrane od Państwa informacje pomogą nam zaplanować, które procedury planistyczne powinny być uruchomione w pierwszej kolejności i na których obszarach gminy jest największe zapotrzebowanie na zmianę przeznaczenia działek.

UWAGA! jJeśli nie mają Państwo pewności, jakie obecnie jest przeznaczenie Państwa działki/działek, prosimy o kontakt z Urzędem: tel. 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl

Wniosek do pobrania

Termomodernizacja budynków gminnych

Pod koniec czerwca rozpoczęto prace termomodernizacyjne na budynkach gminnych: OSP w Gamowie, świetlicy wiejskiej w Grzegorzowicach oraz przychodni lekarskiej w Szonowicach. Dla każdego budynku przewidziano prace służące poprawie estetyki i komfortu użytkowania budynku. Główny zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołów styropianem, ocieplenie dachu styropapą bądź wełną mineralną w zależności od konstrukcji dachu, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz opasek wokół budynków.
Koszty robót budowlanych dla poszczególnych budynków są następujące:
  1. OSP Gamów – 92 216,90 zł brutto w tym kwota dofinansowania wynosi 55 210,74 zł brutto.
  2. Świetlica wiejska w Grzegorzowicach – 280 104,18 zł brutto w tym kwota dofinansowania o wartości 65 998,48 zł brutto.
  3. ZLA Szonowice (Ośrodek Zdrowia) – 110 028,52 zł brutto w tym kwota dofinansowania – 85 741,80 zł brutto.
Gmina otrzyma dodatkowe środki na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Skarpa w Czerwięcicach wzmocniona

Wraz z końcem czerwca sfinalizowano prace budowlane wzmocnienia skarpy przy kościele w Czerwięcicach. Mur pozwoli zapobiec osuwaniu się ziemi i spływaniu wody opadowej na drogę. Całkowita długość ściany z płyt betonowych wynosi 45,0 m i ma wysokość 3,0 m.
Koszt wykonanych prac to 75.133,95 zł, kwota w całości została opłacona ze środków budżetu Gminy Rudnik.
Dla porównania zdjęcia stanu sprzed i po wykonaniu prac.
 
 

Nowa droga na ulicy Odrzańskiej w Grzegorzowicach

W maju tego roku pracownicy naszej gminy dokonali odbioru końcowego i przekazali do użytku wewnętrzną drogę gminną – ulicę Odrzańską w Grzegorzowicach.
Droga przed remontem była mocno zniszczona, częściowo porośnięta trawą, a utwardzona jedynie kruszywem kamiennym i łupkiem. Już w tamtym roku ze względu na zły stan tej drogi podjęto działania w kierunku przeprowadzenia jej remontu. Roboty budowlane ruszyły z początkiem 2020 roku, objęły 2 odcinki ulicy o długości: 90,00 i 41,00 metrów bieżących. Wykorzystano istniejący przebieg i geometrię drogi. Na całej powierzchni objętej robotami wykonano wymianę konstrukcji drogowej jezdni, jej podbudowę, a jako nawierzchnię zastosowano beton grubości 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 68 526,29 zł, został pokryty z funduszu gminy.

RUSZYŁY ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA!

Klub Senior plus od 15 czerwca wznowił swoją działalność. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem biorą udział w dedykowanych dla nich zajęciach m.in. ćwiczeniach pamięci i koncentracji, zajęciach plastycznych i spotkaniach tematycznych.
Osoby chętne, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Gminy Rudnik, mogą przystąpić do członkostwa w Klubie Seniora.
Zapraszamy w każdy poniedziałek i wtorek od 8:00-14:00 i środy od 8:00-13:00

Pozyskane dofinansowanie dla Gminy Rudnik na drogi do terenów rolnych.

Wczoraj w Katowicach z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz członka Zarządu Województwa Śląskiego Beaty Białowąs w Muzeum Śląskim w Katowicach odebraliśmy umowę na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach zadania przebudowana zostanie droga transportu rolnego pomiędzy Ligotą Książęcą a Brzeźnicą. Dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych to 133.000,00 zł.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020

W drugiej edycji konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Sołectwo pt. „Inicjatywa Sołecka 2020” z terenu naszej gminy złożonych zostało 5 wniosków z miejscowości: Łubowice, Rudnik, Sławików, Strzybnik i Szonowice. Ostatecznie Strzybnik oraz Rudnik zostały zakwalifikowane do pomocy finansowej w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2020.Sołectwo Strzybnik zdecydowało się na doposażenie placu zabaw i centrum rekreacji o karuzelę z kierownicą i stół betonowy do tenisa (ping-ponga). Całkowity koszt zadania wyniesie 13.500,00 złoty brutto. W Rudniku kwota 31.400,00 zł brutto zostanie przeznaczona na modernizację skweru oraz przebudowę infrastruktury parkingowej przed budynkiem Urzędu Gminy. Zadania zostaną zrealizowane do 12 października 2020 roku.

Konkurs „Inicjatywa Sołecka” odbywa się co roku, począwszy od roku 2019, gdzie na ten cel przeznaczono 4,5 mln zł. W tym roku Urząd Marszałkowski w Katowicach planuje wydatkować na ten cel kwotę w wysokości niespełna 3 mln zł.

 

Skip to content