RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W TERMINIE OD 15.02.2023 R. DO 15.03.2023 R.

Wójt Gminy Rudnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”, z późniejszymi zmianami (aktualizacje Uchwał do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem).
Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Rudnik.

 

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Rudnik. W przypadku współwłasności lub lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wymagana jest również zgoda odpowiednio wszystkich współwłaścicieli lub administratora budynku mieszkalnego na realizację zadania (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

–  kocioł na paliwo stałe, spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

– kocioł na biomasę (np. pellet), spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

– kocioł gazowy kondensacyjny lub pulsacyjny,

– kocioł olejowy kondensacyjny,

– kocioł elektryczny indukcyjny,

– pompa ciepła.

Dotacja udzielona zostanie w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł na jeden budynek/lokal mieszkalny.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik w godzinach pracy urzędu, w formie elektronicznej przez e- PUAP, lub przesłać pocztą w terminie od 15.02.2023 r. do 15.03.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1) Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu;

2) Wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin);

3) Dokumentację fotograficzną: co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego źródła ciepła;

4) Zgoda na realizację zadania (o ile jest wymagana) – Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielenia dotacji (Regulamin stanowi załącznik do Uchwały) dostępnym poniżej oraz na stronie internetowej urzędu www.gmina-rudnik.pl w zakładce:Gminne dofinansowanie do wymiany źródła ciepła”.

Uwaga!

 • Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.
 • Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Rudnik.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek

 2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do Regulaminy

 3. Zgoda właściciela/współwłaściciela na realizację zadania – załącznik nr 3 do Regulaminu

 4. Zawiadomienie o zakończeniu zadania

 5. Protokół odbioru końcowego

Akty prawne:

 

Wójt Gminy Rudnik                         

/-/ Piotr Rybka                              

Podziękowania dla bryg. Andrzeja Charuka – Naczelnika Wydziału KP PSP w Raciborzu

W Strzybniku odbyło się 27 stycznia br. zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, którego gośćmi byli bryg. Andrzej Charuk, kpt. Radosław Bar oraz Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.
 
Bryg. Andrzej Charuk pełnił funkcję opiekuna gminy z ramienia raciborskiej PSP.
W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, nowym opiekunem gminy został kpt. Radosław Bar.
 
Składamy serdeczne podziękowania bryg. Andrzejowi Charukowi za bardzo dobrą współpracę i udzielone wsparcie.
 

Serce, które będzie pomagać.

Obok schodów prowadzących na plebanię został zamontowany pojemnik-serce na plastikowe nakrętki, który będzie służyć celom charytatywnym. Zbieramy nakrętki dla 10-letniego Szymona ze Sławikowa!

Obok schodów prowadzących na plebanię został zamontowany pojemnik-serce na plastikowe nakrętki. Zebrane nakrętki będą przekazywane na cele charytatywne – w pierwszej kolejności na rzecz parafianina, 10-letniego chorego Szymona ze Sławikowa. 

więcej w artykule parafialnym – http://slawikow.pl/Serce_ktore_bedzie_pomagac-931.html

oraz na portalu nowiny.pl – https://www.nowiny.pl/wiadomosci/216466-dwaj-kuzyni-o-wielkim-sercu.html

Źródło: Parafia św. Jerzego w Sławikowie, nowiny.pl

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwania nawisów lodowych oraz sopli. 

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń prosimy o spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Ferie zimowe w Gminie Rudnik 2023

Na czas tegorocznych ferii zimowych Gmina Rudnik we współpracy z Fundacją GNIAZDO zorganizowała wyjazdy dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie chętni do spędzenia czasu poza domem mieli okazję wyjazdu do raciborskiego kina, ale też mogli spędzić czas aktywnie w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. Ścianka wspinaczkowa, nerfy, strzelanie z łuku to tylko część aktywności, jakie zaproponowała dzieciom i młodzieży ekipa tego ośrodka sportowego. Gmina zapewniła uczestnikom również przyjemność na świeżym powietrzu, na pszowskim lodowisku. Czas spędzony w autobusie był okazją do zaznajomienia młodzieży z krótką historią pałacu w Sławikowie oraz z działalnością Fundacji, przekazania legend o pałacu i zachęcenia młodych do korzystania z dobrodziejstwa tego gminnego zabytku.

AKCJA ZIMA 2022/2023

Na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik zimowe utrzymanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2021r.

Wykaz miejsc z ustawionymi pojemnikami z mieszanka soli i piaski

 1. Rudnik ul. Szkolna – podjazd w obrębie szkoły – 2 szt.
 2. Rudnik ul. Abp J. Gawliny – podjazd w obrębie kościoła – 1 szt.
 3. Strzybnik ul. Zamkowa – podjazd do ul. Długa – 1 szt.
 4. Łubowice ul. Wolności – podjazd do ul. Zamkowa – 2 szt.
 5. Grzegorzowice ul. Powstańców Śląskich – podjazd pod tzw. „Bocianie Gniazdo” – 1 szt.
 6. Szonowice ul. Wygon – 1 szt.
 7. Ponięcice ul. Łąkowa- podjazd do bloków – 1 szt.

Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik

Drogi zarządzane przez Wójta Gminy Rudnik należą do V standardu – ostatniego  w klasyfikacji Zimowego Utrzymania Dróg. Standard V zobowiązuje zarządcę dróg, by jezdnia odśnieżana była na całej szerokości, w miejscach zasp, odśnieżony został co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijania. Jezdnia posypywana jest na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu:

 • Po ustaniu opadów:
  • luźnego do 12 godzin,
  • zajeżdżonego,
  • języki śniegowe,
  • zaspy do 12 godzin,
  • dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godzin.
 • Od stwierdzenia zjawiska:
  • gołoledź do 8 godzin,
  • śliskość pośniegowa do 10 godzin.

Wykaz osób nadzorujących pracę jednostek sprzętowych:

 1. Mirosław Roesler, tel. stacjonarny: 324106418, tel. Kom. 696428160
 2. Dominika Kwaśnica, tel. stacjonarny: 324106428 wew.128  

Kontakt pod nr stacjonarnym wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Rudnik

Na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Rudnik akcja prowadzona jest przez Powiatowy Zarząd Dróg  Raciborzu.  Informacje o przejezdności tych dróg udziela dyżurny pod nr  324301241 ,324140020. Pod tymi numerami można zgłaszać również utrudnienia z przejazdem.

Na drodze krajowej nr 45 na terenie Gminy Rudnik akcja prowadzona jest przez GDDKIA. Informacje o przejezdności dróg i zgłaszanie utrudnień pod nr oddziału Katowice tel. (32) 258 62 81 lub Punktu Informacji Drogowej tel. (32) 259 67 06

 

Do pobrania:

 

 

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas kierowaniem pojazdami oraz życzymy bezpiecznej podróży

UG Rudnik

ZWiUK w Rudniku

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIK

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik,

Firma ECO-TEAM sp. z o.o. sp. k. realizująca na terenie naszej Gminy w ramach gminnego projektu OZE montaż kolektorów słonecznych rozpoczęła wysyłanie sms-ów z informacją o przeprowadzeniu audytu technicznego przedmontażowego do osób biorących udział w projekcie.

Sms-y o następującej treści:

„Witam, w dniu ……….. w godzinach ………… na terenie gminy Rudnik zostaną przeprowadzone audyty techniczne przedmontażowe pod kolektory słoneczne z gminnego projektu OZE. Wizja trwa ok. 20 min. Jeżeli termin Państwu odpowiada to proszę o potwierdzenie (wystarczy sms zwrotny „ok”). W przypadku Państwa nieobecności lub chęci umówienia się na konkretną godzinę, proszę o kontakt przez SMS! Pozdrawiam, audytor terenowy EcoTeam – wykonawcy projektu.

Osoby przeprowadzające audyt będą posiadały przy sobie identyfikatory z pieczątką Gminy Rudnik

Pierwsze sms-y zostały już wysłane do mieszkańców z proponowaną datą audytu wyznaczoną na 12.12.2022

Ważna informacja ws OZE – wybrano wykonawców w ramach przeprowadzonego przetargu.

’Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule” zaprojektuj i wybuduj „Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik „Zadanie dofinansowane jest ze środków RPO, WSL na lata 2014-2020. Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT -EU – konkurs.

 

W dniu 15.06.2022r. Gmina Rudnik ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na  podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych na zadanie pn.”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik w formule” zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie zostało podzielone na 3 odrębne zadania częściowe między innymi na:

zad.1 pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych w ilości 305 szt”,

zad.2 pn.”Budowa instalacji kolektorów słonecznych w ilości 166 szt”,

zad.3 pn.”Budowa pomp ciepła co cwu w ilości 103 szt”.

Od momentu ogłoszenia postępowania przetargowego, firmy zainteresowane zamówieniem mogły zadawać pytania i wnosić uwagi do zapisów zawartych w materiałach przetargowych między innymi do opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego, który zawierał wymagania w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, gwarancyjnych, serwisowych itp. Wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, musieli spełnić przyszli Wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie na etapie złożenia oferty przetargowej.

 

W dniu 05.09.2022r. nastąpiło otwarcie ofert

Na zad częściowe nr 1 pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych” oferty złożyło  jedenaście  firm, w tym dziewięć  firm zostało przez komisję przetargową odrzuconych na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 03.11.2022r. Gmina Rudnik zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu ofert w zakresie części 1 zamówienia. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Hymon Fotowoltaika Sp. z o. o ,33 -100 Tarnów ul. Dojazd 16a,

za cenę 5.617.114,66 zł brutto

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

gwarancji na panele fotowoltaiczne: 25 lat,

gwarancji na inwerter: 15 lat,

czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie: 36 godzin  (tj. w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego) .

Od  wyników przetargu w dniu 8 listopada 2022r. dwie firmy złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w Warszawie, zaskarżając między innymi czynności odrzucenia ofert odwołujących oraz czynności wyboru oferty firmy Hymon.

W dniu 21 listopada 2022r. w Warszawie odbyła się rozprawa z udziałem stron.

Po rozpatrzeniu odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skład orzekający oddalił odwołania, ponieważ nie stwierdził naruszenia przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przepisów ustawy w obydwu rozpatrywanych odwołaniach. Kosztami postępowania obciążono Wykonawców, którzy złożyli odwołanie. 

W dniu 12.12.2022r. została zawarta umowa z firmą Hymon Fotowoltaika z Tarnowa  na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

   

Na zadanie częściowe nr 2 pn.” Budowa instalacji kolektorów słonecznych” ofertę złożyły dwie firmy, w tym: jedna firma  została przez komisję przetargową odrzucona na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 31.10.2022r. Gmina Rudnik zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty w zakresie części 2 zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Eco – Team Sp. z o. o. Sp. K ul. Władysława Jagiełły z siedzibą w Częstochowie 

za cenę brutto 2.738.678,70 zł.

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

– gwarancji na zasobnik/ zbiornik – 10 lat

– czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji: 36 godzin (tj. w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego).

W dniu 02.12.2022r. została zawarta umowa z w/w firmą na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Na zadanie częściowe nr 3 pn.„Budowa pomp ciepła cwu” ofertę złożyły dwie firmy

w tym jedna firma, została przez komisję przetargową odrzucona na etapie badania i oceny ofert, z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia. 

W dniu 03.11.2022r. Gmina zamieściła na stronie prowadzonego postępowania oraz na BIP-ie Gminy Rudnik informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i o odrzuceniu oferty w zakresie części 3 zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:

Polska Ekologia Przetargi Sp z o. o, ul. Piaskowa 7, 47- 400 Racibórz

za cenę brutto 1.420.687,50 zł

Wykonawca w ramach przyjętych kryteriów udzielił:

– gwarancji na zasobnik/ zbiornik – 9 lat i 1 miesiąc

– czas reakcji w przypadku awarii urządzeń na wezwanie w okresie ich gwarancji  35 godzin (tj. w okresie 5 lat  lat od dnia odbioru końcowego).

 

 W dniu 09.12.2022r. została zawarta umowa z w/w firmą na realizację ww. zamówienia. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Gmina Rudnik  do końca br. przedstawi Wykonawcom poszczególnych instalacji listę osób z adresami mieszkańców /osób objętych projektem oraz numerami telefonów.

Mieszkańcy biorący udział w projekcie mogą się spodziewać pierwszych kontaktów telefonicznych z Wykonawcami już w grudniu.

Realizacja tj. montaże instalacji w ramach projektu pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule” zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, na poszczególne zadania nastąpi najwcześniej w połowie styczniu 2023r.

Pierwsze spotkania Wykonawców z mieszkańcami objętymi projektem związane będą wyłącznie w zakresie ustalenia miejsca lokalizacji oraz wykonaniem audytów zgodnych ze złożonym wnioskiem w zakresie rozmieszczenia instalacji i warunkami zawartymi w Regulaminie naboru wniosków oraz Programie funkcjonalno użytkowym.

Zamawiający w miesiącu listopadzie ogłosił przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i ocenie ofert złożonych w dniu 24.11.2022r. Umowa na wyłonienie inspektora powinna być podpisana jeszcze w bieżącym roku 2022r. Ofertę na ww zadanie złożyły 4 firmy.

Najtańszą ofertę złożyła firma Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice za cenę brutto 119.317,38 zł, a najdroższą ofertę  złożyła firma ADMat – EKO Martyna Piecuch ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica za cenę brutto 247.813,02 zł.

 

Szczegóły na temat ogłoszonych przetargów i przebiegu prac komisji przetargowej można uzyskać pod adresem: https://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000–

Koszt własny mieszkańca będzie znany po wyborze najkorzystniejszej oferty na inspektora nadzoru oraz po zatwierdzeniu zmian w wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto przypominamy, że przed montażem instalacji mieszkańcy zostaną wezwani do zapłaty wkładu własnego. Wezwanie będzie wysłane pismem Gminy Rudnik, wpłaty będą dokonywane na konto Gminy Rudnik. Gmina Rudnik nie pobiera wpłat przez wykonawcę robót, jedynie za roboty dodatkowe mieszkaniec zostanie obciążony przez Wykonawcę fakturą, o ile takie roboty wystąpią Jednakże pierwsza płatność będzie dokonywana na wezwanie z gminy.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Wykonawców. Wybrani wykonawcy, z którymi gmina podpisała umowy, będą posiadali dokument sporządzony przez Gminę Rudnik, którym będą mogli się wylegitymować.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca na instalacje solarne i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Zachęcamy do składania wniosków.

Wszelkie informacje oraz harmonogramy prac będą udostępnione na stronie Gminy Rudnik pod linkiem: https://gmina-rudnik.pl/category/oze-projekt/

Prosimy o śledzenie strony.

Informacje w sprawie zamrożenia cen prądu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz spółki TAURON Polska Energia S.A.

Możliwość zastosowania ceny 693 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami gospodarstw domowych.

Ustawa określa  maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

 • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
 • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
 • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii

z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska – wpis z dnia 15.11.2022

Poniżej wzór oświadczenia oraz szczegółowe informacje dla odbiorców energii mających umowę na energie elektryczną ze spółką  TAURON Polska Energia S.A. – kliknij TUTAJ

Pobierz pytania i odpowiedzi do Oświadczenia

 

Komunikat dla mieszkańców! Zmiana godzin otwarcia PSZOK-a w Rudniku.

Informujemy mieszkańców gminy Rudnik, iż z dniem 28 listopada 2022r. godziny otwarcia PSZOK-a w Rudniku, ulegają następującej zmianie. Zmiana dotyczy godzin otwarcia w poniedziałki.

PSZOK RUDNIK CZYNNY:

Poniedziałek:

 • 13:00-16:00 (w miesiącach od października do końca marca)
 • 15:00-18:00 (w miesiącach od kwietnia do końca września)

Wtorek:

 • 09:00-12:00

Środa:

 • 09:00-12:00

Czwartek:

 • 09:-12:00

Piątek:

 • 09:00-12:00

Sabota:

 • 08:00-13:00

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Informujemy, że 30 listopada 2022 r. mija termin składania oświadczeń uprawniających do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Wnioski mogą składać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Aby skorzystać z ceny 785,00 zł/ MWh w/w podmioty powinny złożyć oświadczenia do swojego dostawcy energii elektrycznej zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego z dnia 10 listopada 2022 r. ( Dz. U z 2022 r poz. 2299).

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia dostępny na stronie ministerstwa Klimatu i środowiska :

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

 

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

GOPS w Rudniku przyjmuje wniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych.

Gmina Rudnik nawiązała współpracę z Miastem Racibórz na zakup i dystrybucję paliwa stałego dla mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Rudnik.

W związku z powyższym od 15 listopada do 16 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku przy ul. Abp. J. Gawliny 2 można składać wniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakup węgla.

GOPS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyda mieszkańcowi naszej gminy zaświadczenie upoważniające mieszkańca gminy Rudnik do złożenia osobiście zamówienia na paliwo stałe w

Biurze Obsługi Interesanta URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ w godzinach:
• Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7:30 – 15:30
• Środa: 7:30 – 17:30
• Piątek: 7:30 – 13:30


lub

drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP na skrzynkę UM Racibórz:

Urząd Gminy Racibórz /xp47en3j9b/skrytka

Formularz wniosku dostępny jest:

 • w siedzibie GOPS w Rudniku
 • do pobrania na stronie internetowej Gminy Rudnik  – kliknij tutaj

Kontakt:
• GOPS, nr tel. 32 410 64 25, e-mail.: gops@gmina-rudnik.pl

Wniosek o wydanie zaświadczenia lub wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Racibórz we współpracy z Gminą Rudnik na rzecz mieszkańców gminy Rudnik ze wskazanymi składami węgla uzależniona będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek.

 Kto może złożyć wniosek?

Wniosek powinna złożyć osoba, która otrzymała dodatek węglowy i spełnia następujące warunki:

 • zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Rudnik,
 • ubiegała się o przyznanie dodatku węglowego;
 • osoba ta lub inny członek zamieszkujący wspólne gospodarstwo domowe nie zakupiła na sezon grzewczy 2022/2023 paliwa stałego po preferowanej cenie poniżej 2000 zł brutto.

 Informacje szczegółowe:

 • Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć, aby ubiegać się o kupno węgla po preferencyjnej stawce do 2000 zł brutto/tona.
 • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu ze składu do miejsca wskazanego przez nabywcę. Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu.
 • Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.
 • Jeśli będziesz chciał otrzymać węgiel workowany wymagać to będzie wniesienia dodatkowej opłaty, która określona zostanie przez skład węglowy.


Formularz wniosku do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia – preferencyjny zakup paliwa stałego – Gmina Rudnik

 

„Ciepłe mieszkanie” – dotacja do wymiany źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych. Urząd Gminy Rudnik zbiera deklaracje.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn.: „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa śląskiego.

            Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

            W celu rozeznania zainteresowania programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: „Ciepłe mieszkanie” wśród mieszkańców gminy, Gmina Rudnik przygotowała deklarację, która pozwoli na oszacowanie wysokości wsparcia oraz zorientowanie się co do liczby chętnych mieszkańców, którzy zechcą skorzystań z dofinansowania.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz zawartych w nich informacji w zakresie planowanych prac, Gmina Rudnik złoży do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje dotyczące programu:

 • Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW, a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł.
 • Warunkiem koniecznym dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 oraz:
  • zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego,
  • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku ( w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

W ramach zakupu i montażu jednego, nowego, ekologicznego źródła ciepła kwalifikują się następujące instalacje:

– pompa ciepła typu powietrze/woda,

– pompa ciepła typu powietrze/powietrze,

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do wspólnego, efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,

– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

– dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.
 • Wysokość dotacji dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i może wynieść odpowiednio:

 

 • na poziomie podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł

 • na poziomie podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1 673,00 zł  w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • na poziomie najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta końcowego, przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek ten musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Gmina Rudnik znajduje się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021r. Zostały stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

W związku z powyższym gmina skorzysta z prawa do wyższego o 5 pkt procentowych dofinansowania w każdym z ww. poziomów.

 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla lokalu którego dotyczy wniosek istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on już podłączony do sieci ciepłowniczej.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie.

 

Wszystkie zainteresowane osoby będące właścicielem lokalu mieszkalnego prosimy o składanie deklaracji w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Deklaracje można składać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Rudnik

 1. Kozielska 1

47-411 Rudnik

mail: urzad@gmina-rudnik.pl

Informacje o programie udzielane są pod numerem telefonu: 32 410 64 28 wew.  131 lub 116

Wzór deklaracji oraz wszystkie ważne informacje dotyczące programu w załączeniu.

więcej informacji na temat Programu priorytetowego na stronie rządowej – kliknij link: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w dniach 31.10.2022r. oraz 3.11.2022r.  Gmina Rudnik wybrała najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów podanych w SWZ dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wybrano następujących Wykonawców instalacji:

 • Zadanie częściowe nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych

HYMON FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

z ceną ofertową: 5 617 114,66 zł brutto

 

 • Zadanie częściowe nr 2: Budowa instalacji solarnych

ECO-TEAM SP. Z O.O

ul. Władysława Jagiełły 60

42-202 Częstochowa

z ceną ofertową: 2 738 678,70 zł brutto

 

 • Zadanie częściowe nr 3: Budowa pomp ciepła na c.w.u.

POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SP. Z O.O.

ul. Piaskowa 7

47-400 Racibórz

z ceną ofertową: 1 420 687,50 zł brutto

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostali oferenci mają prawo w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia przez Gminę wyników złożyć odwołanie, co może skutkować przedłużeniem terminu podpisywania umów z wykonawcami instalacji.

 

Wszystkie informacje dotyczące przetargu, w tym wyboru najkorzystniejszych ofert są pod linkiem:

http://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000–/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj/#odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj

UWAGA! Nadal pozostały wolne miejsca na instalacje solarne oraz pompy ciepła do c.w.u. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby przystąpić do projektu montażu ww. instalacji prosimy o kontakt osobisty z urzędem gminy pok. nr 7 na parterze lub pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 106 lub 131.

Informacja KRUS dot. zgłaszania wypadków związanych z działalnością rolniczą do KRUS

Rolniku zgłaszaj NIEZWŁOCZNIE wypadki związane z działalnością rolniczą do Placówki Terenowej KRUS, w której jesteś ubezpieczony.

Z uwagi na nieterminowe zgłaszanie przez rolników wypadków zaistniałych przy pracy w gospodarstwie rolnym KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Raciborzu informuje, że wypadki powinny być zgłaszane niezwłocznie.

Niejednokrotnie późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności skutkują odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

W celu zapobiegania w/wym sytuacjom informujemy, że rolnik czy domownik powinien bez zbędnej zwłoki zgłosić wypadek związany z prowadzeniem działalności rolniczej do tej placówki KRUS, w której jest ubezpieczony.

Wypadki związane z prowadzeniem działalności rolniczej można zgłaszać do KRUS nie tylko osobiście, ale również przez telefon, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP)

Telefon kontaktowy KRUS Racibórz 32 453 94 19 czynny w godzinach pracy placówki.

Źródło : KRUS Racibórz

Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin Pani Agnieszki Depta z Dolędzina

Dnia 20 stycznia 2023 r. 90-te urodziny obchodziła Pani Agnieszka Depta z Dolędzina. Jubilatka pochodzi z Brzeźnicy. Całe życie ciężko pracowała w PGR-rze; początkowo w Czerwięcicach, a następnie w Modzurowie. Doczekała 7 dzieci, 19 wnuków oraz 15 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content