Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej proszę Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Pracowników oświaty o przyjęcie wyrazów szczerego uznania, gratulacji i podziękowań za rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.

Państwa codzienna i wytrwała praca, pełna poświęcenia i zaangażowania, zasługuje na szczególne uznanie, bowiem proces dydaktyczno-wychowawczy niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. Dziękujemy Państwu za efektywną pracę, realizowaną w tak nietypowych warunkach, związanych z obowiązującymi ograniczeniami i rygorem sanitarnym. Warto podkreślić, że w obecnym, trudnym czasie z optymizmem podejmujecie Państwo swe obowiązki zawodowe, jednocześnie pomagając uczniom odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Wraz z życzeniami i podziękowaniami pragniemy przekazać Państwu także słowa wsparcia. Prosimy również o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożność. Jesteśmy przekonani, że Państwa odpowiedzialna postawa pozwoli na kontynuację procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Życzymy Państwu wielu sukcesów, satysfakcji z pracy zawodowej, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

 

                                                                Z wyrazami szacunku

     Piotr Rybka                                                                                                                                                         Ireneusz Jaśkowski

Wójt Gminy Rudnik                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Rudnik

 

 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w konkursie: fotograficznym i plastycznym pn. “Kompost przyjacielem ogrodu”.

               W ramach działań edukacyjnych związanych z uruchomieniem PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zapraszamy młodzież szkolną (od 4 klasy szkoły podstawowej wzwyż) oraz dorosłych z Gminy Rudnik do uczestnictwa w konkursie fotograficznym “Kompost przyjacielem ogrodu” i konkurs dla dzieci z przedszkoli  i szkół podstawowych (klasy 1-3) Gminy Rudnik do uczestnictwa w konkursie plastycznym  „Kompost przyjacielem ogrodu”.

 W załączeniu regulaminy do pobrania:

 

Komisja skarg, wniosków i petycji

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

 1. Przygotowanie projektów uchwał i opinii dla Rady Gminy w zakresie skarg
  i petycji.

 2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Realizacja ścieżek rekreacyjnych na terenie gminy.

 2. Informacja na temat stanu zabytków na terenie gminy.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

 2. Sprawy bieżące.

Komunikat SPZLA w Rudniku ws szczepień przeciw COVID-19 oraz grypie

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku informuje , że w Ośrodku Zdrowia w Rudniku ul. Kozielska 2a (tel. 32 410 64 70 ) istnieje możliwość zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19 oraz szczepionką przeciw grypie.

 Uprawnieni  do otrzymania bezpłatnej szczepionki przeciw grypie są:

 1. Pracownicy służby zdrowia i aptek,
 2. Nauczyciele i pracownicy akademiccy, szkół i przedszkoli,
 3. Pracownicy służb mundurowych ( żołnierze, policjanci, straż pożarna, służby więzienne, straż graniczna )
 1. Pacjenci:
 • –  zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • –  zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • –  hospicjum stacjonarnego lub domowego
 • –  osoby w podeszłym wieku przebywające w domu opieki społecznej,
 1. Osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

90 rocznica urodzin Pani Marty Franica z Rudnika

          Dnia 27 września bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Marta Franica z Rudnika. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Rudnikiem. Przez szesnaście lat pracowała w rozlewni piwa, a następnie jako sprzątaczka, aż do emerytury w miejscowym sklepie. Doczekała 3 dzieci oraz 2 wnuczki.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Marcie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia:

 1. Skargi:

 • Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica dot. konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej z wnioskiem o unieważnienie konkursu;

 • Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30.08.2021r.

 1. Petycje:

 • Fundacji Nowe Spektrum dot. szczepień;

 • mieszkańców Gminy Rudnik dot. przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Łan, przez Rudnik.

     3. Sprawy bieżące.

 

Budynek mieszkań komunalnych w Strzybniku w trakcie prac termomodernizacyjnych

Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku komunalnego mieszczącego się przy ul. Parkowej 4 w Strzybniku. Prace termomodernizacyjne obejmują: drenaż i izolacje termiczną fundamentów, ocieplenie przegród i wykonanie fasady, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu poddasza i dachu, modernizacja orynnowania i instalacji odgromowej, wykonanie opaski i wejść do budynku z kostki brukowej. Wartość zadania 553.700,00 zł brutto z czego kwota dofinansowania wynosi 446.276,00 zł co stanowi około 81% kwoty tego zadania.
Inwestycja termomodernizacyjna pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz wpłynie na efektywne obniżenie stężenia CO2 i pyłu smogowego, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i otaczające nas środowisko.
Skip to content