Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.

  2. Informacja z przebiegu „Akcji Zima”.

  3. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

  4. Sprawy bieżące.

Skip to content