Nowe ogrodzenie placu zabaw w Brzeźnicy

W sołectwie Brzeźnica zakończyły się prace związane z wymianą ogrodzenia na wiejskim placu zabaw. Zadnie realizowane było z funduszu sołeckiego Brzeźnicy. Stare zniszczone ogrodzenie wymieniono na nowe panelowe wraz z podmurówką, dodano 4 metrową bramę wjazdową oraz zamontowano furtkę. Brama w dużym stopniu ułatwia wjazd na teren placu zabaw np. w celu wymiany piasku w piaskownicy czy dostępu do wiejskiego garażu w którym składowane są ławki i stoły wraz z namiotem. Wokół nowego ogrodzenia wysypano ozdobny kamień, co w znacznym stopniu poprawiło estetykę tego miejsca. Na realizację tego zadania z funduszu sołeckiego przekazano kwotę ponad 12 tyś zł. Sołtys Brzeźnicy wraz z Radą Sołecką serdecznie zapraszają dzieci wraz z rodzicami do korzystania z  placu zabaw.

Uroczysta Gala przekazania sprzętu ratowniczego strażakom

Jednostki OSP  z Rudnika, Sławikowa, Strzybnika, Modzurowa, Gamowa i Brzeźnicy otrzymały nowy sprzęt o wartości ponad 123 tyś. zł.  Pieniądze na jego zakup pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, którym z ramienia ministra Zbigniewa Ziobry zarządza pochodzący z Raciborza, Michał Woś.

,,Są to środki zgromadzone w Funduszu Sprawiedliwości z kwot zasądzanych w wyrokach od przestępców, którzy w ramach wypadków drogowych płacą pieniądze w postaci nawiązek, odszkodowań. W tym roku chcieliśmy przeznaczyć je dla ochotniczych straży pożarnych, bo wiemy, że będzie to najlepsza inwestycja i jednocześnie podziękowanie za pracę, działanie, odwagę i poświęcenie, które na co dzień czynią strażacy”- mówił Michał Woś.

W przekazaniu udział wzięli przedstawiciel MS Krzysztof Krzemiński, zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Paweł Sowa oraz wójt gminy Rudnik Alojzy Pieruszka.

Kwota przyznanego dofinansowania to 123 767,45 zł.

Każda jednostka otrzymała sprzęt, o który wcześniej wnioskował.

OSP Brzeźnica

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1
Przecinarka Stihl TS-800
Zestaw flar ostrzegawczych
Latarki do kierowania ruchem M-Fire 02 (2 szt.)
Detektor prądu przemiennego AC HOT Stick
Rękawice strażackie Size One 4 All (6 par)
Pilarka spalinowa Husquarna 550 XP
Hełm strażacki Calisia Vulcan
Ubrania strażacki specjalne US-05, US-05A
Wąż pożarniczy tłoczny W-52-20

OSP Gamów

Wąż hydrauliczy zasilający 10m
Latarka akumulatorowa UK4AAA LED (2 szt.)
Deska ortopedyczna Iron Duck 16” ze stabilizacją klockową głowy i pasami
Urządzenie pomiarowe X-am 2500 Ex (detektor wielogazowy)
Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
Wybijak do szyb hartowanych
Piła ratownicza do szyb klejonych SawCut
Zestaw osłon na ostre krawędzie ZK-10
Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji
Zestaw do oznakowania terenu akcji
Parawan ostrzegawczy GT030 z taśmami odblaskowymi, napisem STRAŻ
Drabina teleskopowa aluminiowa DS 240
Turbowentylator oddymiający VP 450
Bosak teleskopowy dielektryczny
Narzędzie ratownicze HOOLIGAN 91 cm

OSP Modzurów

Zestaw podpór PT-1200z
Defibrylator Samaritan PAD 350P
Parawan ostrzegawczy GT030 z taśmami odblaskowymi, napisem STRAŻ
Detektor prądu przemiennego AC HOT Stick
System szybkiej stabilizacji pojazdu SW-350 (2 szt.)
Przenośny maszt oświetleniowy

OSP Rudnik

Hydrauliczny zestaw do cięcia i wyważania drzwi HTS90/LSH4
Przenośy maszt oświetleniowy
Urządzenie pomiarowe X-am 2500 Ex (detektor wielogazowy)

OSP Sławików

Zestaw ratownictwa medycznego OSP R1
Latarka akumulatorowa UK4AA LED (2 szt.)
Deska ortopedyczna Iron Duck 16″ ze stabilizacją klockową głowy i pasami
Urządzenie pomiarowe X-am 2500 Ex (detektor wielogazowy)
Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
Pilarka spalinowa Husquarna 550 XP
Butla powietrza, stalowa 6l/300 bar z zaworem
Przenośny maszt oświetleniowy RALS 9480
Agregat prądotwórczy FH 5001, 230V, 4,5 kW

OSP Strzybnik

Agregat hydrauliczny P630SG
Nożyco-rozpieracz SC358
Wąż hydrauliczny zasilajacy 5m

Blisko 21 tysięcy dzieci na wypoczynku letnim dzięki wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Informacje z KRUS

Pobyt na koloniach dla blisko 17 tysięcy i półkoloniach dla 3900 dzieci dofinansuje podczas tegorocznych wakacji Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dzięki przyznanym dotacjom 66 organizatorów kolonii i 26 półkolonii – stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji i klubów sportowych -przygotuje 265 turnusów kolonijnych w ośrodkach wypoczynkowych atrakcyjnych miejscowości turystycznych oraz 85 turnusów półkolonii. Fundusz pokryje do 80 procent kosztów organizacji pobytu letniego wypoczynku.

Funduszem kieruje prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Adam Sekściński. Fundusz Składkowy udziela dofinansowania na organizacje wypoczynków letnich oraz zimowych dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Twórcy przygotowanego programu działań chcą zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia, kształtować właściwe nawyki żywieniowe, promować aktywność ruchową, rekreację i sport; pokazać szkodliwość spożywania alkoholu, narkotyków i używek. Jednym z głównych celów programu jest także pokazanie zalet współuczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na terenie wiejskim, zachęcanie do zachowania i kultywowania tradycji regionalnych i kultury wsi.

Organizatorzy wypoczynków wyłaniani są w drodze konkursu ofert, który ogłaszany jest na stronie Funduszu Składkowego w okresie letnim (kolonie i półkolonie) oraz zimowym (kolonie). Muszą oni spełnić kilka warunków: turnusy mają trwać co najmniej 11 dni w okresie wakacyjnym na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.

Uczestnicy nie mogą mieć ukończone 16 lat i co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów winien być ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobierać rentę, bądź emeryturę z KRUS.

Kwota dofinansowania pobytu sięga 80 procent kosztów. Pozostałe 20 procent ponoszą organizatorzy, rodzice lub może pochodzić z innego źródła dofinansowania.

Na długiej liście organizacji, które zdobyły dofinansowanie do kolonii z FSUSR znalazły się trzy z województwa śląskiego. Dzięki nim na kolonie wybierze się 630 dzieci.

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, uzyskało dofinansowanie dla 400 kolonistów. Odpoczywać będą na 7 turnusach 11-dniowych nad morzem i w górach – w Łebie,Władysławowie oraz Zakopanem i Kościelisku. Ta sama organizacja przygotuje pobyt dla 200 dzieci na półkoloniach w Siedlcu, Janowicach, Rakowie i Zawadach, w województwach śląskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Na 2 kolonijne turnusy 11-dniowe, organizowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Poniku, w jurajskiej gminie Janów, będzie się mogło udać 80 dzieci. 7 turnusów trwających od 11 do 14 dni organizuje Stowarzyszenie „Maximus” z Myszkowa. Dzieci przebywać będą w pomorskich ośrodkach w Jastrzębiej Górze, Sztutowie, Poddąbiu, Łebie i Rowach.

Każdy turnus jest kontrolowany przez FSUSR, pod kątem warunków bytowych – zgodności realizowanego projektu ze złożoną ofertą konkursową.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zarząd Funduszu pełni z urzędu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (obecnie Adam Sekściński), a nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Finansówi Ministerstwa Polityki Społecznej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin.

Fundusz Składkowy finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem, niedobory funduszu administracyjnego KRUS. Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Fundusz Składkowy nie jest funduszem celowym. Może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

(IL)

Modernizacja dróg transportu rolniczego w gminie Rudnik z dużym dofinansowaniem FOGRu.

Gmina Rudnik jeszcze w tym roku planuje remonty dróg transportu rolniczego w sołectwach Sławików i Strzybnik. Cały projekt opiewa na około 400 tysięcy złotych, dofinansowanie do inwestycji w Strzybniku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi 150 tysięcy złotych. Ogłoszenie przetargu nastąpi jeszcze w lipcu relacjonuje zadowolony z pozyskanej dotacji pozabudżetowej, wójt Alojzy Pieruszka.

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 roku mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku: za rolników, małżonków i domowników.

Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15-tym dniem następnego miesiąca, czyli za lipiec bieżącego roku termin ten przypada na 16 sierpnia, ponieważ 15 sierpnia bieżącego roku jest dniem świątecznym, wolnym od pracy.

W III kwartale 2018 roku wysokość składek na ubezpieczenie:

1. społeczne rolników w zakresie:

  • ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 roku i składka wynosi 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu przez cały miesiąc (tj. za rolnika, małżonka rolnika, domownika, pomocnika rolnika). Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł,
  • ubezpieczenia emerytalno-rentowego pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 roku i podstawowa miesięczna składka wynosi 91 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu (tj. rolnika, małżonka i domownika).

Również dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 roku i składka ta wynosi:

110 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
219 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
329 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
438 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

2. zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu

  • rolnika, małżonka rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w II kwartale 2018 r. składka wynosi 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych oraz
  • domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej oraz pomocnika rolnika składka wynosi 142 zł miesięcznie.

Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej w III kwartale 2018 roku pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. Zadeklarowana w 2018 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł. W związku z tym dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne liczona, jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru wynosi 189 zł miesięcznie (tj. 9% razy 2100 zł minimalnego wynagrodzenia).

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników znajduje się na stronie internetowej KRUS w niezbędniku, w zakładce „wymiar składek„.

https://www.krus.gov.pl/

(KRUS)

Wiele lat starań i szczęśliwy finał – sołectwo Jastrzębie z nową drogą i kanalizacją

Wieloletnie starania wójta Alojzego Pieruszki, samorządu lokalnego, dobra współpraca z włodarzami powiatu raciborskiego i radnymi powiatowymi już w tym roku znajdą finał w postaci największej w historii sołectwa Jastrzębie inwestycji drogowej. Urząd gminy w Rudniku pozyskał środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu bowiem ta część inwestycji finansowana będzie wyłącznie ze środków gminy. Koszty modernizacji i przebudowy jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej, w miejscowości leżącej przy granicy z województwem opolskim podzielone będą między oba samorządy. Na inwestycje udało się zdobyć 800 tysięcy złotych środków pozabudżetowych. Jeszcze w okresie tegorocznych letnich wakacji będzie ogłoszony przetarg – tłumaczy wójt Rudnika Alojzy Pieruszka. Gospodarzem inwestycji będzie gmina Rudnik co ma ułatwić i usprawnić realizację i przebieg robót. Cała inwestycja opiewa na kwotę 5 milionów złotych. Żeby nie stracić dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej, inwestycja musi się zakończyć do końca 2019 roku.

 

Obwodnica Racibórz – Pszczyna, a sprawa Szonowic?

26 czerwca Miasto Racibórz uzyskało zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na budowę odcinka Drogi Racibórz-Pszczyna. Inwestycja, która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW), uzyskała największe dofinansowanie w tym rozdaniu środków unijnych. Koszt tego odcinka to 200 milionów polskich złotych. Starania i drobiazgowe przygotowywanie dokumentów trwały kilka lat. Wkrótce ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Najprawdopodobniej pierwsze prace ruszą wczesną wiosną 2019r. Obwodnica odciąży ruch i zapewni kompleksowy objazd Raciborza. Budowana jest głównie z myślą by ciężki transport nie rozjeżdżał centrum miasta. Inwestycja rozpocznie się od węzła komunikacyjnego na wysokości sołectwa Rudnik gdzie obok obecnego Chempestu powstanie duże rondo, a samochody będą się włączać do ruchu z obwodnicy do DK 45. Co na to mieszkańcy Szonowic gdzie ruch samochodów, głównie ciężarowych zwiększy się co najmniej o kilkadziesiąt pojazdów na dobę? Wiele lat lobbuje się na forum Rady Gminy o podjęcie uchwał intencyjnych, celem budowy obwodnicy wsi, a mieszkańcy na razie pozostawieni są z niczym! Budynki mieszkalne usytuowane są w niewielkiej odległości od jezdni, po obu stronach, biegnącej centralnie przez sołectwo, ruchliwej drogi krajowej DK 45. Mieszkańcom Szonowic dokucza uciążliwy hałas, zanieczyszczenia oraz drgania wywoływane przez obciążone samochody ciężarowe. Sołtys Szonowic, Karina Lassak  wspólnie z mieszkańcami pisali już  petycje do radnych gminy Rudnik. W imieniu mieszkańców wioski, którzy taką wolę wyrazili na zebraniu wiejskim, wnioskowała o wsparcie przez radę działań na rzecz budowy obwodnicy Szonowic, co jest standardem np. na opolszczyźnie.  Jak argumentuje sołtys Lassak „przez całą wieś przebiega droga krajowa nr 45. W sołectwie mieszka 230 osób i większość zabudowań sąsiaduje z tą ruchliwą drogą. – Codziennie jesteśmy narażeni na ogromne uciążliwości. Szczególnie chodzi o ruch samochodów ciężarowych – napisano w petycji. Sołtys i mieszkańcy prosili radnych o wsparcie pomysłu w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Ministerstwie Infrastruktury itd. Sugerowali włączenie się samorządu do ustalenia przebiegu obwodnicy, przyjęcie uchwał intencyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Termin rozpoczęcia prac nad tą koncepcją widzieli tuż po ukończeniu projektu drogi Racibórz-Pszczyna. Rada wykazała się pasywną postawą, przyjęto w tej sprawie uchwałę, wyrażającą pozorowane poparcie dla inicjatywy, a wszelkie działania scedowano na wójta. Nie takie było oczekiwanie mieszkańców sołectwa Szonowice. Mieszkańcy są przekonani o dobrej woli włodarza gminy, a od Rady oczekują w dalszym ciągu wystąpienia w postaci uchwał intencyjnych do decydentów. W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono, że o uciążliwościach związanych z drogą nr 45 mówi się w Szonowicach od wielu lat. Petycja zaś ma być pierwszym krokiem ku rozwiązaniu problemu. Koncepcja obwodnicy ma być nawet zapisana w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.  Temat zostanie podjęty na najbliższym zebraniu Wiejskim w sołectwie Szonowice. Materiał foto miejsce budowy odcinka drogi na wysokości Gminy Rudnik.

Uwaga! Zgnilec amerykański

Obszar powiatu raciborskiego w tym także obszar naszej gminy został uznany za „zapowietrzony” występowaniem „zgnilca amerykańskiego”. To bardzo niebezpieczna choroba pszczół, która powoduje śmierć larw tych niezwykle ważnych dla przyrody i człowieka owadów.

Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:

1) od północy: rozpoczynając od przecięcia DK 45 na wysokości północnej granicy Rudnika z drogą prowadzącą do Brzeźnicy-Łubowic, wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim, do przecięcia z ulicą Kozielską (w miejscowości Brzeźnica), wzdłuż ulicy Kozielskiej do Ligoty Książęcej, dalej na północwzdłuż ulicy Eichendorffa w Łubowicach, do przecięcia z ulicą Wolności, (w miejscowości Łubowice), na wschód wzdłuż ulicy Wolności (Łubowice), do przecięcia z ulicą Odrzańską (miejscowość Grzegorzowice)do stacji promu na Odrze, przecina Odrę do ulicy Raciborskiej w Ciechowicach, ulicą Wodną, Kuźnicką,w kierunku północnym ulicą Raciborską do południowej granicy zbiorników wodnych (stawówhodowlanych). Południową granicą stawów do linii kolejowej Racibórz – Dziergowice, przecina torykolejowe i wzdłuż linii kolejowej łączącej linię Racibórz – Dziergowice z linią Racibórz – Nędza, dalej wzdłuż linii kolejowej przecinającej miejscowość Nędza aż do Szymocic do przecięcia z drogą 919,w kierunku południowym wzdłuż południowej granicy stawów hodowlanych do granicy z powiatem rybnickim (gm. Lyski);

2) od wschodu: od granicy z powiatem rybnickim obejmując wsie Raszczyce i Adamowice do granicy lasu i dalej wzdłuż granicy lasu do Nowej Wsi, następnie w miejscowości Nowa Wieś ulicą Leśną do ulicy Dobrej i dalej tą ulicą do ulicy Rudnej, następnie ulicą Rudną w linii prostej do stawu Żelazistego, obejmując wieś Dzimierz, wzdłuż granicy stawów, dalej od skrzyżowania rzeki Sumina z ulicą Wygony wzdłuż rzeki Sumina do granicy administracyjnej wsi Pstrążna i Dzimierz, następnie w kierunku południowo-zachodnim do drogi krajowej numer 923 i do skrzyżowania z ulicą Morcinka w miejscowości Pstrążna i dalej ulicą Morcinka do ulicy Długiej w miejscowości Łańce do granicy z powiatem raciborskim;

3) od południa: dalej ulicą Długą w kierunku zachodnim, do skrzyżowania z ulicą Wolności i dalej kierując się na południe ulicą Wolności, następnie ulicą Stawową, do skrzyżowania z ulicą Raciborską/Rybnicką, w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Lęgów (Kornowac), dalej ulicą Potoki do granicy powiatu Wodzisławskiego (granice Lubomii), dalej na zachód wzdłuż granicy powiatu raciborskiego i wodzisławskiego do rzeki Odry na terenie kompleksu Wielikąt, dalej wzdłuż linii Odry w kierunku północnym do zakładu „Rafako” w miejscowości Racibórz, i dalej wzdłuż ulicy Łąkowej przecinając linię kolejową i następnie ulicą Ocicką w miejscowości Racibórz do skrzyżowania z DK 45 (ulice Starowiejska i Bogumińska);

4) od zachodu: od skrzyżowania drogi numer 916 z DK 45 (ulice Starowiejska i Bogumińska), dalej w kierunku północnym ulicą Starowiejską (DK 45) do skrzyżowania z ulicą Głubczycką i dalej DK 45 (ul. Kozielska, Kwiatowa) i na wysokości miejscowości Rudnik do skrzyżowania z drogą na Brzeźnicę/Łubowice.

Jakie są obowiązki na terenie zapowietrzonym?

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków
zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Wszystkie nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą każdego posiadacza pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Więcej informacji w załacznikach

Ankieta- Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym

Informujemy, że w dniach od 16 do 31 lipca na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona ankieta  koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Badanie ma charakter obowiązkowy.

Informacje pozyskiwane będą w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystyki publicznej – pracownika urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz  upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Ogólny plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach domowych

Wiedeń, pomysł, który warto zrealizować…

Gospodynie z Koła działającego przy świetlicy wiejskiej w Szonowicach oraz zaproszeni do wspólnego wyjazdu przyjaciele koła, w pierwszy lipcowy weekend, mieli okazję zwiedzić siedzibę  monarchii i imperium Habsburgów.
Wiedeń jest bardzo wdzięcznym miastem do zwiedzania. Liczba zabytków, wspaniałych budynków, uroczych uliczek i kamienic przekracza wszelkie dopuszczalne normy i wyobrażenia. Tym pięknym miastem trzeba się po prostu delektować. W stolicy Austrii jest tyle pięknych miejsc, że nie trzeba chodzić z przewodnikiem, by co chwilę spotkać prawdziwe perełki architektury, zadbane kamienice, przepiękne parki, place z fontannami i potężnymi pomnikami. Niemniej z przewodnikiem wyprawa jest o wiele ciekawsza i interesująca. Wszystko się błyszczy dopieszczone i zadbane. Zwiedzanie rozpoczęto od tzw. ringu, czyli obwodnicy okalającej starą część miasta. Jest tam sporo zabytków, wspaniałe kamienice i olbrzymie kościoły. Ulice dość tłoczne, mnóstwo turystów, sklepy, kawiarnie i restauracje otwarte do późnej nocy. W planie wyprawy nie mogło zabraknąć Pałacu Schonbrunn z otaczającymi go pięknymi ogrodami, kolejno był Hofburg – wiedeński pałac władców Austrii, następnie wspólnie z przewodnikiem grupa przeszła do Katedry św. Stefana, a także zwiedzono Schonbrunner Gardens – wielkie, piękne i pachnące ogrody obok Pałacu Schonbrunn oraz Belveder – okazały pałac z pięknym, zadbanym ogrodem i wielką fontanną. Wyprawa nieco męcząca ale obfitująca w wiele niezapomnianych wrażeń. Podziękowania dla szefowej koła Basi oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do tak sprawnej i ciekawej organizacji wyprawy.