26 czerwca Miasto Racibórz uzyskało zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na budowę odcinka Drogi Racibórz-Pszczyna. Inwestycja, która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW), uzyskała największe dofinansowanie w tym rozdaniu środków unijnych. Koszt tego odcinka to 200 milionów polskich złotych. Starania i drobiazgowe przygotowywanie dokumentów trwały kilka lat. Wkrótce ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Najprawdopodobniej pierwsze prace ruszą wczesną wiosną 2019r. Obwodnica odciąży ruch i zapewni kompleksowy objazd Raciborza. Budowana jest głównie z myślą by ciężki transport nie rozjeżdżał centrum miasta. Inwestycja rozpocznie się od węzła komunikacyjnego na wysokości sołectwa Rudnik gdzie obok obecnego Chempestu powstanie duże rondo, a samochody będą się włączać do ruchu z obwodnicy do DK 45. Co na to mieszkańcy Szonowic gdzie ruch samochodów, głównie ciężarowych zwiększy się co najmniej o kilkadziesiąt pojazdów na dobę? Wiele lat lobbuje się na forum Rady Gminy o podjęcie uchwał intencyjnych, celem budowy obwodnicy wsi, a mieszkańcy na razie pozostawieni są z niczym! Budynki mieszkalne usytuowane są w niewielkiej odległości od jezdni, po obu stronach, biegnącej centralnie przez sołectwo, ruchliwej drogi krajowej DK 45. Mieszkańcom Szonowic dokucza uciążliwy hałas, zanieczyszczenia oraz drgania wywoływane przez obciążone samochody ciężarowe. Sołtys Szonowic, Karina Lassak  wspólnie z mieszkańcami pisali już  petycje do radnych gminy Rudnik. W imieniu mieszkańców wioski, którzy taką wolę wyrazili na zebraniu wiejskim, wnioskowała o wsparcie przez radę działań na rzecz budowy obwodnicy Szonowic, co jest standardem np. na opolszczyźnie.  Jak argumentuje sołtys Lassak „przez całą wieś przebiega droga krajowa nr 45. W sołectwie mieszka 230 osób i większość zabudowań sąsiaduje z tą ruchliwą drogą. – Codziennie jesteśmy narażeni na ogromne uciążliwości. Szczególnie chodzi o ruch samochodów ciężarowych – napisano w petycji. Sołtys i mieszkańcy prosili radnych o wsparcie pomysłu w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Ministerstwie Infrastruktury itd. Sugerowali włączenie się samorządu do ustalenia przebiegu obwodnicy, przyjęcie uchwał intencyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Termin rozpoczęcia prac nad tą koncepcją widzieli tuż po ukończeniu projektu drogi Racibórz-Pszczyna. Rada wykazała się pasywną postawą, przyjęto w tej sprawie uchwałę, wyrażającą pozorowane poparcie dla inicjatywy, a wszelkie działania scedowano na wójta. Nie takie było oczekiwanie mieszkańców sołectwa Szonowice. Mieszkańcy są przekonani o dobrej woli włodarza gminy, a od Rady oczekują w dalszym ciągu wystąpienia w postaci uchwał intencyjnych do decydentów. W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono, że o uciążliwościach związanych z drogą nr 45 mówi się w Szonowicach od wielu lat. Petycja zaś ma być pierwszym krokiem ku rozwiązaniu problemu. Koncepcja obwodnicy ma być nawet zapisana w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.  Temat zostanie podjęty na najbliższym zebraniu Wiejskim w sołectwie Szonowice. Materiał foto miejsce budowy odcinka drogi na wysokości Gminy Rudnik.

Skip to content