Piękna, upalna pogoda nie dla wszystkich jest powodem do zadowolenia. Coraz dłuższe okresy bez deszczu martwią rolników i leśników.

Poniżej przedstawiamy informacje dla Rolników z naszej Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

Przeprowadzenie szacunków strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w przypadku wystąpienia zjawiska suszy, następuje na wniosek rolnika. Oszacowania strat dokonuje Komisja gminna powołana przez Wojewodę maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia skutków suszy. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji, dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym susza wystąpiła.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla poszczególnych upraw.

(W załączeniu czwarty komunikat w 2018 r. dotyczący suszy rolniczej w Polsce w okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku oraz wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb oraz ich podatność na suszę).

Aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą można śledzić (w odniesieniu do poszczególnych gmin województwa) na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl (zakładka raporty – opcja mapowa lub tabelaryczna).

Wyjaśnienia dotyczące kategorii glebowych możemy znaleźć na stronie – SMSR Kategorie glebowe

Mapę podatności gleb na suszy znajdziemy także na stronie – SMSR Mapa Kategorii glebowych

Skip to content