Porzucanie psów nasila się każdego roku w wakacje. Tut. Urząd w ciągu zaledwie kilku dni otrzymał informacje o 4 błąkających się bezdomnych psach, być może to dopiero początek.

Uczulamy zatem mieszkańców na reagowanie w sytuacjach kiedy jesteśmy świadkami porzucania psa przez właściciela. Fakt ten zgłaszamy na policję!

Posiadanie co najmniej jednego czworonoga przy gospodarstwie domowych wpisało się w klimat gminy wiejskiej. Wolno biegające psy z sąsiedztwa nie są niczym nowym dla mieszkańców, nie mniej jednak Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku pogryzienia, a także za szkody wynikłe ze zdarzeń komunikacyjnych, gdy ich przyczyną był wolno biegający pies ( także jeżeli z ich przyczyny ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej).

Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:
– prowadzeniu psa poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży;
– zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
– niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem jeśli pies jest przewodnikiem osoby niepełnosprawnej;
– niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

Na nieodpowiedzialnego właściciela, którego pies wałęsa się po okolicy i w dodatku jest agresywny czy zwyczajnie uciążliwy lub wyrządza szkody na terenie innych posesji, policja ma prawo nałożyć mandat.

Do urzędu gminy często zgłaszane są psy uznane za bezdomne – te pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie te nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.
O uznaniu psa za „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich domów. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Nasza Gmina w 2016 roku na zadania związane z wyłapywaniem bezdomnych psów wydała środki budżetowe w wysokości ok. 11 tys. zł, a w 2017 roku kwotę w wysokości ok 8 tys. złotych.

Koszty z tytułu przyjęcia i przetrzymywania bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Rudnik:

  • przyjęcie psa do schroniska – 1.350,00 zł + VAT
  • przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji – 280, 00 zł + VAT

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezdomne i jednocześnie jest spełniony jeden z warunków:
– zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy, skwer, itp.)
– zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne),
– zwierzę jest ranne,

-zwierzę posiada oznaki zaniedbania
– został znaleziony ślepy miot bez matki,
należy taki fakt zgłosić do: Urzędu Gminy Rudnik

Uwaga!
Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – wówczas ponosi on koszty za czas pobytu zwierzęcia w schronisku.

Skip to content